Risikoklassifisering

En felles risikoskala for strukturerte produkter og fond

Siden 1. januar 2018 gjelder PRIIP-forordningen (Packed Retail Investment and Insurance-based Products), som innebærer at alle som utvikler og selger sammensatte investeringsprodukter, såkalte PRIIP-produkter, skal produsere et faktaark/nøkkelinformasjon som skal hjelpe ikke-profesjonelle investorer å forstå produktenes viktigste egenskaper og risiko. Også fond er i de fleste land omfattet fra og med 1. januar 2023, unntatt Norge som fortsatt bruker UCITS skala for fond.

Risikoklassifisering for strukturerte produkter

Alle strukturerte produkter utstedt av Garantum etter 3. januar 2018 er klassifisert i henhold til standarden i PRIIP-forordningen. PRIIP -forordningen gjelder alle strukturerte produkter i EU og er basert på to underliggende mål, simulert markedsrisiko og utsteders kredittrisiko. Risikoen rapporteres med et risikotall på en 7-punkts risikoskala.
Ved beregning av markedsrisiko tas det utgangspunkt i den historiske utviklingen av investeringens underliggende aktiva, og av disse lages det 10 000 tidsserier med samme lengde som investeringens anbefalte holdeperiode. Produktets avkastning beregnes deretter for disse utfallene og sorteres i stigende skala. Resultatet i det 250 verste utfallet omregnes deretter til en volatilitet som er ment å reflektere produktets markedsrisiko.

Utstederrisiko/Kredittrisiko viser risikoen for at utsteder ikke kan oppfylle sine forpliktelser overfor investor. Forpliktelser refererer til tilbakebetaling på tilbakebetalingsdato i henhold til investeringsvilkårene. Dersom utstederen skulle havne insolvent, risikerer investor å tape hele eller store deler av investeringen uavhengig av hvordan den underliggende eksponeringen har utviklet seg.

Utstederrisikoen veies inn i den samlede risikoen for produktet i henhold til en standard og den samlede risikoen er det som rapporteres i PRIIP risikoskalaen fra 1 til 7.

PRIIP risikoskala

 

Hvor på risikoskalaen produktet er plassert avhenger av variasjonene i simulert historisk avkastning målt som standardavvik (øverste rad i %).

Risikoklassifisering for fond i Norge

Norge bruker fortsatt UCITS risikoklassifiseringen for alle fond som er såkalte verdipapirfond. Risikoen basert på fondets kurssvingninger / standardavvik, dvs. hvordan fondets avkastning varierer over tid sammenlignet med fondets gjennomsnittlige avkastning. Beregningen er basert på den ukentlige avkastningen de siste fem årene.

UCITS risikoskala

 

Fondets risiko er vist på ovennevnte 7-punkts risikoskala, avhengig av fondets standardavvik (øvre linje i%). Risikoskalaen vil bli erstattet av risikoskalaen for strukturerte produkter fra 2021.

Eksempel
Et fond med et standardavvik på 13% har en risiko 4 i henhold til PRIIP risikoskalaen for strukturerte produkter, det samme fondet og standardavviket har en risiko 5 i henhold til UCITS risikoskalaen for fond (se risikoskalaene ovenfor og de ulike intervallene).

Cookies på nettsiden vår

Noen av våre informasjonskapsler er nødvendige for at nettstedet skal fungere skikkelig. Andre informasjonskapsler er ikke obligatoriske og brukes for eksempel til analyse og markedsføring. Les mer her om hvordan cookies fungerer.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere tilfredsstillende og som er grunnleggende for at din opplevelse med oss ​​skal bli så god som mulig. Du kan stille inn nettleseren din til å blokkere disse informasjonskapslene, men deler av nettsiden vår slutter da å fungere.

Cookies för statistiska ändamål

Statistikk er nødvendig for at vi skal kunne forbedre nettsiden vår og din opplevelse når du besøker oss. Disse informasjonskapslene gir oss informasjon om hvordan nettstedet vårt brukes og hjelper oss å forbedre hvordan det fungerer. Vi får blant annet verdifull informasjon om hvordan besøkende beveger seg på nettsiden og hvilke sider som er mest eller minst besøkt. Uten disse informasjonskapslene får vi et dårligere grunnlag for å kunne utvikle våre tjenester, men nettsidens funksjonalitet påvirkes ikke.

Cookies för marknadsföringssyften

Disse informasjonskapslene brukes for å kunne tilby tjenester fra eksterne parter, som funksjoner i sosiale medier. Vi bruker også disse informasjonskapslene for å vise tilpassede tilbud og reklame når du surfer på andre nettsteder.