Garantum og ansvarlige investeringer

Garantum jobber for å møte den økte etterspørselen og reguleringen rundt bærekraftige investeringer ved å tilby våre rådgivere og kunder de riktige produktene og verktøyene for dette formålet.

Det finansielle systemet skal i henhold til EU-kommisjonens handlingsplan for finansiering av bærekraftig vekst bidra til bærekraftig utvikling. Ved å skape muligheter for sparere og investorer til å finne sammenlignbar og korrekt informasjon om risikoer og muligheter knyttet til bærekraft, vil det bli allokert mer kapital til virksomheter som ikke skader eller til og med bidrar positivt til en mer bærekraftig utvikling. EUs offentliggjøringsforordning (SFDR) regulerer hvordan fondsselskaper, forsikringsselskaper og finansielle rådgivere skal rapportere om risiko og muligheter knyttet til bærekraft.

Rådgivning hos Garantum og tilknyttede agenter

Rådgivning er en sentral del av Garantums virksomhet og vi jobber med å sikre at våre rådgivere tar hensyn til og informere kunden om eventuelle bærekraftsaspekter i investeringsrådgivningen og i forlengelsen av investeringsbeslutningene.

For å sikre at bærekraft blir tatt i betraktning, tar Garantum følgende tiltak:

• Opplæring av rådgivere i miljø-, sosial- og eierstyringsaspekter.
• Sikre at våre rådgivere vurderer bærekraftsrisikoer.
• Sikre at våre rådgivere identifiserer kundens mulige bærekraftspreferanser og gir individuelt tilpasset rådgivning basert på kundens ønsker.

Informasjonen under om bærekraftsrisiko og vurdering av negative konsekvenser for bærekraftsfaktorer gjelder også for våre tilknyttede agenter, med mindre de oppgir noe annet på deres respektive nettsider.

Strukturerte produkter

Regler for bærekraftsrelatert informasjon omfatter foreløpig ikke strukturerte produkter. Dette betyr at de strukturerte produktene vi tilbyr ikke har en bærekraftsvurdering eller kan klassifiseres i ulike bærekraftsstrategier. Avhengig av produktenes karakter og bestanddeler er det noen ganger mulig å bygge inn produkter som er klassifisert som bærekraftige, for eksempel grønne og sosiale obligasjoner.

Bærekraftsrisikoer

Bærekraftsrisiko er en miljømessig, sosial eller styringsrelatert hendelse eller omstendighet som, hvis den skulle inntreffe, kan ha en faktisk eller potensiell betydelig negativ innvirkning på verdien av investeringen. Miljørelaterte bærekraftsrisikoer kan være fysiske risikoer eller omstillingsrisikoer.

Fysiske miljørisikoer har å gjøre med progressive effekter på grunn av klimaendringer, for eksempel høyere temperatur, høyere vannstand eller generell mangel på ressurser. Realiserte fysiske risikoer kan føre til skade på eiendom eller redusert produktivitet som kan ha en potensiell negativ innvirkning på investeringens verdi.

Miljørelaterte omstillingsrisikoer har å gjøre med eventuelle effekter som følge av overgangen til en mer bærekraftig økonomi med lavere utslipp av karbondioksid, for eksempel gjennom strengere regler for beskatning av utslipp av karbondioksid, subsidiering av mer bærekraftige konkurrerende virksomheter eller økte kostnader for å møte regulatoriske krav. Slike endringer kan ha en negativ innvirkning på den langsiktige resultatet til investeringsobjektet.

Sosiale risikoer kan realiseres gjennom for eksempel utilstrekkelig kontroll med underleverandørers etterlevelse av internasjonale standarder, diskriminering eller bestikkelser. I tillegg til de sosiale effektene kan disse hendelsene ha stor betydning for samfunnets oppfatning av et investeringsobjekt, noe som kan ha negativ innvirkning på avkastningen.

Mangler i eierstyring og kontrollinfrastruktur kan for eksempel føre til mishandling, ineffektiv bruk av eiendeler eller personalhendelser. Disse kan ha negative effekter på et investeringsobjekts effektivitet og resultater, samt skape bad will som kan påvirke aksjekursen negativt.

Generelt sett betyr investeringsobjekter med lavere bærekraftsrisiko bedre mulighet for avkastning enn tilsvarende alternativer med høyere bærekraftsrisiko. Garantum tar hensyn til bærekraftsrisiko i alle investeringsbeslutninger og i vår rådgivning, noe som gir bedre mulighet til å skape langsiktig verdi for våre kunder.

Godtgjørelsespolicy

Garantums godtgjørelsesordning, som omfatter alle ansatte og oppdragsgivere, er preget av selskapets langsiktige interesser og skal fremme forsvarlig og effektiv risikostyring og etterlevelse av regelverk. Godtgjørelsessystemet skal ikke oppmuntre til overdreven risikotaking, inkludert bærekraftsrisiko, og bør ikke forsterke interessekonflikter. Det skal være balanse mellom fast og variabel kompensasjon. Den variable kompensasjonen skal ikke baseres utelukkende på kvantitative kriterier, men skal også inneholde hensiktsmessige kvalitative kriterier for regeloverholdelse, kundeinteresse og kvalitet på tjenestene. Garantums retningslinjer for godtgjørelse til ansatte er fastsatt av styret og utformet for å være i samsvar med selskapets mål og verdier og respekt for våre kunders interesser.

Ingen hensyn til negative konsekvenser for bærekraftsfaktorer

Garantum Fondkommission vurderer ikke negative konsekvenser i våre investeringsbeslutninger eller i vår investeringsrådgivning. Metoder for å inkludere disse i våre investeringsbeslutninger og i vår rådgivning er under evaluering, men vi kan foreløpig ikke si om, og i så fall når disse vil kunne implementeres.

Hovedsakelige negative konsekvenser for bærekraftsfaktorer (PAI) handler om hvordan en virksomhets drift påvirker omverdenen negativt innenfor f.eks. miljø, arbeidsforhold og sosialt. En aktivitet kan for eksempel forårsake utslipp av karbondioksid, påvirke biologisk mangfold eller bryte med OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Du kan be din rådgiver om å ta hensyn til selskapers negative effekter på omverdenen når du vurderer egnede spareprodukter.

Foreløpig er det ikke obligatorisk for finansrådgivere og produsenter av spareprodukter å opplyse om de viktigste negative konsekvensene og hvordan disse har blitt håndtert for alle spareprodukter. Det er derfor ikke sikkert at nødvendig informasjon er tilgjengelig.

 

1. januar 2023.
Oppdatert 1. februar 2024.

Cookies på nettsiden vår

Noen av våre informasjonskapsler er nødvendige for at nettstedet skal fungere skikkelig. Andre informasjonskapsler er ikke obligatoriske og brukes for eksempel til analyse og markedsføring. Les mer her om hvordan cookies fungerer.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere tilfredsstillende og som er grunnleggende for at din opplevelse med oss ​​skal bli så god som mulig. Du kan stille inn nettleseren din til å blokkere disse informasjonskapslene, men deler av nettsiden vår slutter da å fungere.

Cookies för statistiska ändamål

Statistikk er nødvendig for at vi skal kunne forbedre nettsiden vår og din opplevelse når du besøker oss. Disse informasjonskapslene gir oss informasjon om hvordan nettstedet vårt brukes og hjelper oss å forbedre hvordan det fungerer. Vi får blant annet verdifull informasjon om hvordan besøkende beveger seg på nettsiden og hvilke sider som er mest eller minst besøkt. Uten disse informasjonskapslene får vi et dårligere grunnlag for å kunne utvikle våre tjenester, men nettsidens funksjonalitet påvirkes ikke.

Cookies för marknadsföringssyften

Disse informasjonskapslene brukes for å kunne tilby tjenester fra eksterne parter, som funksjoner i sosiale medier. Vi bruker også disse informasjonskapslene for å vise tilpassede tilbud og reklame når du surfer på andre nettsteder.