Om risiko

Slik som det meste i vår verden omfattes også finansielle plasseringer av ulike risikoer. Før du bestemmer deg for å investere i en strukturert plassering bør du derfor nøye sette deg inn i plasseringsvilkårene og tilhørende risikofaktorer. Utover informasjonen nedenfor finnes det spesifikke beskrivelser for ulike strukturerte plasseringer i aktuell informasjonsbrosjyre samt i emittentens endelige vilkår (final terms) og grunnprospekt. Aktuell informasjon finnes tilgjengelig på vår hjemmeside under aktuelle tilbud.

 

Kredittrisiko

Strukturerte plasseringer utstedes av (emitteres) en svensk eller utenlandsk bank. Utstederen refereres til som Emittent og er investorens motpart i plasseringen, dvs. den som står for tilbakebetaling i henhold til plasseringsvilkårene. Strukturerte plasseringer omfattes dermed av en kredittrisiko eller emittentrisiko, mot emittenten. Med kredittrisiko menes risikoen for at emittenten skulle bli insolvent og gå konkurs. I et slikt tilfelle kan investor tape hele eller deler av sitt investerte beløp, uavhengig av hvordan plasseringen har utviklet seg.

En måte å bedømme emittentens kredittverdighet er å se på kredittratingen som gis ut av uavhengige ratingselskaper som Standard & Poor´s og Moody´s. Kredittratingen skal gi et bilde av bankens langsiktige evne til å klare sine betalingsforpliktelser. Den høyeste ratingen man kan få er AAA (laveste CCC-) respektive Aaa (laveste Caa3). En rating justeres kontinuerlig og kan forandre seg i positiv så vel som negativ retning. Kredittrating finner du i aktuelt informasjonsmateriale for respektive strukturerte plasseringer samt på hjemmesidene for de ulike ratingselskapene (standardandpoors.com og moodys.com). Viktig å notere er at den statlige innsettingsgarantien ikke omfatter en strukturert plassering.

Markedsrisiko / Risiko ved salg før løpetid

Avhengig av den strukturerte plasseringens konstruksjon påvirkes plasseringens markedskurs av flere ulike faktorer. De mest framtredende er aktuelt rentenivå, aktuell kredittrating, underliggende markedsutvikling, gjenstående løpetid og kursbevegelser (volatiliteten) i markedet. Aktuell markedskurs kan være høyere eller lavere enn det investerte beløpet og kurtasje kan tilkomme om man velger å selge seg sin strukturerte plassering før tiden, dvs. innen løpetiden har tatt slutt. Emittenten kan også i visse begrensede tilfeller løse inn plasseringen før tiden. Innløsningsbeløpet kan også da ligge høyere eller lavere enn det opprinnelige investerte beløpet.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisikoen handler i det her tilfellet om annenhåndsmarkedet og mulighetene til å selge sin plassering før tiden. Løpetiden i strukturerte plasseringer er fast men under normale markedsforhold er det mulig å selge sin plassering før tiden til aktuell markedskurs. Garantum stiller daglig markedskurser. Under unormale markedsforhold kan dog annenhåndsmarkedet være meget illikvid hvilket kan vanskeliggjøre muligheten for å selge plasseringen. Dette kan skje hvis de store globale markedene holder stengt pga. ekstraordinære hendelser i omverden.

Valutarisiko

En strukturert plassering gis alltid ut i en spesifikk valuta og på det norske markedet er det oftest den norske kronen som anvendes. Om andre valutaer anvendes framkommer det i informasjonsmaterialet som tilhører den strukturerte plasseringen.  Men selv om den strukturerte plasseringen gis ut og kapitalen beskyttes i norske kroner kan det finnes en valutakobling i den underliggende eksponeringen, dvs. i plasseringens avkastningsdel. I så fall innebærer valutaeksponeringen en forsvakning eller forsterkning av den utenlandske valutaen mot kronen at man får en negativ eller positiv effekt i avkastningsdelen. Når valutaeksponering forekommer er det viktig at du setter deg inn i plasseringsvilkårene for den plasseringen du tenker å investere i for å forstå hvilken betydelse valutabevegelser kan få på det endelige utfallet.   

Eksponeringsrisiko

Utviklingen for en strukturert plasserings underliggende aktiva, dvs. plasseringens eksponering, er avgjørende for beregning av det endelige resultatet i plasseringen. Hvordan den underliggende eksponeringen kommer å utvikle seg er avhengig av en mengde ulike faktorer og innebærer komplekse risikoer som aksjekursrisiko, kredittrisiko, renterisiko, råvareprisrisiko og/eller politisk risiko. En investor skal være medviten om at en investering i en strukturert plassering kan gi en annen avkastning en å gjøre en direkteinvestering i underliggende eksponering.

Renterisiko

Renteendringer under løpetiden påvirker en strukturert plasserings inngående byggeklosser hvilket kan medføre at plasseringens markedskurs forandres, positivt eller negativt. Det kan også innebære at markedskursen avviker fra investorens forventede verdi basert på utviklingen i den underliggende eksponeringen.  

Konstruksjonsrisiko og kompleksitet

Avkastningen i en strukturert plassering bestemmes iblant av kompliserte forhold som kan være vanskelig å forstå. Det kan i sin tur gjøre lignende plasseringer vanskelig å sammenligne med hverandre. Før du kjøper en strukturert plassering må du sette deg inn i hvordan den fungerer samt hvilke risikoer som er forbundet med plasseringen. All nødvendig informasjon finnes samlet i ulike dokumenter som tilhører plasseringen som informasjonsbrosjyre fra arrangøren (Garantum) samt endelige vilkår og grunnprospekt fra emittenten.

Alternativskostnadsrisiko

Skulle markedsutviklingen være ugunstig kan du tape store deler eller hele ditt innbetalte beløp, avhengig av plasseringens konstruksjon. Det innebærer dessuten at du går glipp av den renten som du kunne ha fått om du isteden hadde valgt en rentebærende investering.

Cookies på nettsiden vår

Noen av våre informasjonskapsler er nødvendige for at nettstedet skal fungere skikkelig. Andre informasjonskapsler er ikke obligatoriske og brukes for eksempel til analyse og markedsføring. Les mer her om hvordan cookies fungerer.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere tilfredsstillende og som er grunnleggende for at din opplevelse med oss ​​skal bli så god som mulig. Du kan stille inn nettleseren din til å blokkere disse informasjonskapslene, men deler av nettsiden vår slutter da å fungere.

Cookies för statistiska ändamål

Statistikk er nødvendig for at vi skal kunne forbedre nettsiden vår og din opplevelse når du besøker oss. Disse informasjonskapslene gir oss informasjon om hvordan nettstedet vårt brukes og hjelper oss å forbedre hvordan det fungerer. Vi får blant annet verdifull informasjon om hvordan besøkende beveger seg på nettsiden og hvilke sider som er mest eller minst besøkt. Uten disse informasjonskapslene får vi et dårligere grunnlag for å kunne utvikle våre tjenester, men nettsidens funksjonalitet påvirkes ikke.

Cookies för marknadsföringssyften

Disse informasjonskapslene brukes for å kunne tilby tjenester fra eksterne parter, som funksjoner i sosiale medier. Vi bruker også disse informasjonskapslene for å vise tilpassede tilbud og reklame når du surfer på andre nettsteder.