Markedskurser

Markedskursene settes normalt en gang per dag og gjelder salg til Garantum. Kursene er indikativa og markedsbevegelser i løpet av dagen kan påvirke kursen som oppnås ved salg.

Navn ISIN Kursdato Markedskurs Langs.kurs Forfallsdag Indeks utv. Kupong/deltak. Status
BB AIO Europa Tillväxt 4589 SE0018534513 17.06.2024 126,32 132,06 27.10.2027 118,86 170%
BB AIO Europa Tillväxt 4618 SE0018716219 17.06.2024 122,43 125,03 15.12.2027 114,72 170%
BB AIO Europa Tillväxt 4676 SE0019172719 17.06.2024 118,13 120,84 24.01.2028 113,03 160%
BB AIO Europa Tillväxt 4709 SE0019353392 17.06.2024 114,53 117,00 27.08.2028 110,62 160%
BB AIO Europa Tillväxt 4859 SE0020354462 17.06.2024 119,50 122,84 26.01.2029 113,28 172%
BB AIO Europa Tillväxt 5023 SE0021183092 17.06.2024 108,16 103,12 27.02.2030 101,63 192%
BB AIO Europa Trygghet 4590 SE0018534505 17.06.2024 111,41 118,86 27.10.2027 118,86 100%
BB AIO Europa Trygghet 4617 SE0018716227 17.06.2024 108,58 115,31 15.12.2027 114,72 104%
BB AIO Europa Trygghet 4675 SE0019172727 17.06.2024 104,22 112,38 24.01.2028 113,03 95%
BB AIO Europa Trygghet 4708 SE0019353376 17.06.2024 103,36 110,62 27.08.2028 110,62 100%
BB AIO Europa Trygghet 4858 SE0020354454 17.06.2024 104,92 113,94 26.01.2029 113,28 105%
BB AIO Europa Trygghet 5022 SE0021183084 17.06.2024 96,53 101,79 27.02.2030 101,63 110%
BB AIO Global Tillväxt 4861 SE0020354660 17.06.2024 120,14 119,68 26.01.2029 112,30 160%
BB AIO Global Tillväxt 4893 SE0020540748 17.06.2024 121,51 120,78 26.09.2029 113,85 150%
BB AIO Global Tillväxt 4926 SE0020846061 17.06.2024 115,01 118,42 26.10.2029 112,44 148%
BB AIO Global Trygghet 4860 SE0020354652 17.06.2024 105,89 112,30 26.01.2029 112,30 100%
BB AIO Global Trygghet 4892 SE0020540755 17.06.2024 106,75 113,16 26.09.2029 113,85 95%
BB AIO Global Trygghet 4925 SE0020846079 17.06.2024 104,66 112,20 26.10.2029 112,44 98%
BB AIO Globale Indekser 5002 NOK NO0013081281 17.06.2024 101,18 108,42 09.07.2029 106,91 122%
BB AIO Globale Indekser 5030 NOK NO0013099903 17.06.2024 98,55 103,45 27.08.2029 102,83 122%
BB AIO Globale Indekser 5061 NOK NO0013147751 17.06.2024 95,03 100,00 26.09.2029 99,09 123%
BB AIO Sverige Tillväxt 4825 SE0020053312 17.06.2024 118,57 122,48 20.06.2029 114,05 160%
BB AIO Sverige Tillväxt 4866 SE0020354512 17.06.2024 121,60 126,29 26.07.2029 116,23 162%
BB AIO Sverige Tillväxt 5021 SE0021183076 17.06.2024 107,38 104,55 27.02.2030 102,78 164%
BB AIO Sverige Tillväxt 5051 SE0021512233 17.06.2024 105,55 100,00 26.03.2030 99,89 163%
BB AIO Sverige Tillväxt 5082 SE0021627304 17.06.2024 106,19 100,00 16.05.2030 99,62 165%
BB AIO Sverige Trygghet 4826 SE0020053320 17.06.2024 104,58 114,05 20.06.2029 114,05 100%
BB AIO Sverige Trygghet 4865 SE0020354520 17.06.2024 107,08 116,88 26.07.2029 116,23 104%
BB AIO Sverige Trygghet 5020 SE0021183068 17.06.2024 97,06 102,78 27.02.2030 102,78 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5050 SE0021512225 17.06.2024 95,54 100,00 26.03.2030 99,89 95%
BB AIO Sverige Trygghet 5081 SE0021627320 17.06.2024 96,73 100,00 16.05.2030 99,62 100%
BB AO Euro Sel Trygg 4803 NOK NO0012883166 17.06.2024 103,30 120,32 25.11.2028 120,12 101%
BB AO Euro Sel Vekst 4804 NOK NO0012883158 17.06.2024 120,95 134,60 25.11.2028 120,12 172%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928 SE0020846228 17.06.2024 112,69 114,44 26.10.2029 109,63 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4952 SE0020996924 17.06.2024 112,70 110,29 12.12.2029 106,86 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4990 SE0021021011 17.06.2024 109,94 105,88 25.01.2030 104,02 146%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4927 SE0020846210 17.06.2024 102,09 109,63 26.10.2029 109,63 100%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4951 SE0020996916 17.06.2024 100,69 106,52 12.12.2029 106,86 95%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4989 SE0021021029 17.06.2024 97,64 103,42 25.01.2030 104,02 85%
BB AO Indeks Euro Trygg 4938 NOK NO0013008078 17.06.2024 101,17 114,13 26.04.2029 111,39 124%
BB AO Indeks Euro Vekst 4939 NOK NO0013008086 17.06.2024 113,76 121,99 26.04.2029 111,39 193%
BB AO Läkemedel Tillväxt 4863 SE0020354751 17.06.2024 118,69 112,98 26.07.2029 108,37 155%
BB AO Läkemedel Trygghet 4862 SE0020354769 17.06.2024 105,13 108,37 26.07.2029 108,37 100%
BB AO No banker Tillväxt 4752 SE0019763046 17.06.2024 124,78 140,88 29.03.2029 118,25 224%
BB AO No banker Tillväxt 4774 SE0019891656 17.06.2024 122,74 139,69 16.05.2029 117,25 230%
BB AO No banker Tillväxt 4822 SE0020053023 17.06.2024 117,05 130,57 20.06.2029 114,09 217%
BB AO No banker Tillväxt 4857 SE0020354553 17.06.2024 112,36 120,93 26.07.2028 110,73 195%
BB AO No banker Trygghet 4751 SE0019763079 17.06.2024 109,02 124,82 29.03.2029 118,25 136%
BB AO No banker Trygghet 4773 SE0019891623 17.06.2024 106,98 125,38 16.05.2029 117,50 145%
BB AO No banker Trygghet 4821 SE0020053031 17.06.2024 103,10 118,74 20.06.2029 114,09 133%
BB AO No banker Trygghet 4856 SE0020354561 17.06.2024 100,58 112,34 26.07.2028 110,73 115%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4682 SE0019172594 17.06.2024 131,03 138,05 24.01.2027 123,06 165%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4711 SE0019353384 17.06.2024 131,13 139,25 27.02.2028 123,09 170%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4738 SE0019763087 17.06.2024 131,63 141,86 29.09.2028 124,63 170%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4772 SE0019891607 17.06.2024 128,93 138,83 16.11.2028 122,19 175%
BB AO Sv bolag Trygghet 4674 SE0019172586 17.06.2024 111,91 120,75 24.01.2027 123,06 90%
BB AO Sv bolag Trygghet 4710 SE0019353343 17.06.2024 111,23 121,77 27.02.2028 122,91 95%
BB AO Sv bolag Trygghet 4737 SE0019763053 17.06.2024 112,06 124,63 29.09.2028 124,63 100%
BB AO Sv bolag Trygghet 4771 SE0019891599 17.06.2024 110,54 123,30 16.11.2028 122,19 105%
BB AO Svenske Sel Trygg 4907 NOK NO0012955121 17.06.2024 103,05 118,68 26.03.2029 112,62 148%
BB AO Svenske Sel Vekst 4908 NOK NO0012955139 17.06.2024 117,43 129,41 26.03.2029 112,62 233%
BB FO Europa HY OS Lock in 4726 SE0019354846 17.06.2024 97,53 108,25 28.02.2028 104,51 165%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4685 SE0019175233 17.06.2024 100,05 106,55 26.01.2026 104,87 131%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4686 SE0019175241 17.06.2024 101,23 109,50 24.01.2028 104,87 190%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4695 SE0019176678 17.06.2024 99,59 108,55 24.01.2028 104,87 171%
BB FO Globala Småbolag 5019 SE0021309580 17.06.2024 102,71 100,00 27.02.2030 99,28 120%
BB FO Globala Småbolag 5053 SE0021486982 17.06.2024 102,66 100,00 26.03.2030 98,39 118%
BB FO Globala Småbolag 5078 SE0021628716 17.06.2024 105,10 100,00 16.05.2030 97,87 120%
BB FO LF Fastighet 5018 SE0021309473 17.06.2024 106,57 103,85 27.02.2030 103,21 120%
BB FO LF Fastighet 5052 SE0021486990 17.06.2024 105,09 26.03.2030 114%
BB FO SHB Hållbar Energi 4345 SE0017133309 17.06.2024 89,20 100,00 17.12.2026 69,64 23,5%
BB FO Teknik 5079 SE0021628724 17.06.2024 107,49 102,66 16.05.2030 102,42 110%
BB FO Tillväxtmarknader 5080 SE0021628732 17.06.2024 105,20 16.05.2030 115%
BB VO SEK Recovery 4884 SE0020539922 17.06.2024 101,30 109,32 26.07.2026 105,33 175%
BB VO SEK Recovery 4903 SE0020540953 17.06.2024 101,50 110,19 28.09.2026 105,82 175%
BB VO SEK Recovery 4920 SE0020846087 17.06.2024 97,20 104,49 26.10.2026 102,64 170%
BB VO SEK Recovery 4956 SE0020996619 17.06.2024 95,45 102,61 14.12.2026 101,58 165%
BB VO SEK Recovery Platå 4993 SE0021021409 17.06.2024 95,14 100,00 25.01.2027 99,78 190%
BB VO SEK Recovery Platå 5027 SE0021308657 17.06.2024 95,12 100,22 01.03.2027 100,13 168%
BB WRT Simplicity Lock in 4027 GB00B8SVTV45 17.06.2024 23 740,00 12.01.2026 100%
BNP AC Amerikansk Sel PM 4801 NOK NO0012882127 07.05.2024 103,00 103,00 25.05.2028 90,80 3%
BNP AC Eu bolag Kvart PM 4547 SE0018015455 17.06.2024 100,46 103,00 30.06.2025 79,77 3%
BNP AC Europeiska Bolag 90% KS 2238 SE0006964680 17.06.2024 95,90 100,00 09.04.2025 72,87 14%
BNP AC Forsikring Sel PM 5065 NOK NO0013145607 17.06.2024 97,63 103,05 26.03.2029 89,44 3,05%
BNP AC Green Energy 4109 NOK NO0010945181 17.06.2024 37,30 37,45 20.04.2026 37,45 4,96%
BNP AC Green Energy 4134 NOK NO0010969132 17.06.2024 44,72 42,53 13.05.2026 42,53 4,5%
BNP AC Helse Combo 4645 NOK NO0012720194 17.06.2024 46,14 48,50 18.11.2027 48,50 5%/14%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5072 SE0021628245 17.06.2024 99,50 125,00 09.05.2029 95,69 25%
BNP AC Investmentbolag Max 4480 SE0017831183 17.06.2024 67,44 68,23 25.05.2027 68,23 14,25%
BNP AC No bolag One Touch 4631 SE0018715930 17.06.2024 100,81 111,80 09.12.2027 87,65 11,8%
BNP AC No Kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5047 SE0021512324 17.06.2024 95,51 102,60 28.03.2029 86,15 2,6%
BNP AC Norske Sel PM 4935 NOK NO0013008094 17.06.2024 92,58 101,15 26.10.2028 89,57 1,15%
BNP AC Norske Sel PM 5064 NOK NO0013145599 17.06.2024 105,77 105,15 26.03.2029 92,71 5,15%
BNP AC Norske Sel PM 5092 NOK NO0013173864 17.06.2024 89,11 104,80 26.04.2029 84,51 4,8%
BNP AC Norske Sel PM 5099 NOK NO0013200618 17.06.2024 96,54 103,85 29.05.2029 93,64 4%
BNP AC STB & TEL 4060 NOK NO0010914930 17.06.2024 103,50 100,00 19.02.2026 85,06 4,25%
BNP AC Sv Bolag 100% Skydd 4811 SE0020053866 17.06.2024 90,55 100,00 15.06.2028 65,00 7,9%/7,9%
BNP AC Sv bolag 100% Skydd 4847 SE0020353696 17.06.2024 92,62 100,00 26.07.2028 63,78 8,1%
BNP AC Sv bolag combo 4498 SE0017831894 17.06.2024 82,17 107,00 16.06.2027 64,35 7%/24,8%
BNP AC Sv bolag Combo KSK 5049 SE0021512373 17.06.2024 95,01 106,00 26.03.2029 86,15 6%/15%
BNP AC Sv bolag Combo KSK OS 4666 SE0019071713 17.06.2024 92,48 104,00 27.01.2028 81,22 4%/12,5%
BNP AC Sv bolag Combo L&S 4603 SE0018535460 17.06.2024 116,32 107,00 28.10.2027 75,92 7%/14%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5041 SE0021486578 17.06.2024 92,21 100,75 27.02.2029 73,32 0,75%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5046 SE0021512316 17.06.2024 94,21 100,74 28.03.2029 86,15 0,74%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5075 SE0021627981 17.06.2024 98,57 100,78 09.05.2029 96,88 0,8%
BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 SE0018219396 17.06.2024 86,48 102,70 23.09.2027 72,12 2,7%
BNP AC Sv Bolag Mån 4556 SE0018168882 17.06.2024 86,10 100,00 22.07.2027 63,75 2,62%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4598 SE0018535221 17.06.2024 88,71 100,00 28.10.2027 75,92 2,1%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4630 SE0018715914 17.06.2024 78,77 100,00 09.12.2027 64,08 1,61%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4584 SE0018397606 17.06.2024 103,31 112,00 23.09.2027 87,09 12%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4599 SE0018535387 17.06.2024 104,69 112,70 27.10.2027 89,60 12,7%
BNP AC Svenske Sel LT 5100 NOK NO0013201988 17.06.2024 95,81 116,10 29.05.2029 82,14 6,5%
BNP AC Top Pick Combo 4524 SE0017936735 17.06.2024 113,74 105,00 22.07.2027 72,66 5%/22%
BNP AC US Banker PM 4877 NOK NO0012929639 17.06.2024 99,38 103,00 25.07.2028 112,49 3%
BNP AIO Europa Hållbarhet 3573 SE0012012318 17.06.2024 102,22 110,25 22.12.2025 115,77 65%
BNP AIO Europa Tillväxt 5056 SE0021512399 17.06.2024 107,67 100,08 28.03.2030 100,05 175%
BNP AIO Europa Trygghet 5055 SE0021512381 17.06.2024 97,18 100,05 28.03.2030 100,05 100%
BNP AIO Global 5083 SE0021626876 17.06.2024 111,00 102,96 10.05.2027 102,00 148%
BNP AIO Globale Indekser 5089 NOK NO0013173872 17.06.2024 101,70 100,00 26.10.2029 99,18 119%
BNP AIO Globale Indekser 5097 NOK NO0013200626 17.06.2024 104,91 100,00 29.11.2029 99,13 120%
BNP AIO Kina 5090 NOK NO0013173880 17.06.2024 101,38 100,00 26.10.2029 99,47 119%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5085 SE0021627031 17.06.2024 112,09 100,00 09.05.2030 99,81 237%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5088 SE0021627015 17.06.2024 110,74 100,41 29.03.2030 100,19 215%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5084 SE0021627023 17.06.2024 101,47 100,00 09.05.2030 99,81 136%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5087 SE0021627049 17.06.2024 99,16 100,25 29.03.2030 100,19 130%
BNP AO Grön Hållbar SFB 90 3779 SE0013234267 17.06.2024 86,31 90,00 17.12.2024 93,49 146%
BNP AO Grön Hållbar SFB 90 3845 SE0013647716 17.06.2024 85,61 90,00 17.03.2025 93,18 135%
BNP AO Hälsoindustri USD 5124 SE0022061552 17.06.2024 105,55 99,21 17.05.2030 102,21 167%
BNP AO Läkemedel Ti 3559 SE0012010973 17.06.2024 154,39 163,12 22.12.2025 170,13 90%
BNP AO Svenska bolag OS 5068 SE0021626850 17.06.2024 108,21 111,07 03.04.2029 107,91 140%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4002 SE0014958310 17.06.2024 95,20 100,39 17.12.2025 114,66 105%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4031 SE0015194485 17.06.2024 94,45 100,51 13.01.2026 115,51 100%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4051 SE0015243571 17.06.2024 90,73 95,23 10.02.2026 110,23 100%
BNP AO Teknikbolag USD 5123 SE0022061560 17.06.2024 110,00 97,06 17.05.2030 98,21 100%
BNP Autoprotect Sverige 1749 251222 EPB SE0010547521 17.06.2024 93,06 100,00 22.12.2025 72,53 2%/7,5%
BNP KC HY Europa Kvart 4543 SE0018013088 17.06.2024 104,39 101,53 05.07.2027 100,00 6,2%
BNP KC HY Europa Kvart 4559 SE0018219388 17.06.2024 102,09 101,48 05.07.2027 100,00 5,9%
BNP KC HY Europa Kvart 4585 SE0018397663 17.06.2024 110,09 102,50 05.07.2027 100,00 10%
BNP KC HY Europa Kvart 4604 SE0018535429 17.06.2024 105,20 101,74 05.01.2028 100,00 6,95%
BNP KC HY Europa Kvart 4607 SE0018715831 17.06.2024 108,89 102,23 04.01.2028 100,00 9%
BNP KC HY Europa Kvart 4638 SE0018716383 17.06.2024 98,53 101,28 04.01.2028 100,00 5,1%
BNP KC HY Europa Kvart 4642 SE0018716409 17.06.2024 100,21 101,63 04.01.2028 100,00 6,5%
BNP KC HY Europa Kvart 4678 SE0019071598 17.06.2024 98,16 101,25 04.01.2028 100,00 5%
BNP KC HY Europa Kvart 4747 SE0019761800 17.06.2024 100,23 102,03 04.01.2028 100,00 8,1%
BNP KC HY Europa Kvart 4962 SE0020996908 17.06.2024 96,00 108,50 03.01.2029 100,00 7%
BNP KC IG Europa Kvart 4423 SE0017486939 17.06.2024 95,71 101,18 04.01.2027 100,00 4,7%
BNP KC IG Europa Kvart 4538 SE0017937204 17.06.2024 102,90 101,86 05.07.2027 100,00 8,93%
BNP KC IG Europa Kvart 4541 SE0018012783 17.06.2024 102,90 101,86 05.07.2027 100,00 8,93%
BNP KC IG Europa Mån 4542 SE0018012833 17.06.2024 104,74 100,75 05.07.2027 100,00 9,7%
BNP KC IG Europa Mån 4560 SE0018219370 17.06.2024 103,91 100,76 05.07.2027 100,00 9,75%
BNP KC IG Europa Mån 4576 SE0018245383 17.06.2024 101,76 100,63 05.07.2027 100,00 8,16%
BNP KC IG Europa Mån 4605 SE0018535411 17.06.2024 107,39 100,89 05.01.2028 100,00 11%
BNP KC IG Europa Mån 4639 SE0018715971 17.06.2024 98,05 100,70 03.01.2028 100,00 8,1%
BNP KC IG Europa Mån 4679 SE0019071614 17.06.2024 94,81 100,55 04.01.2028 100,00 7,1%
BNP KC IG Europa Mån 4716 SE0019352949 17.06.2024 93,86 100,53 04.01.2028 100,00 6,8%
BNP KC IG Europa Mån 4748 SE0019760844 17.06.2024 99,39 100,66 04.01.2028 100,00 8,5%
BNP KC IG Europa Mån 4789 SE0019892381 17.06.2024 97,02 100,62 04.01.2028 100,00 8%
BNP KC IG Europa Mån 4868 SE0020354116 17.06.2024 96,86 100,63 04.07.2028 100,00 7,8%
BNP KC IG Europa Mån 4900 SE0020540599 17.06.2024 94,46 100,57 04.07.2028 100,00 7,1%
BNP KC IG Europa Mån 4929 SE0020845428 17.06.2024 96,05 100,63 05.07.2028 100,00 8,05%
BNP KC IG Europa Mån 4959 SE0020995991 17.06.2024 91,57 100,00 09.01.2029 100,00 6,6%
BNP KC IG Europa Mån 4999 SE0021020906 17.06.2024 91,54 100,49 03.01.2029 100,00 5,9%
BNP KC Tillväxtval. 20% 3771 SE0013234358 17.06.2024 81,92 87,81 17.12.2024 80,61 7,2%/7,2%/100%
BNP KC Tillväxtval. 20% Skydd 3758 SE0013108933 17.06.2024 84,15 88,23 07.11.2024 81,03 7,2%/8%/100%
BNP SPR Am. bolag Bonusx2 3970 SE0014557757 17.06.2024 154,87 202,00 28.08.2025 100,28 51%/100%
BNP SPR Health Care 5062 NOK NO0013145615 17.06.2024 103,14 105,27 26.03.2029 103,69 143%
BNP SPR Sv bolag Bonusx2 3967 SE0014555561 17.06.2024 131,40 146,00 07.10.2024 74,63 46%/100%
BNP SPR Svensk bankkorg Swedbank & SHB Platå 5096 SE0021922143 17.06.2024 100,30 106,56 10.05.2027 102,30 285%
BNP SPR Svensk bolagskorg 4931 SE0020845279 17.06.2024 103,11 117,91 26.10.2028 98,17 212%
BNP SPR Svensk bolagskorg 4961 SE0020975886 17.06.2024 110,19 124,10 12.12.2028 101,50 215%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5025 SE0021183134 17.06.2024 110,82 117,55 27.02.2029 97,28 235%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5057 SE0021513421 17.06.2024 102,63 103,27 03.04.2029 89,46 238%
CACIB AC Grön No. bolag 90% 3620 SE0012231447 17.06.2024 88,84 90,00 07.05.2025 65,95 9%
CACIB AC Läkemedel Skydd 4534 SE0015244025 17.06.2024 73,54 80,00 22.07.2027 50,85 15,9%
CACIB AIO Global Hållbarhet 3561 XS1868243699 17.06.2024 113,62 124,67 22.12.2025 130,83 80%
CACIB AIO Japan Tillväxt 4835 SE0015244082 17.06.2024 123,87 137,14 08.12.2028 117,94 207%
CACIB AIO Japan Trygghet 4834 SE0015244074 17.06.2024 106,44 121,35 08.12.2028 117,94 119%
CACIB AIO Sverige 3681 XS1923114463 17.06.2024 128,47 135,77 06.05.2026 151,10 70%
CACIB AO Energiomställning 4055 SE0015243852 17.06.2024 90,12 97,57 13.01.2026 107,57 100%
CACIB AO Hälsovård SFB 85% 4282 SE0015244017 17.06.2024 78,64 85,00 09.12.2026 92,13 163%
CACIB AO Svenska bolag 4932 SE0020846962 17.06.2024 105,47 113,75 24.10.2029 112,97 106%
CACIB AO Svenska bolag Tillväxt 4824 SE0015244041 17.06.2024 120,46 130,62 08.12.2028 116,64 184%
CACIB AO Svenska bolag Trygghet 4823 SE0015244058 17.06.2024 105,36 118,02 08.12.2028 116,38 110%
CACIB Grön AIO Global Tr 3393 XS1782015652 17.06.2024 105,16 115,10 21.06.2025 121,57 70%
CACIB Grön RO 3456 XS1803946216 17.06.2024 100,52 101,05 21.07.2025 100,00 0,95%/100%
CACIB Grön RO RR 3455 XS1803946307 17.06.2024 99,08 21.07.2025 0,42%/100%
CACIB Grön RO RR 3566 XS1868243269 17.06.2024 100,04 05.12.2025 0,47%/100%
CACIB SPR Grön Infra Eu 3797 SE0013382421 17.06.2024 131,60 134,92 25.11.2024 124,08 145%
CB AC No bolag Dynamisk Step Down 4945 SE0020997393 17.06.2024 9 370,00 131,00 07.12.2028 79,81 15,5%
CB Ränteobligation RR 3747 SE0013041936 17.06.2024 94,12 03.09.2026 0,5%/0,45%/100%
COM AIO Global Hållbarhet 7 år 3219 XS1701781061 17.06.2024 114,75 118,94 04.11.2024 115,78 120%
CS AC Sv bolag Mån KSK 3964 SE0014555603 17.06.2024 65,45 57,48 22.09.2025 56,75 0,73%
CS AC Sv bolag Mån KSK 3979 SE0014782900 17.06.2024 58,79 57,76 29.10.2025 57,09 0,67%
CS AC Sv bolag Mån KSK 3998 SE0014965612 17.06.2024 58,22 57,81 15.12.2025 57,17 0,64%
CS AIO Europa 100% 4646 NOK NO0012720202 17.06.2024 128,52 142,66 19.05.2028 132,32 132%
CS AIO Europa 4755 NOK NO0012829748 17.06.2024 122,05 125,91 19.09.2028 113,64 190%
CS AIO Europa Tillväxt 4740 SE0019762378 17.06.2024 126,68 124,07 02.10.2028 111,19 215%
CS AIO Europa Trygg 4780 NOK NO0012853433 17.06.2024 104,61 115,07 16.10.2028 113,10 115%
CS AIO Europa Trygghet 4739 SE0019762345 17.06.2024 113,26 116,57 02.10.2028 111,19 148%
CS AIO Europa Vekst 4781 NOK NO0012853441 17.06.2024 118,67 123,32 16.10.2028 113,10 178%
CS AIO Global Tillväxt 4622 SE0018715906 17.06.2024 128,02 129,77 10.12.2027 118,04 165%
CS AIO Global Tillväxt 4663 SE0019071168 17.06.2024 128,86 128,19 27.07.2028 115,66 180%
CS AIO Global Tillväxt 4704 SE0019352717 17.06.2024 121,66 122,33 23.08.2028 113,96 160%
CS AIO Global Trygghet 4621 SE0018715898 17.06.2024 112,04 118,40 10.12.2027 118,04 102%
CS AIO Global Trygghet 4662 SE0019071176 17.06.2024 114,02 118,79 27.07.2028 115,66 120%
CS AIO Global Trygghet 4703 SE0019352709 17.06.2024 107,54 113,96 23.08.2028 113,96 100%
CS AIO Kina Tillväxt 4722 SE0019353640 17.06.2024 96,92 100,00 27.08.2028 87,60 135%
CS AIO Kina Tillväxt 4742 SE0019762352 17.06.2024 104,14 100,00 02.10.2028 89,68 190%
CS AIO Kina Trygghet 4721 SE0019353665 17.06.2024 92,62 100,00 27.08.2028 87,60 90%
CS AIO Kina Trygghet 4741 SE0019762337 17.06.2024 97,84 100,00 02.10.2028 89,68 132%
CS AIO Sverige 100% 4611 NOK NO0012697079 17.06.2024 136,68 152,54 27.04.2028 138,92 135%
CS AIO Sverige Guld 3547 SE0011974377 17.06.2024 140,19 145,84 07.02.2025 146,53 120%
CS AIO Sverige Guld 90% 3588 SE0012116549 17.06.2024 126,23 132,90 14.03.2025 139,00 110%
CS AIO Sverige Optimal Start 4696 SE0019352659 17.06.2024 111,76 119,38 27.07.2028 118,64 104%
CS AIO Sverige Tillväxt 4562 SE0018220188 17.06.2024 139,04 146,73 23.09.2027 129,21 160%
CS AIO Sverige Tillväxt 4564 SE0018219644 17.06.2024 139,98 151,76 22.07.2027 132,35 160%
CS AIO Sverige Tillväxt 4591 SE0018535155 17.06.2024 138,77 143,12 03.05.2028 122,69 190%
CS AIO Sverige Tillväxt 4620 SE0018690554 17.06.2024 133,65 136,23 12.06.2028 118,67 194%
CS AIO Sverige Tillväxt 4656 SE0019070970 17.06.2024 142,56 147,02 18.11.2025 127,99 168%
CS AIO Sverige Tillväxt 4665 SE0019071143 17.06.2024 133,75 133,65 27.07.2028 115,87 212%
CS AIO Sverige Tillväxt 4706 SE0019352691 17.06.2024 124,84 126,63 23.08.2028 114,79 180%
CS AIO Sverige Tillväxt 4744 SE0019762329 17.06.2024 135,20 133,04 02.10.2028 114,55 227%
CS AIO Sverige Trygg 4688 NOK NO0012771239 17.06.2024 115,93 129,48 04.07.2028 125,64 115%
CS AIO Sverige Trygg 4697 NOK NO0012786682 17.06.2024 102,58 112,66 17.08.2028 111,51 110%
CS AIO Sverige Trygghet 4561 SE0018220121 17.06.2024 119,58 129,21 27.09.2027 129,21 100%
CS AIO Sverige Trygghet 4563 SE0018219693 17.06.2024 122,31 132,35 22.07.2027 132,35 100%
CS AIO Sverige Trygghet 4592 SE0018535130 17.06.2024 122,60 130,18 03.05.2028 122,69 133%
CS AIO Sverige Trygghet 4619 SE0018690513 17.06.2024 117,19 124,09 12.06.2028 118,67 129%
CS AIO Sverige Trygghet 4664 SE0019071150 17.06.2024 117,38 122,54 27.07.2028 115,87 142%
CS AIO Sverige Trygghet 4705 SE0019352683 17.06.2024 108,93 116,27 23.08.2028 114,79 110%
CS AIO Sverige Trygghet 4743 SE0019762303 17.06.2024 119,30 122,85 02.10.2028 114,55 157%
CS AIO Sverige Twin Win 2 år 4819 SE0019913419 17.06.2024 100,71 113,59 17.06.2025 113,59 100%
CS AIO Sverige Vekst 4689 NOK NO0012771247 17.06.2024 134,28 144,87 04.07.2028 125,64 175%
CS AIO Sverige Vekst 4698 NOK NO0012786666 17.06.2024 115,11 119,79 17.08.2028 111,51 172%
CS AIO USA värdebolag vs tillväxtbolag 3 år 4820 SE0020053346 17.06.2024 92,52 100,00 15.06.2026 76,50 140%
CS AO Batteri Tek SFB Ti 3141 SE0010102079 17.06.2024 196,65 199,71 11.07.2024 163,79 130%
CS AO Global Bonus 3639 SE0012323822 17.06.2024 117,56 140,00 26.04.2027 116,13 40%/40%/100%
CS AO Global Bonus 3650 SE0012454437 17.06.2024 120,77 125,00 04.06.2025 121,19 25%/25%/100%
CS AO Global Bonus 3702 SE0012596559 17.06.2024 108,28 120,00 20.07.2027 114,81 20%/100%
CS AO Helsesektor 4757 NOK NO0012829797 17.06.2024 118,71 116,39 19.09.2028 110,58 155%
CS AO Läkemedel Tillväxt 4636 SE0018716193 17.06.2024 128,65 125,28 09.12.2027 114,87 170%
CS AO Läkemedel Tillväxt 4713 SE0019353194 17.06.2024 114,02 108,64 27.02.2028 105,96 145%
CS AO Läkemedel Trygghet 4635 SE0018716201 17.06.2024 112,15 115,46 09.12.2027 114,87 104%
CS AO Läkemedel Trygghet 4712 SE0019353178 17.06.2024 103,16 105,37 27.02.2028 105,96 90%
CS AO Sverige TP SFB 90 3725 SE0012740512 17.06.2024 97,29 102,04 19.09.2024 108,03 150%
CS AO Sverige TP SFB 90 3757 SE0013050705 17.06.2024 96,61 99,88 31.10.2024 106,59 150%
CS AO Sverige TP SFB 90 3772 SE0013235579 17.06.2024 94,54 99,06 12.12.2024 105,66 160%
CS AO Vatten Ti 3618 SE0012257673 17.06.2024 158,47 166,97 26.02.2026 147,62 124%
CS AO Vatten Tr 3617 SE0012257640 17.06.2024 134,00 141,04 26.02.2026 147,62 76%
CS FO Carnegie Listed PE NOK Ti 4319 SE0017085301 17.06.2024 109,11 116,67 11.01.2027 122,22 100%
CS FO Carnegie Listed PE NOK Ti 4360 SE0017134596 17.06.2024 114,15 121,73 03.03.2027 126,28 112%
CS FO Carnegie Listed PE NOK Ti 4425 SE0017485170 17.06.2024 109,22 116,90 12.04.2027 127,93 107%
CS FO Carnegie Listed PE NOK Ti 4434 SE0017564909 17.06.2024 118,17 126,33 14.05.2027 131,89 110%
CS FO Carnegie Listed PE NOK Ti 4483 SE0017831308 17.06.2024 122,84 130,77 16.06.2027 132,57 118%
CS FO LF Fastighet 85% NOK 4254 SE0016787246 17.06.2024 76,54 81,88 28.10.2026 92,14 116%
CS FO LF Fastighet 85% NOK 4297 SE0016843312 17.06.2024 74,05 82,63 09.12.2026 84,71 112%
CS FO LF Fastighet 85% NOK 4318 SE0017085293 17.06.2024 74,23 81,14 11.01.2027 87,98 114%
CS FO LF Fastighet 85% NOK 4359 SE0017134588 17.06.2024 88,41 79,94 03.03.2027 92,95 125%
CS FO LF Fastighet Ti NOK 3889 SE0014262416 17.06.2024 130,91 137,13 28.05.2025 140,54 85%
CS FO LF Fastighet Ti NOK 3914 SE0014262382 17.06.2024 133,77 142,16 07.05.2025 139,42 93%
CS FO LF Fastighet Ti NOK 3925 SE0014399838 17.06.2024 120,88 127,66 16.07.2025 133,36 80%
CS FO Läkemedel Ti NOK 3896 SE0014036034 17.06.2024 128,97 135,39 28.05.2025 136,38 90%
CS FO Läkemedel Ti NOK 3924 SE0014399820 17.06.2024 124,18 130,74 16.07.2025 136,27 82%
CS FO OPM Listed PE Ti NOK 3900 SE0014262424 17.06.2024 182,85 190,34 28.05.2025 201,91 85%
CS FO Småbolag Förnybar Energi Ti 4615 SE0018537300 17.06.2024 107,87 100,05 01.11.2027 100,02 215%
CS FO Småbolag Förnybar Energi Ti 4683 SE0019174178 17.06.2024 101,81 100,00 27.01.2028 92,95 220%
CS FO Spetsfonder 4681 SE0019072299 17.06.2024 114,49 116,30 22.12.2027 114,55 112%
CS FO Spetsfonder NOK Ti 4381 SE0017232093 17.06.2024 95,19 101,09 17.02.2027 106,87 104%
CS FO Tek & Småbolag Ti NOK 3870 SE0013774866 17.06.2024 133,88 140,22 22.04.2025 130,94 123%
CS FO Tek & Småbolag Ti NOK 3890 SE0013914611 17.06.2024 120,57 126,60 28.05.2025 126,80 90%
CS FO Tek & Småbolag Ti NOK 3926 SE0014399812 17.06.2024 108,65 114,91 16.07.2025 117,54 80%
CS FO Teknikfonder Ti 4684 SE0019174897 17.06.2024 156,61 171,47 27.01.2028 133,40 214%
CS FO Tillväxtmarknader 4653 SE0019019183 17.06.2024 137,63 151,90 02.12.2027 136,81 141%
CS PO Bäst av tre 4745 SE0019760992 17.06.2024 127,50 110,77 30.03.2028 108,62 125%
CS SPR Sverige Buffert 4756 SE0019762154 17.06.2024 138,37 140,77 29.03.2028 120,39 200%
CS SPR Sverige UB OS 3945 SE0014452702 17.06.2024 146,46 155,28 16.07.2025 147,25 117%
CS SPR Sverige UB OS 3950 SE0014504460 17.06.2024 137,87 147,42 17.09.2025 147,42 100%
CS WRT AA Saxxum Aktiv 3759 GB00BJTHKR16 17.06.2024 10,00 0,00 31.10.2024 90,56 100%
CS WRT AA Saxxum Aktiv 3773 GB00BKRT1956 17.06.2024 0,01 0,00 12.12.2024 92,55 100%
CS WRT Asia HY Lock in 4417 GB00BN0WRC74 17.06.2024 0,01 0,00 14.04.2025 88,32 100%
CS WRT Car CB Lock Flex Tak 3732 GB00BKDZY543 17.06.2024 28 798,99 30,00 23.09.2024 112,51 300%
CS WRT Car CB Lock Flex Topp 3733 GB00BKF09965 17.06.2024 13 470,33 15,00 23.09.2024 112,51 300%
CS WRT Tillväxtmarknadfonder 4044 GB00BLD49972 17.06.2024 24 776,28 21,25 10.02.2025 121,25 100%
CS WRT Tillväxtmarknadsfonder 4013 GB00BLF7FG36 17.06.2024 26 090,21 24,15 17.12.2024 124,15 10%/100%
DB KC Tillväxtval. 20% Skydd 3665 DE000XM9ZW06 22.05.2024 7 945,77 79,46 12.06.2024 79,46 8,6%/8,6%/100%
DB KC Tillväxtval. 20% Skydd 3689 DE000XM8ZBG1 17.06.2024 7 280,13 75,75 31.07.2024 75,75 8,25%/100%
DB KC Tillväxtval. 20% Skydd 3712 DE000XM8ZAU4 17.06.2024 8 425,00 88,11 10.10.2024 80,11 8%/100%
DB WRT Simp Lock Flex Tak 4137 DE000DM337P6 17.06.2024 1 203,26 4,76 05.06.2026 101,59 300%
DB WRT Simp Lock Flex Tak 4292 DE000DM34GC6 17.06.2024 731,43 0,00 30.11.2026 98,62 300%
DB WRT Simp Lock Flex Topp 4138 DE000DM337Q4 17.06.2024 0,01 0,00 05.06.2026 101,59 300%
DB WRT Simp Lock Flex Topp 4293 DE000DM34GB8 17.06.2024 0,01 0,00 30.11.2026 98,62 300%
DB WRT Simplicity Lock in 4102 DE000DM337G5 17.06.2024 9 394,14 8,64 10.04.2026 102,88 300%
DB WRT SPP HY & Alfred Berg Income 4446 DE000DM34GR4 17.06.2024 2 001,12 1,98 13.04.2027 101,98 100%
DDB AC Cykliska Combo 4118 SE0014782389 17.06.2024 69,48 105,00 18.05.2026 65,30 5%/16%
DDB AC Cykliska Low Trigger 4111 SE0014782355 17.06.2024 18,66 25,27 18.05.2026 25,27 12,5%
DDB AC Cykliska Low Trigger 4150 SE0014782488 17.06.2024 17,77 24,21 18.05.2026 24,21 12,5%
DDB AC No bolag 2 Low Trigger Halv 4322 SE0015661608 17.06.2024 84,52 100,00 13.01.2027 64,61 6,8%
DDB AC No bolag Low Trigger Halv 4369 SE0015661707 17.06.2024 45,88 47,87 08.03.2027 47,87 6,5%
DDB AC No bolag Mån PM 4121 SE0014782405 17.06.2024 18,99 25,27 18.05.2026 25,27 1,3%
DDB AC No bolag Mån PM 4154 SE0014782512 17.06.2024 16,86 22,93 23.06.2026 22,93 1,3%
DDB AC Sv bolag Low Trigger Halv 4275 SE0015661558 17.06.2024 36,15 44,67 16.12.2026 44,67 6,3%
DDB AC Sv bolag Low Trigger Halv 4299 SE0015661582 17.06.2024 36,91 44,62 16.12.2026 44,62 6%
DDB AC Sv bolag Low Trigger Halv 4327 SE0015661624 17.06.2024 37,82 46,35 02.12.2026 46,35 6,3%
DDB AC Sv bolag Low Trigger Halv 4330 SE0015661632 17.06.2024 37,11 44,29 23.12.2026 44,29 6%
DDB AC Sv bolag Low Trigger Halv 4379 SE0015661715 17.06.2024 78,93 100,00 13.01.2027 61,07 6,85%
DDB AC Sv bolag Mån PM 4057 SE0014782223 17.06.2024 110,38 100,00 13.01.2026 74,08 1,22%
DDB AIO Sverige Ti 3424 SE0010947473 17.06.2024 149,64 157,64 23.06.2025 157,07 101%
DDB AO Cykliska bolag SFB 90% 4144 SE0014782462 17.06.2024 90,79 100,61 23.06.2026 111,17 95%
DDB AO Cykliska bolag SFB 90% 4178 SE0015661400 17.06.2024 90,67 100,52 27.07.2026 111,08 95%
DDB AO Cykliska bolag SFB 90% 4218 SE0015661459 17.06.2024 89,83 99,53 28.09.2026 109,53 100%
DDB AO Cykliska bolag SFB 90% 4242 SE0015661491 17.06.2024 91,66 102,79 27.10.2026 112,54 102%
DDB AO Cykliska SFB 85% SFB 4100 SE0014782306 17.06.2024 95,66 103,03 12.03.2026 111,27 160%
DDB AO Cykliska SFB 90% SFB 4089 SE0014782272 17.06.2024 92,08 101,01 14.04.2026 110,80 102%
DDB AO Cykliska SFB 90% SFB 4114 SE0014782371 17.06.2024 90,95 99,80 18.05.2026 109,80 100%
DDB AO Läkemedel SFB 90% 4052 SE0014782199 17.06.2024 83,45 90,00 10.02.2026 96,97 100%
DDB AO Läkemedel SFB 90% 4229 SE0015661475 17.06.2024 87,33 96,39 28.09.2026 105,81 110%
DDB AO Sv. Cykliska bolag SFB 90% 4269 SE0015661541 17.06.2024 89,15 99,77 16.12.2026 109,31 105%
DDB AO Sv. Cykliska bolag SFB 90% 4314 SE0015661616 17.06.2024 87,87 98,32 13.01.2027 108,32 100%
DDB AO Sv. Cykliska bolag SFB 90% 4358 SE0015661699 17.06.2024 89,25 98,67 08.03.2027 107,54 115%
DDB AO Sv. Cykliska bolag SFB 90% 4393 SE0015661756 17.06.2024 88,77 94,31 12.04.2027 102,97 145%
DDB AO Sverige TP SFB 90 3975 SE0013514460 17.06.2024 88,17 92,47 03.11.2025 102,35 105%
DDB AO Sverige TP SFB 90 4008 SE0014782116 17.06.2024 84,78 90,00 17.12.2025 97,09 116%
DDB AO Sverige TP SFB 90 4032 SE0014782173 17.06.2024 85,00 90,00 13.01.2026 97,46 120%
DDB AO Sverige TP SFB 90 4053 SE0014782207 17.06.2024 83,36 90,00 10.02.2026 95,87 110%
DDB KC IG Europa Kvart 3893 SE0013514155 17.06.2024 95,11 101,70 09.01.2025 100,00 6,8%
DDB KC IG Europa Kvart 4335 SE0015661657 17.06.2024 91,00 100,93 09.01.2027 100,00 3,73%
DDB KC IG Europa Kvart 4433 SE0015661780 17.06.2024 88,28 101,65 09.01.2027 100,00 6,6%
DDB SPR Cykliska KSK 4094 SE0014782280 17.06.2024 112,42 129,97 14.04.2026 85,49 8,05%/100%
DDB SPR Cykliska KSK 4119 SE0014782397 17.06.2024 128,86 148,87 18.05.2026 95,59 8,5%/100%
DDB SPR Nordea & Swedbank 4155 SE0014782520 05.06.2024 209,99 209,99 23.06.2024 139,28 280%
DDB SPR Nordea & Swedbank 4179 SE0015661392 17.06.2024 195,56 197,68 27.07.2024 133,08 282%
DDB SPR Nordea & Swedbank 4204 SE0015661426 17.06.2024 162,80 163,34 28.09.2024 121,72 265%
GAP AIO Kina Ti 2890 XS1261163908 05.06.2024 100,00 100,00 01.07.2024 86,62 95%
GAP AIO Sverige 2918 XS1261164203 17.06.2024 139,04 147,65 02.04.2025 150,69 94%
GAP AIO Sverige 2968 XS1549463062 17.06.2024 134,76 142,89 02.04.2025 153,73 80%
GAP AO Europa 2969 XS1549460472 17.06.2024 120,01 130,66 02.04.2025 126,66 115%
GAP AO Europa 3052 XS1549451216 17.06.2024 117,21 130,06 15.08.2025 131,64 95%
GAP AO Europa 3106 XS1549453006 17.06.2024 130,67 140,04 24.11.2025 140,04 100%
GAP AO Europa 3158 XS1549454822 17.06.2024 120,08 128,50 24.11.2025 131,67 90%
GAP AO Europa Lock-in 3011 XS1549454749 17.06.2024 111,00 120,40 15.08.2025 122,67 90%
GAP AO Europa ÅR 2810 XS1261180159 05.06.2024 101,14 101,14 01.07.2024 100,02 0,5%/60%
GAP AO Global ÅR 2849 XS1261182445 05.06.2024 110,14 110,14 01.07.2024 114,28 0,6%/0,6%/71%
GAP AO Global ÅR 2887 XS1261168378 05.06.2024 103,96 103,96 01.07.2024 107,92 50%
GAP AO Global ÅR 2919 XS1261161951 17.06.2024 101,10 107,46 02.04.2025 0,6%/100%
GAP AO Global ÅR 2970 XS1549462924 17.06.2024 103,39 110,04 02.04.2025 0,4%/90%
GAP AO Sverige 2809 XS1261181124 05.06.2024 127,39 127,39 01.07.2024 106%
GAP AO Sverige 2848 XS1261163148 05.06.2024 132,37 132,37 01.07.2024 129,70 109%
GAP AO Sverige 2886 XS1261166752 05.06.2024 123,60 123,60 01.07.2024 126,22 90%
GAP AO Sverige 3010 XS1549455712 17.06.2024 135,13 143,50 15.08.2025 143,50 100%
GAP AO Sverige 3051 XS1549458146 17.06.2024 96,99 102,13 15.08.2025 102,13 100%
GAP AO Sverige 3105 XS1549456520 17.06.2024 100,52 107,95 24.11.2025 107,95 100%
GAP AO Sverige 3157 XS1549449319 17.06.2024 113,49 125,57 24.11.2025 128,42 90%
GAP AO Sverige Europa 3181 XS1549443627 17.06.2024 110,38 118,83 24.11.2025 120,92 90%
GAP AO Sverige Europa 3200 XS1549452370 17.06.2024 108,34 120,77 24.11.2025 123,08 90%
GAP AO Sverige Europa 3243 XS1549447966 17.06.2024 111,06 125,25 03.02.2026 124,04 105%
GAP AO Sverige Europa 3289 XS1549441845 17.06.2024 148,21 164,21 22.10.2026 129,32 219%
GAP FO AA Aktiehedge 2850 XS1261167727 11.06.2024 100,00 100,00 01.07.2024 92,02 100%
GAP FO AA Graal Aktiehedge 2888 XS1261165788 11.06.2024 100,00 100,00 01.07.2024 90,50 90%
GAP FO AA Graal Aktiehedge 2920 XS1261165515 17.06.2024 94,06 100,00 02.04.2025 95,22 104%
GAP FO Global Balanserad 3012 XS1549455399 17.06.2024 92,71 104,57 06.08.2025 104,57 100%
GAP+ AO Europa 2811 XS1261168964 17.06.2024 91,87 95,87 01.07.2024 101,90 185%
GAP+ AO Europa 2847 XS1261183096 17.06.2024 102,61 106,44 01.07.2024 108,65 180%
GAP+ AO Europa 3054 XS1549451059 17.06.2024 132,66 137,60 15.08.2025 131,55 170%
GAP+ AO Europa 3109 XS1549456280 17.06.2024 144,60 153,67 24.11.2025 140,04 183%
GAP+ AO Europa 3161 XS1549449152 17.06.2024 123,38 129,56 24.11.2025 131,67 139%
GAP+ AO Global 2889 XS1261177874 17.06.2024 103,69 105,55 01.07.2024 106,82 211%
GAP+ AO Sverige 3053 XS1549457924 17.06.2024 93,19 95,23 15.08.2025 102,13 155%
GAP+ AO Sverige 3108 XS1549452701 17.06.2024 108,48 104,85 24.11.2025 107,95 181%
GS AC Bilindustri PM 4194 NOK NO0011013724 17.06.2024 15,42 22,68 22.07.2026 22,68 3,7%
GS AC Bilproducenter Kvart PM 4438 SE0017484645 17.06.2024 55,62 47,84 19.05.2027 47,84 4,5%
GS AC Bilproducenter Low Trigger 4497 SE0017484272 17.06.2024 45,31 41,09 15.06.2027 41,09 14%
GS AC Bilprodusenter PM 4427 NOK NO0012451949 17.06.2024 59,29 49,86 16.04.2027 49,86 4,3%
GS AC EQT & Kinnevik 4586 NOK NO0012616152 17.06.2024 98,07 100,00 29.09.2027 75,25 4,5%
GS AC Europeisk bankkorg 3814 SE0013408010 17.06.2024 185,67 200,00 12.02.2025 188,12 100%
GS AC Global infra. Combo 4251 SE0016277024 17.06.2024 50,93 43,88 27.10.2026 43,88 4%/21%
GS AC Grön elektrifiering 80% skydd 4343 SE0016277404 17.06.2024 91,58 100,00 16.01.2030 89,39 10,4%
GS AC Grön elektrifiering 80% skydd 4357 SE0016277487 17.06.2024 99,23 100,00 07.03.2030 97,49 11%
GS AC Hälsovård Kvart PM 4451 SE0017484017 17.06.2024 66,85 100,00 19.05.2027 62,26 3,19%
GS AC Hälsovård Kvart PM 4493 SE0017484256 17.06.2024 74,36 100,00 15.06.2027 64,35 3,5%
GS AC Hälsovård Low Trigger 4813 SE0018015190 17.06.2024 67,94 100,00 20.06.2028 71,01 18,3%
GS AC Hälsovård Low Trigger 4848 SE0018015067 17.06.2024 86,15 100,00 26.07.2028 76,34 18,2%
GS AC Kinesiska bilar PM Kvart 4257 SE0016277073 17.06.2024 9,74 11,39 25.09.2024 11,39 4,3%
GS AC Legemiddel Duo 4302 NOK NO0011138877 17.06.2024 38,94 50,06 17.12.2026 50,06 4,29%
GS AC Legemiddel PM 4339 NOK NO0011157273 17.06.2024 51,29 56,16 13.01.2027 56,16 3,55%
GS AC Legemiddel Sel PM 4294 NOK NO0011127722 17.06.2024 37,60 46,44 18.11.2026 46,44 4,1%
GS AC No banker PM Kvart 5043 SE0021182961 17.06.2024 95,10 102,80 26.03.2029 85,91 2,8%
GS AC No banker PM Kvart 5069 SE0018014904 17.06.2024 98,37 102,70 16.05.2029 100,95 2,6%
GS AC No bolag 1 Mån KSK 4305 SE0016277354 17.06.2024 78,51 100,60 16.12.2026 68,08 0,6%
GS AC No bolag 1 Mån KSK 4313 SE0016277826 17.06.2024 50,18 44,13 15.01.2027 43,58 0,55%
GS AC No bolag 1 Mån KSK 4347 SE0016277446 17.06.2024 77,12 100,58 08.03.2027 64,34 0,58%
GS AC No bolag 1 Mån KSK 4375 SE0016277412 17.06.2024 49,01 43,10 14.01.2027 42,55 0,55%
GS AC No bolag 1 Mån KSK 4384 SE0016277610 17.06.2024 82,13 100,58 08.03.2027 70,59 0,58%
GS AC No bolag 1 Mån KSK 4394 SE0016277594 17.06.2024 73,00 100,64 15.04.2027 71,64 0,64%
GS AC No bolag 2 Low Trigger 4274 SE0016277842 17.06.2024 60,77 100,00 16.12.2026 59,54 18%
GS AC No bolag 2 Low Trigger 4331 SE0016277230 17.06.2024 61,56 100,00 16.12.2026 60,61 17%
GS AC No Bolag 2 Low trigger Halv 4450 SE0017484009 17.06.2024 40,78 47,84 19.05.2027 47,84 7%
GS AC No bolag 2 Mån KSK 4278 SE0016277164 17.06.2024 70,68 60,19 16.12.2026 59,54 0,65%
GS AC No bolag 2 Mån KSK 4320 SE0016277818 17.06.2024 54,34 46,57 15.01.2027 45,97 0,6%
GS AC No bolag 2 Mån KSK 4326 SE0016277362 17.06.2024 71,39 100,65 16.12.2026 60,61 0,65%
GS AC No bolag 2 Mån KSK 4348 SE0016277438 17.06.2024 49,33 47,49 08.03.2027 46,89 0,6%
GS AC No bolag 2 Mån KSK 4385 SE0016277628 17.06.2024 53,58 50,23 08.03.2027 49,63 0,6%
GS AC No bolag 2 Mån KSK 4395 SE0016277602 17.06.2024 81,76 100,60 15.04.2027 69,99 0,6%
GS AC No bolag 3 Low Trigger 4252 SE0016277032 17.06.2024 78,82 100,00 27.10.2026 64,46 16,2%
GS AC No bolag 3 Low Trigger 4291 SE0016277222 17.06.2024 80,56 100,00 04.11.2026 67,35 16,2%
GS AC No bolag 80% Skydd 4535 SE0017484355 17.06.2024 107,24 102,00 27.07.2027 92,03 2%/18%
GS AC No bolag 80% Skydd OS 4891 SE0018014540 17.06.2024 93,03 100,00 26.09.2028 88,50 14,75%
GS AC No bolag 85% skydd 4398 SE0017483845 17.06.2024 97,56 102,00 10.04.2030 85,48 2%/14%
GS AC No bolag 90% skydd 4421 SE0017483951 17.06.2024 71,35 90,00 13.03.2030 53,81 3%
GS AC No Bolag Combo 100% Skydd 4600 SE0018014821 17.06.2024 107,43 119,00 26.10.2029 97,12 2%/9,5%
GS AC No bolag Combo 85% skydd 4182 SE0014959425 17.06.2024 67,31 85,00 26.07.2029 62,24 1,5%/8,5%
GS AC No bolag Combo 85% skydd 4221 SE0014960092 17.06.2024 90,45 102,00 27.09.2029 81,56 2%/9%
GS AC No bolag Combo 85% skydd 4240 SE0016276950 17.06.2024 67,95 85,00 26.10.2029 52,42 2%/9,2%
GS AC No bolag Combo 85% skydd 4264 SE0016277107 17.06.2024 84,52 100,00 17.12.2029 76,74 2%/10%
GS AC No bolag Combo 85% skydd 4308 SE0016277776 17.06.2024 80,53 85,00 16.01.2030 64,61 2%/10%
GS AC No bolag Combo 85% skydd 4332 SE0016277743 17.06.2024 86,14 100,00 17.12.2029 74,02 2%/10%
GS AC No bolag Combo Buffert 4120 SE0014959698 17.06.2024 76,02 110,00 19.05.2026 62,97 10%/12,6%
GS AC No bolag Combo Buffert 4152 SE0014959482 17.06.2024 75,47 100,00 24.06.2026 57,43 6%/10%
GS AC No bolag Combo Buffert 4181 SE0014959367 17.06.2024 76,17 100,00 27.07.2026 52,57 7%/10%
GS AC No bolag Combo Buffert 4206 SE0014960175 17.06.2024 80,53 107,00 28.09.2026 62,03 7%/11,25%
GS AC No bolag Combo Buffert 4247 SE0016276984 17.06.2024 103,75 108,00 27.10.2026 71,80 8%/10%
GS AC No bolag Combo Buffert 4276 SE0016277149 17.06.2024 80,13 100,00 16.12.2026 59,54 7%/8,5%
GS AC No bolag Combo Buffert 4312 SE0016277784 17.06.2024 76,62 100,00 15.01.2027 58,88 7%/7,3%
GS AC No bolag Combo Buffert 4325 SE0016277768 17.06.2024 82,85 108,50 16.12.2026 60,61 7%/10%
GS AC No bolag Combo Buffert 4352 SE0016277479 17.06.2024 64,24 98,97 08.03.2027 49,49 7%/11,8%
GS AC No bolag Combo Buffert 4449 SE0017484611 17.06.2024 89,97 106,00 19.05.2027 70,17 6%/12,5%
GS AC No bolag Combo KSK 4886 SE0018014532 17.06.2024 97,16 106,00 26.09.2028 88,50 6%/13%
GS AC No bolag Kvart KSK 4028 SE0014959961 17.06.2024 52,39 51,38 10.02.2026 49,68 1,7%
GS AC No Bolag Kvart SB 2 år 4452 SE0017484025 10.05.2024 53,47 53,47 20.05.2024 53,39 8,5%/34%
GS AC No bolag Low Barrier Kvart 4632 SE0018014763 17.06.2024 77,78 45,59 15.12.2027 45,59 4,36%
GS AC No bolag Low Barrier Kvart 4730 SE0018015232 17.06.2024 92,18 103,40 29.03.2028 77,52 3,4%
GS AC No bolag Low Trigger 4091 SE0014959839 17.06.2024 72,52 100,00 14.04.2026 55,00 15%
GS AC No bolag Low Trigger 4231 SE0016276885 17.06.2024 44,61 41,33 29.07.2026 41,33 17,1%
GS AC No bolag Low Trigger 4236 SE0016276927 17.06.2024 85,26 100,00 28.09.2026 67,41 18,4%
GS AC No bolag Low Trigger 4237 SE0016277099 17.06.2024 85,09 100,00 28.09.2026 67,41 18,4%
GS AC No bolag Low Trigger 4289 SE0016277206 17.06.2024 69,63 100,00 04.11.2026 64,27 18,6%
GS AC No bolag Low Trigger 4307 SE0016277289 17.06.2024 57,02 100,00 15.01.2027 58,88 17%
GS AC No bolag Low Trigger 4350 SE0016277701 17.06.2024 60,41 100,00 08.03.2027 61,17 16,5%
GS AC No bolag Low Trigger 4354 SE0016277461 17.06.2024 64,77 100,00 07.01.2027 63,22 16,5%
GS AC No bolag Low Trigger 4356 SE0016277420 17.06.2024 55,29 100,00 14.01.2027 57,62 16%
GS AC No bolag Low Trigger 4409 SE0017483878 17.06.2024 52,11 49,89 15.04.2027 49,89 17,7%
GS AC No bolag Low Trigger 4445 SE0017483977 17.06.2024 63,71 48,39 19.05.2027 48,39 18%
GS AC No bolag Low Trigger Halv 4316 SE0016277305 17.06.2024 54,41 45,97 15.01.2027 45,97 8,45%
GS AC No bolag Low Trigger Halv 4337 SE0016277396 17.06.2024 63,03 100,00 09.12.2026 60,47 7,5%
GS AC No bolag Low Trigger Halv 4351 SE0016277693 17.06.2024 51,74 49,49 08.03.2027 49,49 6,5%
GS AC No bolag Low Trigger Halv 4378 SE0016277735 17.06.2024 52,19 45,17 14.01.2027 45,17 7%
GS AC No bolag Low Trigger Halv 4410 SE0017483886 17.06.2024 82,86 100,00 15.04.2027 68,02 5,53%
GS AC No bolag Low Trigger Halv 4422 SE0016277644 17.06.2024 56,27 100,00 08.03.2027 50,45 6,5%
GS AC No Bolag Low trigger Halv 4492 SE0017484553 17.06.2024 32,77 41,09 15.06.2027 41,09 7,2%
GS AC No bolag Mån KSK 4093 SE0014959805 17.06.2024 70,12 55,66 14.04.2026 55,00 0,66%
GS AC No bolag Mån KSK 4122 SE0014959672 17.06.2024 67,49 58,76 19.05.2026 58,15 0,61%
GS AC No bolag Mån KSK 4180 SE0014959375 17.06.2024 72,69 100,64 27.07.2026 71,08 0,64%
GS AC No bolag Mån KSK 4205 SE0014960183 17.06.2024 69,16 100,65 28.09.2026 67,41 0,65%
GS AC No bolag Mån KSK 4245 SE0016276992 17.06.2024 69,17 59,44 27.10.2026 58,74 0,7%
GS AC No bolag Mån KSK 4255 SE0016277065 17.06.2024 89,84 100,60 27.10.2026 80,33 0,6%
GS AC No bolag Mån KSK 4277 SE0016277156 17.06.2024 76,23 100,60 16.12.2026 65,52 0,6%
GS AC No bolag Mån KSK 4295 SE0016277248 17.06.2024 68,97 59,44 27.10.2026 58,74 0,7%
GS AC No bolag Mån KSK 4440 SE0017484629 17.06.2024 72,24 100,66 19.05.2027 61,76 0,66%
GS AC No bolag Mån PM 4287 SE0016277172 17.06.2024 70,98 59,54 16.12.2026 59,54 1,3%
GS AC No bolag Mån PM 4324 SE0016277347 17.06.2024 89,03 100,00 15.01.2027 64,61 1,62%
GS AC No bolag Mån PM 4349 SE0016277453 17.06.2024 69,59 100,00 08.03.2027 67,12 1,23%
GS AC No bolag Mån PM 4380 SE0016277552 17.06.2024 41,73 49,49 08.03.2027 49,49 1,59%
GS AC No bolag Mån PM 4397 SE0017483811 17.06.2024 48,22 49,89 15.04.2027 49,89 1,48%
GS AC No bolag PM 3788 SE0013359320 17.06.2024 109,97 116,30 12.11.2024 91,25 16,3%
GS AC No Bolag Step Down 4198 SE0014960241 17.06.2024 71,66 108,20 26.06.2026 57,14 8,2%
GS AC No Bolag Step Down 4432 SE0017484686 17.06.2024 79,39 100,00 21.04.2027 47,33 15%
GS AC No Bolag Step Down 4439 SE0017484660 17.06.2024 92,88 162,00 19.05.2027 62,26 15,5%
GS AC No Bolag Step Down 4490 SE0017484231 17.06.2024 66,40 100,00 15.06.2027 41,09 16,8%/16,8%
GS AC No Bolag Step Down 4572 SE0018014805 17.06.2024 71,18 100,00 27.09.2027 42,81 14,5%
GS AC No Bolag Step Down 4582 SE0017484421 17.06.2024 77,78 100,00 06.09.2027 44,36 15,5%
GS AC No Bolag Step Down 4594 SE0017484439 17.06.2024 88,39 173,50 27.10.2027 50,53 14,7%
GS AC No Bolag Step Down 4608 SE0018014359 17.06.2024 67,76 100,00 04.10.2027 43,50 14,5%
GS AC No bolag Step Down 4670 SE0018014391 17.06.2024 114,85 130,00 24.01.2028 82,75 15%
GS AC No bolag Step Down 4714 SE0018014748 17.06.2024 104,53 146,20 25.02.2028 78,32 15,4%
GS AC No bolag Step Down 4885 SE0018014557 17.06.2024 101,37 114,20 26.09.2028 106,17 14,2%
GS AC No bolag Step Down 4915 SE0018014573 17.06.2024 100,95 132,40 26.10.2028 87,01 16,2%
GS AC No kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5073 SE0021181971 17.06.2024 97,08 102,60 16.05.2029 94,40 2,6%
GS AC No. bolag 90% 3755 SE0010949321 17.06.2024 86,08 90,00 07.11.2025 65,79 7,2%
GS AC No. bolag Kvart KSK 4070 SE0014959904 17.06.2024 71,54 101,75 16.03.2026 60,08 1,75%
GS AC Nor Bank Combo 90% skydd 3144 SE0010102566 17.06.2024 96,58 102,00 24.07.2026 82,19 2%/5%
GS AC Nord Sel LT 4647 NOK NO0012718586 17.06.2024 82,61 100,00 24.11.2027 66,35 4,1%
GS AC Nord Sel LT PM 4551 NOK NO0012540071 17.06.2024 74,24 100,00 21.07.2027 67,48 3,4%
GS AC Nord. Bol. Combo KS 3233 SE0010468553 17.06.2024 103,16 100,00 12.05.2026 79,29 2%/8,2%
GS AC Nordiska Bol. Combo KS 4344 SE0016277719 17.06.2024 78,78 100,00 16.01.2032 64,61 1%/5,6%
GS AC Nordiska bolag Combo KSK 4634 SE0018015315 17.06.2024 97,33 104,00 15.12.2027 86,65 4%/17%
GS AC Nordiska Bolag Combo OS 4279 SE0016277180 17.06.2024 42,11 54,21 16.12.2026 54,21 6%/10,5%
GS AC Nordiska Bolag Combo OS 4310 SE0016277313 17.06.2024 41,92 55,21 15.01.2027 55,21 5%/11,58%
GS AC Nordiska bolag Kvart PM 4399 SE0017484801 17.06.2024 74,43 100,00 14.04.2027 71,52 4,75%
GS AC Nordiska Bolag OS 4183 SE0014959383 17.06.2024 73,09 100,00 27.07.2026 66,96 13,5%
GS AC Nordiska Bolag OS 4212 SE0014960167 17.06.2024 67,16 100,00 28.09.2026 66,96 12,5%
GS AC Nordiska Bolag OS 4248 SE0016277016 17.06.2024 52,12 100,00 27.10.2026 50,34 14,5%
GS AC Nordiska bolag PM Mån 4495 SE0017484280 17.06.2024 83,30 100,00 15.06.2027 70,37 1,4%
GS AC Nordiska bolag PM Mån 4527 SE0017484371 17.06.2024 91,72 100,00 27.07.2027 74,25 1,5%
GS AC Nordiske Sel LT 4193 NOK NO0011013757 17.06.2024 121,23 100,00 22.07.2026 74,68 8%
GS AC Nordiske Sel LT 4268 NOK NO0011109522 17.06.2024 77,80 100,00 18.11.2026 62,95 3,65%
GS AC Nordiske Sel LT PM 4259 NOK NO0011084097 17.06.2024 98,99 100,00 21.10.2026 70,59 18,1%
GS AC Nordiske Sel LT PM 4429 NOK NO0012451816 17.06.2024 51,75 47,05 16.04.2027 47,05 3,7%
GS AC Nordiske Sel LT PM 4470 NOK NO0012484445 17.06.2024 47,28 48,80 25.05.2027 48,80 3,56%
GS AC Nordiske Sel LT PM 4509 NOK NO0012514258 17.06.2024 59,52 59,49 18.06.2027 59,49 3,35%
GS AC Nordiske Sel PM 4160 NOK NO0010989973 17.06.2024 90,53 103,45 22.06.2026 85,42 3,45%
GS AC Nordiske Sel PM 4260 NOK NO0011084063 17.06.2024 35,91 50,77 21.10.2026 50,77 3,2%
GS AC Nordiske Sel PM 4301 NOK NO0011138802 17.06.2024 46,36 45,32 16.12.2026 45,32 3,98%
GS AC Nordiske Sel PM 4342 NOK NO0011157265 17.06.2024 73,46 100,00 13.01.2027 60,63 4,11%
GS AC Nordiske Sel PM 4402 NOK NO0012429135 17.06.2024 80,40 100,00 24.03.2027 77,24 3,89%
GS AC Nordiske Sel PM 4657 NOK NO0012745456 17.06.2024 60,89 100,00 20.12.2027 61,36 1,35%
GS AC Norske Sel 100% 3778 NOK NO0010864804 17.06.2024 88,20 100,00 24.11.2027 73,45 4,5%
GS AC Norske Sel PM 3677 NOK NO0010849391 13.05.2024 100,00 100,00 03.06.2024 72,88 3,7%
GS AC Norske Sel PM 3699 NOK NO0010851512 10.06.2024 100,00 100,00 26.06.2024 68,98 4,1%
GS AC Norske Sel PM 4159 NOK NO0010986870 17.06.2024 91,71 103,05 22.06.2026 85,42 3,05%
GS AC Norske Sel PM 4258 NOK NO0011084741 17.06.2024 92,59 103,70 21.10.2026 84,48 3,7%
GS AC Norske Sel PM 4265 NOK NO0011109530 17.06.2024 78,05 100,00 18.11.2026 69,70 4%
GS AC Norske Sel PM 4300 NOK NO0011138851 17.06.2024 81,19 100,00 16.12.2026 69,62 3,87%
GS AC Norske Sel PM 4370 NOK NO0011173528 17.06.2024 73,44 100,00 24.02.2027 65,52 3,35%
GS AC Norske Sel PM 4401 NOK NO0012429366 17.06.2024 78,48 100,00 24.03.2027 71,56 3,4%
GS AC Norske Sel PM 4426 NOK NO0012451881 17.06.2024 77,76 100,00 16.04.2027 68,29 3,9%
GS AC Norske Sel PM 4467 NOK NO0012484379 17.06.2024 78,85 100,00 25.05.2027 64,73 4,38%
GS AC Norske Sel PM 4508 NOK NO0012514241 17.06.2024 66,03 100,00 18.06.2027 61,52 1,15%
GS AC Norske Sel PM 4510 NOK NO0012514969 17.06.2024 73,21 100,00 21.06.2027 65,23 1,15%
GS AC Norske Sel PM 4548 NOK NO0012538984 17.06.2024 70,99 100,00 21.07.2027 68,64 1,65%
GS AC Norske Sel PM 4549 NOK NO0012539024 17.06.2024 80,36 100,00 21.07.2027 68,01 1,65%
GS AC Norske Sel PM 4580 NOK NO0012569393 17.06.2024 80,51 57,19 29.09.2027 57,19 1,55%
GS AC Norske Sel PM 4777 NOK NO0012852542 17.06.2024 79,73 100,00 20.04.2028 66,18 1,84%
GS AC Norske Sel PM 4798 NOK NO0012881194 17.06.2024 75,72 100,00 24.05.2028 69,55 1,77%
GS AC Norske Sel PM 4800 NOK NO0012881947 17.06.2024 78,55 100,00 24.05.2028 71,51 1,64%
GS AC Norske Sel PM 4838 NOK NO0012904764 17.06.2024 80,09 100,00 22.06.2028 71,08 1,74%
GS AC Norske Sel PM 4845 NOK NO0012913955 17.06.2024 81,32 100,00 21.06.2028 70,32 1,74%
GS AC Norske Sel PM 4963 NOK NO0013033829 17.06.2024 93,23 103,70 23.11.2028 80,88 3,7%
GS AC Norske Sel PM 4969 NOK NO0013034421 17.06.2024 94,69 103,70 23.11.2028 81,70 3,7%
GS AC Norske Sel PM 4979 NOK NO0013060681 17.06.2024 89,88 103,42 19.12.2028 82,85 3,42%
GS AC Norske Sel PM 5004 NOK NO0013078295 17.06.2024 97,18 104,20 09.01.2029 92,31 4,2%
GS AC Norske Sel PM 5029 NOK NO0013100610 17.06.2024 101,83 101,31 27.02.2029 107,89 1,31%
GS AC Norske Sel PM 5067 NOK NO0013147744 17.06.2024 102,05 101,33 26.03.2029 107,89 1,33%
GS AC Norske Sel PM 5095 NOK NO0013172882 17.06.2024 93,23 104,23 04.05.2029 88,46 4,23%
GS AC Norske Sel PM 5101 NOK NO0013200584 17.06.2024 94,06 103,93 30.05.2029 93,64 4%
GS AC Råvaror Kvart PM 4443 SE0017484652 02.05.2024 116,80 116,80 19.05.2027 91,27 4,2%
GS AC Råvaror Kvart PM Kvart 4494 SE0017484264 04.06.2024 117,20 117,20 15.06.2027 89,51 4,3%
GS AC Råvarubolag Combo 4500 SE0017484249 17.06.2024 66,69 59,70 15.06.2027 59,70 4%/24,5%
GS AC Skogsbolag Combo 4914 SE0018015091 17.06.2024 94,68 112,20 26.10.2028 98,36 4%/12,2%
GS AC Step Down Nordiska bolag 4872 SE0018015141 17.06.2024 104,73 115,30 26.07.2028 101,15 15,3%
GS AC Storebrand & Yara 4648 NOK NO0012718552 17.06.2024 76,56 100,00 24.11.2027 66,35 4,7%
GS AC Strukturell tillväxt Max nr 4400 SE0017483837 17.06.2024 25,06 28,07 22.02.2027 28,07 20%
GS AC Sv bo Combo 90% Skydd 2966 SE0009580681 17.06.2024 91,68 100,00 24.02.2025 52,56 3%/6,2%
GS AC Sv bolag 80% Skydd OS 4919 SE0018015042 17.06.2024 94,92 100,00 26.10.2028 87,01 16%
GS AC Sv bolag 80% Skydd OS 4948 SE0018014995 17.06.2024 96,70 100,00 12.12.2028 85,26 16%/16%
GS AC Sv bolag 90% 3769 SE0013233608 17.06.2024 85,81 90,00 17.12.2025 65,98 10%
GS AC Sv bolag Combo Buffert 4072 SE0014959896 17.06.2024 93,26 110,00 16.03.2026 60,08 10%/14%
GS AC Sv bolag Combo Buffert 4086 SE0014959847 17.06.2024 83,14 91,66 14.04.2026 55,00 10%/12,2%
GS AC Sv bolag Combo Buffert 4988 SE0018014656 17.06.2024 91,09 106,00 25.01.2029 78,34 6%/11,5%
GS AC Sv bolag Combo KSK 4812 SE0018014508 17.06.2024 66,11 106,00 20.06.2028 65,00 6%/13%
GS AC Sv bolag Combo KSK 4849 SE0018014847 17.06.2024 75,74 106,00 26.07.2028 63,78 6%/13,5%
GS AC Sv bolag Combo KSK 4916 SE0018015026 17.06.2024 100,25 106,00 26.10.2028 84,06 6%/12,1%
GS AC Sv bolag Combo KSK 4943 SE0018015018 17.06.2024 91,89 106,00 12.12.2028 74,22 6%/12%
GS AC Sv bolag Combo KSK 4982 SE0018014664 17.06.2024 89,99 106,00 25.01.2029 73,07 10,5%/6%
GS AC Sv bolag Combo KSK 5014 SE0018014979 17.06.2024 103,91 111,00 27.02.2029 98,60 6%/11%
GS AC Sv bolag Combo OS 4506 SE0017484520 17.06.2024 52,64 104,00 18.05.2027 62,45 4%/15,5%
GS AC Sv bolag Combo OS nr 4472 SE0017484116 17.06.2024 54,64 104,00 19.05.2027 63,03 4%/15,5%
GS AC Sv bolag KSK 4719 SE0018014417 17.06.2024 96,70 100,59 25.02.2028 97,56 0,59%
GS AC Sv bolag KSK Mån 4736 SE0018015208 17.06.2024 97,43 100,65 29.03.2028 101,33 0,65%
GS AC Sv bolag KSK Mån 4782 SE0018014466 17.06.2024 88,52 100,65 16.05.2028 93,31 0,65%
GS AC Sv bolag KSK Mån 4814 SE0018015182 17.06.2024 75,50 100,67 20.06.2028 65,00 0,67%
GS AC Sv bolag KSK Mån 4854 SE0018014516 17.06.2024 86,11 100,75 26.07.2028 81,54 0,75%
GS AC Sv bolag KSK Mån 4887 SE0018015125 17.06.2024 97,59 100,70 26.09.2028 106,57 0,7%
GS AC Sv bolag KSK Mån 4918 SE0018014912 17.06.2024 91,92 100,70 26.10.2028 82,00 0,7%
GS AC Sv bolag KSK Mån 5016 SE0018014938 17.06.2024 96,82 100,66 27.02.2029 91,40 0,7%
GS AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4817 SE0018014698 10.06.2024 102,45 102,45 20.06.2028 104,14 2,45%
GS AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4850 SE0018015133 17.06.2024 90,28 102,35 26.07.2028 81,54 2,35%
GS AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4888 SE0018014565 17.06.2024 91,69 102,45 26.09.2028 94,95 2,45%
GS AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4917 SE0018015117 17.06.2024 91,42 102,65 26.10.2028 87,01 2,65%
GS AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4944 SE0018015034 17.06.2024 98,69 102,55 12.12.2028 110,45 2,55%
GS AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4970 SE0018014607 17.06.2024 87,17 102,75 12.12.2028 74,22 2,65%/2,65%
GS AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4986 SE0018014672 17.06.2024 88,43 102,65 25.01.2029 73,07 2,65%
GS AC Sv bolag Low Barrier Kvart 5013 SE0018014953 17.06.2024 90,10 102,70 27.02.2029 73,32 2,7%
GS AC Sv bolag Low Trigger 4187 SE0014959342 17.06.2024 81,87 100,00 24.06.2026 57,83 17,5%
GS AC Sv bolag Low Trigger 4197 SE0014960258 17.06.2024 79,64 100,00 09.07.2026 56,53 17,5%
GS AC Sv Bolag Low trigger Halv 4525 SE0017484363 17.06.2024 38,64 44,98 27.07.2027 44,98 9,3%
GS AC Sv Bolag Low trigger Halv 4565 SE0017484413 17.06.2024 43,29 42,81 27.09.2027 42,81 7,8%
GS AC Sv bolag Low Trigger Halvårsvis 5007 SE0018014862 17.06.2024 104,85 108,00 29.12.2028 87,82 8%
GS AC Sv bolag Mån KSK 4441 SE0017483969 17.06.2024 72,18 59,94 19.05.2027 59,34 0,6%
GS AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 5060 SE0018014888 17.06.2024 98,10 136,00 26.03.2026 86,15 36%/9%
GS AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 5076 SE0018014920 17.06.2024 100,46 134,80 18.05.2026 96,88 8,7%/34,8%
GS AC Sv bolag Step Down 4447 SE0017483985 17.06.2024 72,91 107,20 01.04.2027 52,18 7,2%
GS AC Sv bolag Step Down 4633 SE0018014771 17.06.2024 74,36 100,00 15.12.2027 45,59 14,5%
GS AC Sv bolag Step Down 4981 SE0018014680 17.06.2024 103,87 112,50 25.01.2029 97,26 15%/15%
GS AC Sv bolag Step Down 5015 SE0018014946 17.06.2024 95,81 142,45 27.02.2029 73,32 14,15%
GS AC Sv bolag Step Down 5048 SE0018014870 17.06.2024 95,00 145,00 26.03.2029 74,23 15%
GS AC Sv bolag Step Down 5070 SE0018014896 17.06.2024 98,27 130,40 16.05.2029 89,31 15,2%
GS AC Sv Kvart KSK 3999 SE0013408861 17.06.2024 79,45 101,74 17.12.2025 70,13 1,74%
GS AC Sv. Bol. Combo KS 3498 SE0011670629 17.06.2024 84,36 100,00 26.10.2026 66,18 2%/4,5%
GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2214 SE0006881306 17.06.2024 86,28 90,00 20.03.2025 51,35 2%/9,5%
GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2356 SE0007186051 17.06.2024 85,17 90,00 25.06.2025 39,48 2%/14%
GS AC Sve bol Combo 90% skydd 3086 SE0009921729 17.06.2024 89,14 90,00 02.06.2025 69,13 2%/10,5%
GS AC Sve bol Combo 90% skydd 3155 SE0010245696 17.06.2024 95,07 103,00 13.03.2026 79,19 3%/10%
GS AC Sve bol Combo KS 3088 SE0009922263 17.06.2024 94,64 100,00 02.06.2025 36,44 2%/5%
GS AC Sve bol Combo KS 3116 SE0010100800 17.06.2024 93,88 100,00 30.06.2025 42,90 2%/4%
GS AC Sve bol Combo KS 3117 SE0010049239 17.06.2024 124,81 128,00 30.06.2025 102,08 2%/4%
GS AC Sve Bol Combo KS 3147 SE0010102541 17.06.2024 88,99 100,00 24.07.2026 46,05 2%/4%
GS AC Sve Bol Combo KS 3246 SE0010546580 17.06.2024 93,22 100,00 24.11.2025 69,46 2%/7%
GS AC Svenska Bolag OS 4169 SE0014959441 17.06.2024 71,22 100,00 10.07.2026 56,35 17%
GS AC Svenske Sel LT 4964 NOK NO0013033811 17.06.2024 86,64 103,00 23.11.2028 72,16 3%
GS AC Svenske Sel PM 4404 NOK NO0012429283 17.06.2024 55,16 50,12 24.03.2027 50,12 3,8%
GS AC Telekom Sel 4133 NOK NO0010968423 17.06.2024 53,61 51,51 12.05.2026 51,51 5,17%
GS AC Telekom Sel PM 4266 NOK NO0011109555 17.06.2024 55,62 100,00 18.11.2026 64,59 3,65%
GS AC Telekom Sel PM 4430 NOK NO0012451899 17.06.2024 56,48 55,21 16.04.2027 55,21 3%
GS AC Top Pick OS 4365 SE0016277511 17.06.2024 75,04 100,00 08.03.2027 73,13 14,7%
GS AC Top Pick OS 4411 SE0017484785 17.06.2024 77,47 100,00 14.04.2027 79,04 15%
GS AC Top Pick Step up OS 4458 SE0017484058 17.06.2024 82,49 100,00 19.05.2027 80,60 15%
GS AC Tyske Sel PM 4403 NOK NO0012429184 17.06.2024 57,01 49,54 24.03.2027 49,54 4,75%
GS AC Yara & Salmar 4883 NOK NO0012945312 17.06.2024 83,67 100,00 27.07.2028 78,60 4,76%
GS AIO Asien 4864 SE0018015075 17.06.2024 126,92 135,01 26.07.2026 123,03 152%
GS AIO Asien 4894 SE0018014854 17.06.2024 126,87 130,17 25.09.2026 121,40 141%
GS AIO Asien 85% 4115 SE0014959706 17.06.2024 82,04 85,58 19.05.2026 100,55 105%
GS AIO Asien 85% 4143 SE0014959565 17.06.2024 82,26 86,88 24.06.2026 101,86 101%
GS AIO Asien Tillväxt NOK 3844 SE0013408184 17.06.2024 110,40 122,45 19.03.2025 115,92 185%
GS AIO Asien Tillväxt NOK 3863 SE0013408374 17.06.2024 162,34 174,41 17.04.2025 141,69 172%
GS AIO Asien Tillväxt NOK 4475 SE0017484157 17.06.2024 125,89 144,55 19.03.2025 128,83 185%
GS AIO Asien Tillväxt NOK 4476 SE0017484165 17.06.2024 161,06 180,69 17.04.2025 145,49 172%
GS AIO EM Tillväxt NOK 4459 SE0017484066 17.06.2024 87,17 92,89 14.02.2025 94,09 100%
GS AIO EM Tillväxt NOK 4460 SE0017484074 17.06.2024 88,11 94,27 19.03.2025 3,48 110%
GS AIO Eu. banker 90% NOK 4361 SE0016277503 17.06.2024 94,82 108,29 08.03.2027 121,85 116%
GS AIO Europa Trygghet 3280 SE0010636126 17.06.2024 125,73 136,24 19.12.2025 135,66 90%
GS AIO Europeiska banker NOK 3836 SE0013408952 17.06.2024 118,47 125,15 14.02.2025 136,60 95%
GS AIO Europeiska banker NOK 3846 SE0013408218 17.06.2024 123,03 130,74 19.03.2025 138,22 100%
GS AIO Europeiska banker NOK 3865 SE0013408366 17.06.2024 214,32 211,71 17.04.2025 235,54 80%
GS AIO Global infra. NOK 3829 SE0013408226 17.06.2024 84,50 94,59 19.03.2025 79,65 100%
GS AIO Global infra. NOK 3835 SE0013408960 17.06.2024 84,20 92,86 14.02.2025 81,05 100%
GS AIO Global infra. NOK 3864 SE0013408341 17.06.2024 100,95 108,45 17.04.2025 107,36 92%
GS AIO Globale Indekser 4974 NOK NO0013060699 17.06.2024 97,60 108,17 19.06.2029 108,88 92%
GS AIO Japan Tillväxt 4997 SE0018014615 17.06.2024 112,44 114,27 25.01.2027 108,25 173%
GS AIO Japan Trygghet 4996 SE0018014623 17.06.2024 100,06 106,77 25.01.2027 108,25 82%
GS AIO USA & Japan Vekst 4967 NOK NO0013034439 17.06.2024 117,85 121,67 28.05.2029 114,84 146%
GS AO Eu. Cykliska bolag SFB 90% 4243 SE0016276976 17.06.2024 84,25 97,00 27.10.2026 105,84 120%
GS AO Eu. Cykliska bolag SFB 90% 4271 SE0016277123 17.06.2024 84,45 97,13 16.12.2026 105,28 135%
GS AO Europa 3322 SE0010832634 17.06.2024 134,67 150,20 24.04.2026 133,47 150%
GS AO Europa 3359 SE0010948851 17.06.2024 129,91 145,44 11.06.2026 129,13 156%
GS AO Europa 3386 SE0010948885 17.06.2024 136,41 153,25 15.07.2026 136,73 145%
GS AO Europa 3443 SE0011338219 17.06.2024 128,17 145,23 28.09.2026 133,76 134%
GS AO Europa 3475 SE0011615772 17.06.2024 126,73 146,11 11.11.2026 135,47 130%
GS AO Europeisk Läkemedel SFB 4531 SE0017484348 17.06.2024 89,25 100,00 27.07.2027 99,09 118%
GS AO Europeisk Läkemedel SFB 4566 SE0018014813 17.06.2024 94,42 108,48 27.09.2027 107,07 120%
GS AO Europeiska bolag Tillväxt 4797 SE0018014474 17.06.2024 100,91 114,64 14.11.2028 107,51 195%
GS AO Europeiska bolag Tillväxt 4828 SE0018014490 17.06.2024 108,25 120,63 20.06.2029 111,09 186%
GS AO Europeiska bolag Trygghet 4796 SE0018014458 17.06.2024 89,64 108,26 14.11.2028 107,51 110%
GS AO Europeiska bolag Trygghet 4827 SE0018015158 17.06.2024 94,67 112,42 20.06.2029 111,09 112%
GS AO Global Bonus 3524 SE0011751999 17.06.2024 111,43 125,00 17.12.2026 119,82 25%/25%/100%
GS AO Global Bonus 3548 SE0011897834 17.06.2024 111,75 125,00 12.02.2027 119,67 25%/110%
GS AO Global Bonus 3599 SE0012116242 17.06.2024 107,73 125,00 22.03.2027 115,26 25%/100%
GS AO Grön energi 85% 4063 SE0014959920 17.06.2024 78,85 85,00 16.03.2026 94,75 152%
GS AO Grön energi 85% 4088 SE0014959821 17.06.2024 77,64 85,00 14.04.2026 94,65 155%
GS AO Grön energi 85% 4117 SE0014959722 17.06.2024 75,10 85,00 19.05.2026 92,73 175%
GS AO Grön energi 85% 4140 SE0014959573 17.06.2024 76,92 85,00 24.06.2026 96,52 175%
GS AO Grön energi 85% 4184 SE0014959417 17.06.2024 76,08 85,00 27.07.2026 96,09 185%
GS AO Grön Energi SFB 90% 4482 SE0017484199 17.06.2024 83,11 90,00 15.06.2027 96,33 195%
GS AO Läkemedel SFB 90 3951 SE0013408929 17.06.2024 84,50 90,00 22.09.2025 98,23 100%
GS AO No banker 90% SFB USD 4142 SE0014959532 17.06.2024 133,41 158,03 24.06.2026 127,45 125%
GS AO No banker 90% SFB USD 4185 SE0014959409 17.06.2024 130,73 153,90 27.07.2026 125,68 140%
GS AO No banker 90% SFB USD 4220 SE0014960100 17.06.2024 126,47 146,97 28.09.2026 121,44 142%
GS AO No banker 90% skydd NOK 4406 SE0017483852 17.06.2024 107,87 125,92 15.04.2027 137,75 132%
GS AO No banker 90% skydd NOK 4437 SE0017484678 17.06.2024 106,55 126,05 19.05.2027 135,73 123%
GS AO No Banker Tillväxt 4995 SE0018014649 17.06.2024 104,07 100,00 25.01.2029 99,31 206%
GS AO No Banker Trygghet 4994 SE0018014631 17.06.2024 94,34 100,00 25.01.2029 99,31 110%
GS AO No bolag Tillväxt 4530 SE0017484330 17.06.2024 102,20 104,31 27.07.2027 102,03 212%
GS AO No bolag Trygghet 4529 SE0017484496 17.06.2024 93,81 102,20 27.07.2027 102,03 108%
GS AO No. Selskaper 90 3934 NOK NO0010881535 17.06.2024 107,83 116,68 23.06.2025 116,68 100%
GS AO Norden 3678 NOK NO0010849383 22.05.2024 120,63 120,63 03.06.2024 119,02 108%
GS AO Norden 3700 NOK NO0010851579 12.06.2024 123,25 123,25 26.06.2024 121,13 110%
GS AO Nordiske Sel 100% 4579 NOK NO0012568874 17.06.2024 91,83 105,03 29.03.2028 104,57 110%
GS AO Nordiske Sel Bonus 4162 NOK NO0010986888 17.06.2024 106,91 131,10 22.06.2026 105,25 31,1%/100%
GS AO Nordiske Selskaper 3736 NOK NO0010859366 17.06.2024 120,16 124,09 27.03.2025 125,36 95%
GS AO Nordiske Selskaper 3762 NOK NO0010861982 17.06.2024 109,86 115,54 30.04.2025 115,54 100%
GS AO Nordiske Selskaper 3832 NOK NO0010871825 17.06.2024 95,81 101,38 28.08.2025 101,37 101%
GS AO Nordiske Selskaper 3859 NOK NO0010874399 17.06.2024 98,81 106,82 29.09.2025 106,82 100%
GS AO Nordiske Selskaper 3885 NOK NO0010876279 17.06.2024 138,68 150,11 21.10.2025 149,61 101%
GS AO Oslo Børs Trygg 4841 NOK NO0012904772 17.06.2024 93,39 108,63 21.12.2028 107,20 120%
GS AO Oslo Børs Trygg 4880 NOK NO0012929480 17.06.2024 90,55 107,79 26.01.2029 106,49 120%
GS AO Oslo Børs Vekst 4842 NOK NO0012904780 17.06.2024 104,92 114,61 21.12.2028 107,20 203%
GS AO Oslo Børs Vekst 4881 NOK NO0012929498 17.06.2024 109,27 112,53 26.01.2029 106,49 7,9%/193%
GS AO Sverige TP SFB 90 4062 SE0014959938 17.06.2024 78,42 90,00 16.03.2026 97,08 105%
GS AO Sverige TP SFB 95 4106 SE0014959755 17.06.2024 76,58 95,00 26.03.2029 97,22 100%
GS AO Teknik SFB 85% SFB 4061 SE0014959946 17.06.2024 87,06 96,65 16.03.2026 111,65 100%
GS AO Teknik SFB 85% SFB 4087 SE0014959813 17.06.2024 90,26 99,28 14.04.2026 112,41 115%
GS AO Telekom Sel 90% 4228 NOK NO0011038275 17.06.2024 85,41 90,00 29.09.2026 96,18 127%
GS Duo Nordiske Sel 4341 NOK NO0011157257 17.06.2024 48,28 52,85 13.01.2027 52,85 3,7%
GS KC IG Europa Mån 4829 SE0018015166 17.06.2024 99,58 100,62 11.07.2028 100,00 7,95%
GS Norske Sel KBK 4879 NOK NO0012929597 17.06.2024 93,36 106,00 27.07.2028 78,60 6%/15,1%
GS OK Nordiska bolag 3801 SE0013407962 17.06.2024 98,70 100,00 20.11.2024 71,51 7,83%
GS SPR 5G Bonusx2 4003 SE0013408895 17.06.2024 74,60 58,93 17.12.2025 58,93 76%/100%
GS SPR 5G Bonusx2 4016 SE0014960027 17.06.2024 80,00 58,87 17.11.2025 58,87 80%/100%
GS SPR 5G Bonusx2 4025 SE0014960019 17.06.2024 74,68 58,93 17.12.2025 58,93 76%/100%
GS SPR 5G Bonusx2 4033 SE0014960001 17.06.2024 83,58 178,00 14.01.2026 62,65 78%/100%
GS SPR 5G Bonusx2 4038 SE0014959987 17.06.2024 60,92 48,74 10.02.2026 48,74 72,5%/100%
GS SPR Brasilien & EM 4462 SE0017484090 17.06.2024 0,01 3,94 19.05.2026 3,94 140%
GS SPR Bygg och Konstruktion 4250 SE0016277040 17.06.2024 152,34 162,77 25.10.2024 88,69 220%
GS SPR Bygg och Konstruktion 4283 SE0016277131 17.06.2024 152,14 164,14 16.12.2024 87,60 230%
GS SPR Cykliska bolag Bonusx2 4099 SE0014959771 17.06.2024 63,38 54,00 14.04.2026 54,00 50%/100%
GS SPR Cykliska bolag Bonusx2 4116 SE0014959714 17.06.2024 59,47 53,18 19.05.2026 53,18 48%/100%
GS SPR Cykliska bolag Bonusx2 4127 SE0014959607 17.06.2024 60,87 53,62 14.04.2026 53,62 50%/100%
GS SPR Cykliska bolag Bonusx2 4141 SE0014959557 17.06.2024 64,72 56,95 24.06.2026 56,95 48%/100%
GS SPR Cykliska Bonusx2 4190 SE0014960266 17.06.2024 65,47 56,41 24.06.2026 56,41 48%/100%
GS SPR Energieffektiv SBx2 4479 SE0017484181 17.06.2024 61,52 45,46 12.05.2027 45,46 45%/100%
GS SPR Energikrisvinnare SBx2 4623 SE0018014367 17.06.2024 78,17 57,97 08.11.2025 57,97 35%/35%/100%
GS SPR Europeiska banker 3763 NOK NO0010864564 17.06.2024 283,72 286,84 10.10.2024 147,30 395%
GS SPR Europeiska banker 4412 SE0017484769 17.06.2024 148,30 169,17 14.04.2027 140,69 170%
GS SPR Europeiska banker OS 4416 SE0017483894 17.06.2024 138,76 158,66 15.03.2027 144,78 131%
GS SPR Globala bolag Bonusx2 4298 SE0016277834 17.06.2024 115,66 166,00 08.12.2026 89,42 33%/100%
GS SPR Hälsovård Bonusx2 4362 SE0016277495 17.06.2024 78,25 140,00 08.03.2027 71,16 40%/100%
GS SPR No bolag Bonusx2 4073 SE0014959888 17.06.2024 117,35 173,00 16.03.2026 82,24 73%/100%
GS SPR No bolag Bonusx2 4232 SE0014960043 17.06.2024 18,95 20,59 29.07.2026 20,59 46%/100%
GS SPR No bolag Bonusx2 4234 SE0016276893 17.06.2024 93,89 145,00 19.08.2026 70,28 45%/100%
GS SPR No bolag Bonusx2 4239 SE0016276935 17.06.2024 55,52 49,08 22.09.2026 49,08 46%/100%
GS SPR No bolag Bonusx2 4241 SE0016276943 17.06.2024 49,04 47,83 27.10.2026 47,83 50%/100%
GS SPR No bolag Bonusx2 4284 SE0016277198 17.06.2024 66,85 144,00 16.12.2026 54,79 44%/100%
GS SPR No bolag Bonusx2 4317 SE0016277792 17.06.2024 39,66 43,58 15.01.2027 43,58 50%/100%
GS SPR No bolag Bonusx2 4353 SE0016277685 17.06.2024 55,54 147,00 08.03.2027 51,52 47%/100%
GS SPR No telekom Bonusx2 4171 SE0014959433 17.06.2024 66,14 55,57 27.07.2026 55,57 65%/100%
GS SPR No telekom Bonusx2 4207 SE0014960191 17.06.2024 66,67 160,00 28.09.2026 60,34 60%/100%
GS SPR No. banker Platå UB 4104 SE0014959870 17.06.2024 176,68 205,00 01.04.2026 147,40 525%
GS SPR No. banker Platå UB 4126 SE0014959680 17.06.2024 179,67 212,00 18.05.2026 149,89 560%
GS SPR No. banker Platå UB 4146 SE0014959524 17.06.2024 179,31 213,00 24.06.2026 151,16 565%
GS SPR No. bolag Bonusx2 4009 SE0013408887 17.06.2024 122,86 142,00 18.12.2024 74,54 42%/100%
GS SPR Nord Tele SBx2 4488 SE0017484561 17.06.2024 95,40 160,00 15.06.2027 73,31 60%/100%
GS SPR SBx2 Energieffektiv. OS 4454 SE0017484587 17.06.2024 71,63 56,00 19.05.2027 56,00 45%/100%
GS SPR SBx2 Energieffektiv. OS 4486 SE0017484215 17.06.2024 84,58 143,00 15.06.2027 64,86 43%/100%
GS SPR Sv Banker SBx2 4523 SE0017484397 17.06.2024 130,27 178,00 27.07.2027 117,72 39%/100%
GS SPR Sv bolag Bonusx2 3958 SE0013408812 17.06.2024 150,23 153,00 15.07.2024 71,04 53%/100%
GS SPR Sv bolag Bonusx2 3980 SE0013408820 17.06.2024 157,24 156,00 01.11.2024 86,79 56%/100%
GS SPR Sv bolag Bonusx2 4128 SE0014959599 17.06.2024 47,03 42,73 19.05.2026 42,73 52%/100%
GS SPR Sv bolag Bonusx2 4170 SE0014960290 17.06.2024 106,12 152,00 23.06.2026 70,85 52%/100%
GS SPR Sv bolag Bonusx2 4235 SE0016276919 17.06.2024 47,66 48,09 28.09.2026 48,09 55,5%/100%
GS SPR Sv Bolag Bonusx2 nr 4471 SE0017484124 17.06.2024 46,75 48,59 19.05.2027 48,59 56%/100%
GS SPR Sv bolag Recovery SBx2 4640 SE0018015307 17.06.2024 78,83 160,00 15.12.2027 64,08 60%/100%
GS SPR Sv bolag Recovery SBx2 4680 SE0018014375 17.06.2024 72,96 59,21 24.01.2028 59,21 60%/100%
GS SPR Sv bolag recovery SBx2 4930 SE0018015083 17.06.2024 94,43 220,00 26.10.2028 82,00 60%/100%
GS SPR Sv bolag recovery SBx2 4960 SE0018014599 17.06.2024 116,24 222,00 12.12.2028 107,64 61%/100%
GS SPR Sv Bolag TP SBx2 4503 SE0017484298 17.06.2024 68,59 127,00 15.06.2027 60,92 27%/100%
GS SPR Sv fastighetsbolag Platå 4844 SE0018014839 17.06.2024 93,84 262,00 20.06.2028 108,73 810%
GS SPR Swedbank & Nordea Platå 4831 SE0018014482 17.06.2024 118,36 180,60 17.06.2026 118,06 403%
GS SPR Swedbank & Nordea Platå 4870 SE0018014524 17.06.2024 105,91 149,92 24.07.2026 110,43 380%
GS SPR Swedbank & Nordea Platå 4958 SE0018015059 17.06.2024 112,22 140,24 10.12.2026 107,64 445%
GS SPR Svenska banker Platå 4649 SE0018015281 17.06.2024 123,11 156,00 06.12.2025 103,34 280%
GS SPR Sverige OS 3898 SE0013408457 17.06.2024 173,01 180,97 03.06.2025 173,28 110,5%
GS SPR Sverige UB OS 3919 SE0013408648 17.06.2024 174,31 181,78 03.06.2025 169,31 118%
GS SPR Sverige UB OS 3922 SE0013408655 17.06.2024 168,81 176,24 03.06.2025 169,31 110%
GS SPR Telekom Bonusx2 4396 SE0016277586 17.06.2024 62,73 55,68 12.04.2027 55,68 55%/55%/100%
GS SPR Telekom SBx2 4453 SE0017484041 17.06.2024 62,33 57,41 19.05.2027 57,41 51%/100%
GS SPR TP Europeiska bolag 4321 SE0016277800 17.06.2024 219,03 228,61 16.01.2025 94,34 245%
GS Sv Bolag Combo KapSkydd 3097 SE0009994684 17.06.2024 94,63 100,00 16.06.2025 35,05 5%
GS WRT No bolag Bonus 4217 SE0014960142 17.06.2024 0,01 0,00 26.09.2024 72,87 93%/100%
GS WRT No bolag Bonusx2 4216 SE0014960159 17.06.2024 5,20 0,00 26.09.2024 72,87 15%/52%/100%
GS WRT No bolag Smart Bonus 4505 SE0017484538 17.06.2024 1,08 0,00 17.06.2025 85,45 90%/100%
GS WRT No bolag Smart Bonus 4544 SE0017484488 17.06.2024 2,42 0,00 25.07.2025 91,13 82%/100%
GS WRT No bolagskorg Bonus 4728 SE0018014722 17.06.2024 7,15 25,00 25.02.2026 101,60 25%/100%
GS WRT No bolagskorg Bonus 4770 SE0018014433 17.06.2024 3,53 0,00 16.05.2026 97,58 25%/25%/100%
GS WRT No bolagskorg Bonus 4833 SE0018015174 17.06.2024 7,53 25,00 17.06.2026 103,71 100%
GS WRT No bolagskorg Bonus 4871 SE0018015109 17.06.2024 8,73 25,00 24.07.2026 104,85 25%/25%/100%
GS WRT No bolagskorg Smart Bonus 4650 SE0018015273 17.06.2024 10,50 22,00 15.12.2025 103,04 22%/100%
GS WRT No. bolag Bonusx2 4186 SE0014959391 17.06.2024 0,01 0,00 13.07.2026 60,54 52%/100%
GS WRT No. bolag Bonusx2 4256 SE0016277057 17.06.2024 0,01 0,00 25.10.2024 47,83 15%/51%/100%
GS WRT No. bolag Bonusx2 4272 SE0016277081 17.06.2024 0,01 0,00 16.12.2024 73,76 67%/15%/100%
GS WRT No. bolag Bonusx2 4309 SE0016277297 17.06.2024 0,01 0,00 16.01.2025 64,61 67%/100%
GS WRT No. bolag Bonusx2 4367 SE0016277370 17.06.2024 0,01 0,00 06.03.2025 61,17 55%/100%
GS WRT No. bolag Bonusx2 4413 SE0017484777 17.06.2024 0,01 0,00 10.04.2025 68,02 50%/100%
GS WRT Sv Bolag Bonus 4455 SE0017484595 17.06.2024 5,57 19,00 18.05.2025 102,23 19%/100%
GS WRT Sv bolag Bonusx2 4145 SE0014959581 17.06.2024 6,25 15,00 18.05.2026 75,94 15%/65%/100%
GS WRT Sv bolag Bonusx2 4163 SE0014959458 17.06.2024 7,01 15,00 24.06.2026 73,31 15%/60%/100%
GS WRT Sv Bolag Top Pick Bonusx2 4457 SE0017484603 17.06.2024 0,01 0,00 19.05.2025 65,18 50%/100%
GS WRT Sv bolagskorg Bonus 4750 SE0018015224 17.06.2024 9,42 25,00 27.03.2026 104,72 25%/100%
GS WRT Sv bolagskorg Smart Bonus 4504 SE0017484546 17.06.2024 6,46 18,00 17.06.2025 104,02 18%/100%
GS WRT Sv bolagskorg Smart Bonus 4545 SE0017484470 17.06.2024 6,02 15,00 25.07.2025 105,31 15%/100%
GS WRT Sv bolagskorg Smart Bonus 4567 SE0018014326 17.06.2024 3,58 15,00 27.09.2025 101,45 15%/100%
GS WRT Sv bolagskorg Smart Bonus 4606 SE0017484454 17.06.2024 5,90 10,00 27.10.2025 107,92 15%/100%
GS WRT Telia Bonus 3787 SE0013282647 17.06.2024 0,01 0,00 17.12.2024 63,74 35%/37%/100%
INV AC No. bolag Mån KSK 3746 SE0013015971 17.06.2024 91,27 100,72 07.11.2024 72,50 0,72%
INV AC Sv bolag Mån KSK 3820 SE0013460490 17.06.2024 96,40 100,71 12.02.2025 100,31 0,71%
INV AC Sv bolag Mån KSK 3849 SE0013647328 17.06.2024 95,08 100,00 18.03.2025 98,56 0,65%
INV WRT CCB Lock Flex Tak 3881 XS2121195551 17.06.2024 28,38 30,00 23.06.2025 114,95 300%
INV WRT CCB Lock Flex Topp 3882 XS2121195635 17.06.2024 13,43 23.06.2025 300%
LEON WRT Atlant Opportunity Lock in 4263 CH0588513017 17.06.2024 0,01 0,00 12.10.2026 97,26 100%
LEON WRT Europa HY Flex Tak 4807 CH1219382962 17.06.2024 1,45 5,00 30.05.2028 104,37 100%
LEON WRT Europa HY Flex Topp 4808 CH1219382954 17.06.2024 0,01 0,00 30.05.2028 104,37 100%
LEON WRT Europa HY Flex Topp 4810 CH1219382970 17.06.2024 0,01 0,00 30.05.2028 104,37 100%
LEON WRT Europa HY OS Lock-in 4687 CH1159251623 17.06.2024 2,14 0,00 24.01.2028 104,87 100%
LEON WRT Europa HY OS Lock-in 4795 CH1219381006 17.06.2024 2,57 0,15 16.05.2028 105,15 100%
LEON WRT PN Idea Flex Tak 4516 CH1159247126 17.06.2024 12,53 21,00 31.05.2027 128,59 105%
LEON WRT PN Idea Flex Topp 4517 CH1159247118 17.06.2024 10,87 9,02 31.05.2027 128,59 105%
LEON WRT Strategifonder Flex Tak 4971 CH1278880161 17.06.2024 8,89 14,73 28.12.2028 113,64 108%
LEON WRT Strategifonder Flex Topp 4972 CH1278880179 17.06.2024 9,60 0,00 28.12.2028 98,81 108%
MS AIO Europa Tillväxt 4897 SE0020540938 17.06.2024 117,03 122,92 26.03.2029 113,10 175%
MS AIO Europa Tillväxt 4922 SE0020845675 17.06.2024 115,69 118,35 26.04.2029 110,61 173%
MS AIO Europa Trygghet 4896 SE0020540904 17.06.2024 102,36 113,75 26.03.2029 113,10 105%
MS AIO Europa Trygghet 4921 SE0020845683 17.06.2024 101,26 110,82 26.04.2029 110,61 102%
MS AIO Global 4998 SE0021021565 17.06.2024 113,10 112,31 25.01.2027 110,01 123%
MS AIO Global 5017 SE0021308673 17.06.2024 108,74 107,02 25.02.2027 105,70 123%
MS AIO Global 5054 SE0021512480 17.06.2024 107,60 103,99 26.03.2027 103,07 130%
MS AIO Sverige Tillväxt 4899 SE0020540920 17.06.2024 123,64 128,64 26.03.2029 117,36 165%
MS AIO Sverige Tillväxt 4924 SE0020845667 17.06.2024 118,66 121,69 26.04.2029 113,39 162%
MS AIO Sverige Tillväxt 4950 SE0020996221 17.06.2024 114,66 113,94 12.06.2029 108,99 155%
MS AIO Sverige Tillväxt 4992 SE0021020948 17.06.2024 113,30 112,72 25.07.2029 108,60 148%
MS AIO Sverige Trygghet 4898 SE0020540912 17.06.2024 107,15 117,36 26.03.2029 117,36 100%
MS AIO Sverige Trygghet 4923 SE0020845568 17.06.2024 104,63 113,39 26.04.2029 113,39 100%
MS AIO Sverige Trygghet 4949 SE0020996247 17.06.2024 101,80 108,54 12.06.2029 108,99 95%
MS AIO Sverige Trygghet 4991 SE0021020930 17.06.2024 100,20 107,14 25.07.2029 108,60 83%
MS AIO Sverige Årlig Ränta 4957 SE0020996320 17.06.2024 100,40 102,50 12.12.2029 2,5%/50%
MS AO Läkemedel Tillväxt 4954 SE0020996254 17.06.2024 112,24 106,87 12.12.2029 104,91 140%
MS AO Läkemedel Trygghet 4953 SE0020996304 17.06.2024 100,14 104,42 12.12.2029 104,91 90%
MS FO Indien 4955 SE0020997799 17.06.2024 112,22 116,21 14.12.2026 114,47 112%
MS SPR Småbolag UB buffert 5039 SE0021309762 17.06.2024 111,74 123,09 28.02.2029 114,90 155%
NDA AC Bygg & Fastighet Kvart 4172 SE0015505284 17.06.2024 6,87 14,90 12.08.2026 14,90 3,25%
NDA AC Bygg & Fastighet Kvart 4203 SE0015505433 17.06.2024 6,88 14,14 19.08.2026 14,14 3,25%
NDA AC Byggbolag PM Kvart 5012 SE0020849289 17.06.2024 96,48 104,35 27.02.2029 104,20 3,45%
NDA AC Entreprenører PM 5005 NOK NO0013078287 17.06.2024 96,94 103,55 09.01.2029 105,67 3,55%
NDA AC Eur Bank Indeks 4754 NOK NO0012828831 05.03.2024 111,20 111,20 23.03.2028 105,54 11,2%
NDA AC Eur Indekser 4759 NOK NO0012828849 05.03.2024 116,12 116,12 23.03.2028 105,54 8,06%
NDA AC Euro Indekser 4802 NOK NO0012881178 17.06.2024 93,82 100,00 25.05.2028 93,83 5%
NDA AC Euro Indekser 4843 NOK NO0012904822 05.06.2024 120,08 120,08 21.06.2028 113,94 10,04%
NDA AC Euro Indekser 4874 NOK NO0012929423 17.06.2024 108,55 114,30 25.07.2028 114,19 7,15%
NDA AC Euro Indekser 4977 NOK NO0013060616 17.06.2024 100,92 113,92 19.12.2028 107,49 3,5%/3,48%
NDA AC Euro Indekser 5003 NOK NO0013078279 17.06.2024 99,89 113,00 09.01.2029 106,74 3,25%
NDA AC Euro Indekser 5063 NOK NO0013144980 17.06.2024 93,55 100,00 26.03.2029 98,37 6,5%
NDA AC Euro Indekser 5091 NOK NO0013172825 17.06.2024 92,89 100,00 06.05.2029 98,49 14,75%
NDA AC Euro Indekser 5098 NOK NO0013200550 17.06.2024 92,26 101,08 29.05.2029 92,80 1%
NDA AC Europeiska bolag PM Kvart 4911 SE0020180610 17.06.2024 76,95 100,00 26.09.2028 74,66 4,55%
NDA AC Forsikring PM 4658 NOK NO0012746504 05.03.2024 103,27 103,27 20.12.2027 94,29 3,27%
NDA AC Forsikring PM 5037 NOK NO0013101642 17.06.2024 93,57 103,38 27.02.2029 97,35 2,9%
NDA AC Indeks 4878 NOK NO0012929415 17.06.2024 108,55 114,30 25.07.2028 114,19 7,15%
NDA AC Indeks 4968 NOK NO0013034371 17.06.2024 101,26 113,44 23.11.2028 104,42 3,36%/3,36%
NDA AC Indeks 4980 NOK NO0013060608 17.06.2024 99,26 112,38 19.12.2028 104,09 6,19%
NDA AC Indeks 5001 NOK NO0013073601 17.06.2024 93,49 100,96 09.01.2029 105,24 0,96%
NDA AC Indeks 5028 NOK NO0013100677 17.06.2024 96,10 101,08 27.02.2029 106,08 1%
NDA AC Indeks 5036 NOK NO0013102392 17.06.2024 99,41 113,06 27.02.2029 103,65 11%
NDA AC Indeks 5040 NOK NO0013133868 17.06.2024 94,37 101,05 05.03.2029 103,69 0,95%
NDA AC Indekser 4905 NOK NO0012954280 17.06.2024 105,35 114,00 26.09.2028 113,46 7%
NDA AC Indekser 4937 NOK NO0013008003 17.06.2024 104,19 114,10 26.10.2028 113,03 7,05%
NDA AC Indekser 4940 NOK NO0013008011 17.06.2024 104,19 114,10 26.10.2028 113,03 7,05%
NDA AC Indekser 5066 NOK NO0013144998 17.06.2024 95,21 102,94 26.03.2029 106,25 2,94%
NDA AC Indekser 5094 NOK NO0013172833 17.06.2024 94,48 113,02 06.05.2029 100,15 6,51%
NDA AC Indekser PM 5102 NOK NO0013200568 17.06.2024 91,93 103,15 29.05.2029 92,80 3%
NDA AC Index Sverige Norge 5008 SE0020849263 17.06.2024 97,47 109,20 27.02.2029 108,48 9%
NDA AC Index Sverige/Norge 4987 SE0020849172 17.06.2024 96,72 109,30 25.01.2029 105,85 9,3%
NDA AC Index Sverige/Norge 5044 SE0021309341 17.06.2024 95,97 108,65 26.03.2029 101,21 8,65%
NDA AC Konsum LT 4978 NOK NO0013060632 17.06.2024 86,36 102,85 19.12.2028 87,29 3%/3%
NDA AC Konsum PM 5038 NOK NO0013101659 17.06.2024 85,26 104,42 27.02.2029 88,01 4,1%
NDA AC Konsum PM 5093 NOK NO0013172841 17.06.2024 86,94 104,21 06.05.2029 81,00 4,21%
NDA AC Konsumentbolag Recovery LT 4942 SE0020180743 17.06.2024 93,87 115,50 12.12.2028 88,28 15,5%
NDA AC Konsumentbolag Recovery LT 4983 SE0020849164 17.06.2024 91,59 115,50 25.01.2029 80,07 17%
NDA AC Konsumentbolag Recovery LT 5009 SE0020849271 17.06.2024 89,87 114,30 27.02.2029 87,05 14%
NDA AC Konsumentbolag Recovery LT 5045 SE0021309358 17.06.2024 87,49 113,50 26.03.2029 89,94 15%
NDA AC No bolag 1 Low Trigger 4244 SE0016274757 17.06.2024 104,53 100,00 18.11.2026 71,80 18,4%
NDA AC No bolag 2 Low Trigger 4246 SE0016274765 17.06.2024 23,90 27,83 18.11.2026 27,83 17,2%
NDA AC No bolag Combo 4153 SE0015505144 17.06.2024 13,62 18,25 03.06.2026 18,25 4%/18%
NDA AC No bolag Low Trigger 4054 SE0014453569 17.06.2024 66,44 100,00 26.02.2026 58,40 16%
NDA AC No bolag Low Trigger 4167 SE0015505250 17.06.2024 60,29 100,00 09.07.2026 52,42 15%
NDA AC No bolag Low Trigger 4177 SE0015505300 17.06.2024 58,78 100,00 12.08.2026 52,57 14,3%
NDA AC No bolag Low Trigger 4230 SE0016274658 17.06.2024 62,31 100,00 19.08.2026 54,08 14,3%
NDA AC No bolag Low Trigger 4355 SE0016844211 17.06.2024 46,28 100,00 27.01.2027 51,60 13,5%
NDA AC No bolag Low Trigger Halv 4333 SE0016844104 17.06.2024 51,26 46,33 29.12.2026 46,33 7,1%
NDA AC No bolag Mån KSK 4067 SE0014453635 17.06.2024 59,04 47,46 01.04.2026 45,96 0,75%
NDA AC No bolag Mån KSK 4078 SE0014453734 17.06.2024 62,46 45,06 05.03.2026 44,40 0,66%
NDA AC No bolag Mån KSK 4079 SE0014453742 03.05.2024 100,61 100,61 05.03.2026 93,39 0,61%
NDA AC No bolag Mån KSK 4080 SE0014453759 17.06.2024 71,94 100,61 05.03.2026 54,77 0,61%
NDA AC No bolag Mån KSK 4081 SE0014453767 17.06.2024 29,23 25,68 05.03.2026 24,56 0,56%
NDA AC No bolag Mån KSK 4082 SE0014453775 17.06.2024 55,85 43,84 28.04.2026 43,12 0,72%
NDA AC No bolag Mån KSK 4113 SE0015505011 17.06.2024 49,84 38,97 03.06.2026 38,29 0,68%
NDA AC No bolag Mån KSK 4148 SE0015505177 17.06.2024 28,97 19,99 08.07.2026 19,34 0,65%
NDA AC No bolag Mån KSK 4176 SE0015505268 17.06.2024 64,15 54,39 12.08.2026 53,75 0,64%
NDA AC No bolag Mån KSK 4209 SE0016274609 17.06.2024 58,97 48,95 14.10.2026 48,33 0,62%
NDA AC No bolag Step Down 4518 SE0017160393 17.06.2024 83,48 109,70 26.05.2027 65,05 9,7%
NDA AC No telekom Kvart PM 4173 SE0015505276 17.06.2024 52,16 55,57 12.08.2026 55,57 3,2%
NDA AC No telekom Kvart PM 4208 SE0016274583 17.06.2024 58,10 100,00 14.10.2026 60,34 3%
NDA AC Nor Sel LT 4085 NOK NO0010923139 17.06.2024 41,82 48,52 09.04.2026 48,52 5,4%
NDA AC Nordiska index 5077 SE0021309440 17.06.2024 94,75 100,00 16.05.2029 99,39 12%
NDA AC Nordiske Indekser 4840 NOK NO0012904830 05.06.2024 113,95 113,95 21.06.2028 108,66 13,95%
NDA AC Nordiske Indekser 4906 NOK NO0012954272 17.06.2024 100,66 110,50 26.09.2028 105,64 10,5%
NDA AC Nordiske Indekser 4910 NOK NO0012954264 17.06.2024 100,66 110,50 26.09.2028 105,64 10,5%
NDA AC Nordiske Indekser 4936 NOK NO0013008029 17.06.2024 100,46 110,31 26.10.2028 107,47 10,31%
NDA AC Nordiske Indekser 4965 NOK NO0013034363 17.06.2024 99,37 110,89 23.11.2028 104,42 10,89%/10,89%
NDA AC Nordiske Indekser 4976 NOK NO0013060624 17.06.2024 97,66 109,45 19.12.2028 104,09 9,45%
NDA AC Norske Sel LT 4904 NOK NO0012954298 17.06.2024 90,70 160,00 26.09.2028 73,36 3%
NDA AC Norske Sel PM 4226 NOK NO0011042228 17.06.2024 81,00 100,00 15.10.2026 75,74 2,9%
NDA AC Norske Sel PM 4909 NOK NO0012954256 17.06.2024 90,22 103,35 26.09.2028 88,03 3,35%
NDA AC Sv bolag Combo KSK 5074 SE0021309465 17.06.2024 93,11 116,00 16.05.2029 93,04 6%
NDA AC Sv Bolag KSK Mån 4595 SE0017858897 17.06.2024 67,71 51,25 27.10.2027 50,53 0,72%
NDA AC Sv bolag KSK Mån 4625 SE0018533705 17.06.2024 64,69 46,27 15.12.2027 45,59 0,68%
NDA AC Sv bolag KSK Mån 4672 SE0018533994 17.06.2024 93,56 100,62 24.01.2028 99,74 0,62%
NDA AC Sv bolag Kvart KSK 4129 SE0015505045 17.06.2024 58,49 52,82 03.06.2026 52,82 1,75%
NDA AC Sv bolag Kvart KSK 4130 SE0015505052 17.06.2024 50,63 41,55 03.06.2026 41,55 1,56%
NDA AC Sv Bolag Kvart PM 4392 SE0017159999 17.06.2024 45,78 48,44 11.03.2026 48,44 2,6%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 4418 SE0017160013 17.06.2024 49,91 49,58 12.04.2027 49,58 16,1%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 4424 SE0017160047 17.06.2024 38,47 49,13 10.03.2027 49,13 12,12%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 4573 SE0017858749 17.06.2024 87,82 100,00 27.09.2027 72,12 20%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 4668 SE0018533978 17.06.2024 54,98 44,90 24.01.2028 44,90 20%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 4784 SE0019762477 17.06.2024 41,95 41,35 16.05.2028 41,35 16%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 4818 SE0019762741 17.06.2024 52,21 45,49 20.06.2028 45,49 19,2%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 4855 SE0019762964 17.06.2024 111,33 119,30 26.07.2028 94,26 19,3%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 4882 SE0020180370 17.06.2024 70,00 100,00 21.06.2028 64,13 17%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 4889 SE0020180545 17.06.2024 103,96 116,00 26.09.2028 101,69 16%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 4912 SE0020180677 17.06.2024 107,01 122,20 26.10.2028 92,35 22,2%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 4946 SE0020180750 17.06.2024 90,19 100,00 12.12.2028 74,81 19%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 4984 SE0020849156 17.06.2024 80,69 100,00 25.01.2029 73,07 16%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 5010 SE0020849297 17.06.2024 82,91 100,00 27.02.2029 73,32 16%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 5042 SE0021309333 17.06.2024 95,77 116,50 26.03.2029 99,65 19%
NDA AC Sv bolag Low Trigger 5071 SE0021513769 17.06.2024 96,80 116,00 16.05.2029 104,96 16%
NDA AC Sv bolag Low Trigger Halv 4336 SE0016844112 17.06.2024 19,66 26,51 23.12.2026 26,51 7%
NDA AC Sv bolag Mån KSK 4034 SE0014453510 17.06.2024 88,03 100,75 22.01.2026 89,32 0,75%
NDA AC Sv bolag Mån KSK 4041 SE0014453536 17.06.2024 87,97 100,75 25.02.2026 90,26 0,75%
NDA AC Sv bolag Mån PM 4056 SE0014453601 17.06.2024 108,54 100,00 22.01.2026 76,96 1,3%
NDA AC Sv bolag Mån PM 4071 SE0014453643 17.06.2024 61,03 50,15 01.04.2026 50,15 1,35%
NDA AC Sv bolag Mån PM 4092 SE0014453791 17.06.2024 15,36 19,73 28.04.2026 19,73 1,5%
NDA AC Sv bolag PM Mån 4669 SE0018533986 17.06.2024 68,03 59,21 24.01.2028 59,21 1,95%
NDA AC Sv bolag PM Mån 4720 SE0019019852 17.06.2024 72,72 100,00 27.02.2028 71,92 1,7%
NDA AC Sv bolag PM Mån 4733 SE0019020017 17.06.2024 82,38 100,00 29.03.2028 79,29 1,6%
NDA AC Sv bolag Step Down 4794 SE0019762626 17.06.2024 97,17 137,50 14.04.2028 79,80 12,5%
NDA AC Sv Fastighetsbolag Combo Kvart 4836 SE0019762907 10.05.2024 118,00 118,00 25.05.2028 116,28 1%/4,5%
NDA AC Sv Konsumentbolag Combo Kvart 4837 SE0019762915 17.06.2024 64,47 55,94 25.05.2028 55,94 1%/4,8%
NDA AC Sv teknik Low Trigger 4174 SE0015505292 17.06.2024 15,64 20,59 12.08.2026 20,59 19%
NDA AC Sv teknik Low Trigger 4210 SE0016274575 17.06.2024 19,40 23,85 14.10.2026 23,85 18,4%
NDA AC Svenska Bolag KSK Mån 4521 SE0017858426 17.06.2024 72,91 100,71 27.07.2027 63,75 0,71%
NDA AC Svenska Bolag KSK Mån 4574 SE0017858731 17.06.2024 82,98 100,66 27.09.2027 72,12 0,66%
NDA AC Telekom Sel PM 4778 NOK NO0012852518 17.06.2024 76,20 100,00 20.04.2028 75,68 4,3%
NDA AC Top Pick Kvart PM 4364 SE0016844245 17.06.2024 67,83 100,00 24.03.2027 63,09 4%
NDA AC Top Pick Kvart PM 4383 SE0016844401 17.06.2024 77,15 100,00 30.03.2027 66,95 4%
NDA AC Top Pick Kvart PM 4390 SE0017159973 17.06.2024 79,67 100,00 12.04.2027 68,02 4%
NDA AC Top Pick Kvart PM 4420 SE0017160039 17.06.2024 101,01 100,00 30.03.2027 78,85 4%
NDA AC Top Pick Low Trigger 4366 SE0016844237 17.06.2024 73,25 100,00 24.03.2027 63,09 14,6%
NDA AC Top Pick Low Trigger 4382 SE0016844344 17.06.2024 81,60 100,00 31.03.2027 66,95 14,6%
NDA AC Top Pick Low Trigger 4419 SE0017160021 17.06.2024 102,14 100,00 31.03.2027 78,85 14,6%
NDA AC Top Pick Step down 4281 SE0016275002 17.06.2024 93,20 133,60 29.12.2026 64,84 8,4%
NDA AC Top Pick Step down 4315 SE0016844047 17.06.2024 82,77 135,00 27.01.2027 62,84 8,75%
NDA AC Top Pick Step down 4377 SE0016844302 17.06.2024 80,66 134,40 03.02.2027 62,09 8,6%
NDA AIO Norge 100% 4661 NOK NO0012746520 17.06.2024 94,23 105,56 20.12.2028 106,07 91,6%
NDA AIO Oslo Børs Vekst 4966 NOK NO0013034389 17.06.2024 113,99 111,55 23.05.2029 105,56 208%
NDA AIO Sverige 4746 SE0019020009 17.06.2024 105,36 114,55 29.09.2028 114,55 100%
NDA AIO Sverige Tillväxt 4651 SE0018533762 17.06.2024 124,69 132,14 04.05.2028 122,95 140%
NDA AIO Sverige Tillväxt 4652 SE0018533788 17.06.2024 109,41 118,69 28.06.2028 117,31 108%
NDA AIO Sverige Tillväxt 4655 SE0018533945 17.06.2024 123,42 130,85 17.05.2028 122,04 140%
NDA AIO Sverige Tillväxt 4694 SE0019019829 17.06.2024 105,69 114,79 27.08.2028 114,79 100%
NDA AO No bolag Tillväxt nr 4568 SE0017858723 17.06.2024 104,39 110,84 27.09.2027 105,37 202%
NDA AO No bolag Trygghet 4569 SE0017858715 17.06.2024 95,20 105,63 27.09.2027 105,37 105%
NDA AO Sv Cykliska bolag SFB 90% 4539 SE0017858442 17.06.2024 91,34 101,29 16.06.2027 107,05 160%
NDA AO Sv Cykliska bolag SFB 90% 4540 SE0017858475 17.06.2024 91,34 101,29 16.06.2027 107,05 160%
NDA KC HY Europa 15 Kvart 3913 SE0013234143 17.06.2024 100,04 101,83 20.07.2025 100,00 7,1%
NDA KC HY Europa Kvart 3886 SE0013234002 17.06.2024 98,36 102,25 20.01.2025 100,00 9%
NDA KC HY Europa Kvart 3888 SE0013234036 17.06.2024 100,10 102,79 20.01.2025 100,00 11,3%
NDA KC HY USA 15 Kvart 3887 SE0013234028 17.06.2024 99,98 102,06 20.01.2025 100,00 8,25%
NDA KC Stena 4654 SE0018533937 17.06.2024 112,42 102,20 20.01.2028 100,00 8,8%
NDA KC Stena 4677 SE0018534000 17.06.2024 107,22 101,83 20.01.2028 100,00 7,3%
NDA KC Stena Kvart 4537 SE0017160443 17.06.2024 104,93 100,00 20.07.2027 100,00 6,6%
NDA KC Stena Kvart 4554 SE0017858616 17.06.2024 111,30 102,17 20.07.2027 100,00 8,69%
NDA KC Stena Kvart 4581 SE0017858780 17.06.2024 102,39 101,46 20.07.2027 100,00 5,85%
NDA KC Stena Kvart 4588 SE0017858822 17.06.2024 105,29 101,70 20.07.2027 100,00 6,8%
NDA KC Stena Kvart 4637 SE0018533689 17.06.2024 109,99 102,03 20.01.2028 100,00 8,1%
NDA KC Stena Kvart 4641 SE0018533697 17.06.2024 113,46 102,28 20.01.2028 100,00 9,1%
NDA KC Stena Kvart 4715 SE0019019845 17.06.2024 104,45 101,08 20.07.2028 100,00 6,5%
NDA KC Stena Kvart 4749 SE0019019951 17.06.2024 106,97 101,19 20.07.2028 100,00 7,15%
NDA KC Stena Kvart 4790 SE0019020207 17.06.2024 107,16 101,80 20.07.2028 100,00 7,2%
NDA KC Stena Kvart 4805 SE0019762675 17.06.2024 112,01 102,10 20.07.2029 100,00 8,4%
NDA KC Stena Kvart 4830 SE0019762733 17.06.2024 106,39 101,75 20.07.2028 100,00 7%
NDA KC Stena Mån 4867 SE0019762956 17.06.2024 102,73 100,54 20.01.2029 100,00 6,5%
NDA KC Stena Mån 4901 SE0020180552 17.06.2024 99,25 100,00 20.01.2029 100,00 5,65%
NDA SPR Oslo Børs 4975 NOK NO0013060640 17.06.2024 107,22 112,47 19.12.2028 105,72 218%
NDA SPR Oslo Børs 5031 NOK NO0013100669 17.06.2024 103,76 107,72 27.02.2029 103,67 210%
NDA SPR Sverige 4464 SE0017160187 17.06.2024 121,40 132,76 14.05.2027 124,27 135%
NDA SPR Sverige 4487 SE0017160336 17.06.2024 122,11 133,70 16.06.2027 125,34 133%
NDA SPR Sverige 4507 SE0017160377 17.06.2024 128,89 142,57 16.06.2028 125,34 168%
SEB AIO Global Hållbarhet tr 3530 SE0010050294 17.06.2024 104,93 113,73 10.10.2025 124,96 55%
SEB AO Sverige TP SFB 90 3720 SE0011897586 17.06.2024 98,68 102,02 30.07.2024 107,96 151%
SEB AO Sverige TP SFB 90 3798 SE0013101565 17.06.2024 93,39 98,30 16.01.2025 105,53 150%
SEB AO Sverige TP SFB 90 3810 SE0013101656 17.06.2024 95,14 99,63 12.02.2025 106,09 158%
SEB KC HY Europa Kvart 3661 SE0011897305 17.06.2024 99,20 101,88 15.07.2024 100,00 7,52%
SEB KC HY Europa Kvart 3686 SE0011897420 17.06.2024 99,85 101,63 15.07.2024 100,00 6,5%
SEB KC HY Europa Kvart 3723 SE0011897610 17.06.2024 99,51 101,59 15.07.2024 100,00 6,35%
SEB KC HY Europa Kvart 3740 SE0011897735 17.06.2024 97,82 101,79 15.01.2025 100,00 7,15%
SEB KC HY Europa Kvart 3784 SE0013101466 17.06.2024 93,42 101,56 15.01.2025 100,00 6,25%
SEB KC HY Europa Kvart 3795 SE0013101532 17.06.2024 96,70 101,44 15.01.2025 100,00 5,75%
SEB KC HY Europa Kvart 3804 SE0013101631 17.06.2024 96,55 101,45 15.01.2025 100,00 5,8%
SEB KC HY USA 15 Kvart 3662 SE0011897313 17.06.2024 100,56 102,30 15.07.2024 100,00 9,2%
SEB KC HY USA 15 Kvart 3687 SE0011897438 17.06.2024 100,31 101,95 15.07.2024 100,00 7,8%
SEB KC HY USA 15 Kvart 3724 SE0011897628 17.06.2024 100,34 102,13 15.07.2024 100,00 8,5%
SEB KC HY USA 15 Kvart 3803 SE0013101623 17.06.2024 98,15 101,50 15.01.2025 100,00 6%
SEB KC HY USA 20 kvart 3705 SE0011897479 17.06.2024 97,15 101,56 15.07.2024 100,00 6,25%
SEB KC HY USA 20 Kvart 3802 SE0013101581 17.06.2024 95,22 101,09 15.01.2025 100,00 4,35%
SEB KC HY USA Kvart 3741 SE0011897743 17.06.2024 101,08 102,54 15.01.2025 100,00 10,15%
SEB KC HY USA Kvart 3782 SE0013101441 17.06.2024 95,81 101,86 15.01.2025 100,00 7,45%
SEB KC HY USA Kvart 3794 SE0013101540 17.06.2024 98,23 101,60 15.01.2025 100,00 6,4%
SEB KC Stena Kvart 3656 SE0011897289 17.06.2024 100,95 101,63 15.01.2026 100,00 6,4%
SEB KC Stena Kvart 3685 SE0011897412 17.06.2024 100,17 101,49 15.01.2026 100,00 5,95%
SEB KC Stena Kvart 3721 SE0011897602 17.06.2024 99,56 101,40 15.01.2026 100,00 5,6%
SEB KC Stena Kvart 3739 SE0011897750 17.06.2024 98,78 101,33 15.01.2026 100,00 5,3%
SEB KC Stena Kvart 3783 SE0013101458 17.06.2024 98,52 101,26 15.01.2026 100,00 5,02%
SEB KC Stena Kvart 3805 SE0013101649 17.06.2024 97,61 101,16 15.07.2026 100,00 4,62%
SEB KO Stena Kvart 3391 SE0010049817 17.06.2024 99,01 101,50 15.07.2024 100,00 6%
SEB KO Stena Kvart 3431 SE0010049973 17.06.2024 99,01 101,33 15.07.2024 100,00 5,3%
SEB KO Stena Kvart 3464 SE0010050062 17.06.2024 97,59 101,50 15.01.2025 100,00 6%
SEB KO Stena Kvart 3521 SE0010050278 17.06.2024 99,83 101,73 15.07.2025 100,00 6,91%
SEB KO Stena Kvart 3542 SE0010050344 17.06.2024 100,00 101,76 15.07.2025 100,00 7,05%
SEB KO Stena Kvart 3578 SE0011897008 17.06.2024 98,65 101,50 15.07.2025 100,00 6%
SEB KO Stena Kvart 3624 SE0011897149 17.06.2024 100,61 101,59 15.01.2026 100,00 6,35%
SG KH Defensiv Europa 3089 EUR FI4000261029 17.06.2024 127,67 130,79 14.07.2024 121,99 140%
SG KH Defensiv Norden 3038 EUR FI4000251855 17.06.2024 111,03 112,71 20.07.2024 110,59 120%
SHB AIO Europa 97% Skydd 3828 SE0006091146 17.06.2024 106,60 119,10 21.12.2026 133,34 62%
SHB AO Sverige TP SFB 90 3847 SE0013379526 17.06.2024 92,67 99,53 18.03.2025 106,58 145%
SHB AO Sverige TP SFB 90 3860 SE0013379609 17.06.2024 119,01 128,47 17.04.2025 129,59 130%
SHB AO Sverige TP SFB 90 3895 SE0013379724 17.06.2024 106,21 113,73 28.05.2025 120,28 117%
SHB AO Sverige TP SFB 90 3931 SE0013379781 17.06.2024 91,42 99,32 15.07.2025 108,47 110%
SHB AO Sverige TP SFB 90 3948 SE0013379849 17.06.2024 87,51 92,88 16.09.2025 102,57 112%
SHB KC IG Europa Kvart 3660 SE0006088316 17.06.2024 99,40 101,25 15.07.2024 100,00 5%
SHB KC IG Europa Kvart 3688 SE0006090379 17.06.2024 98,95 100,90 15.07.2024 100,00 3,6%
SHB KC Stena Kvartalsvis 3971 SE0013379864 17.06.2024 101,10 101,55 15.01.2027 100,00 6,2%
SHB KO Stena 3493 SE0006087441 17.06.2024 99,63 106,40 15.01.2025 100,00 6,4%
UBS AC Bluechip Norge 3838 NOK NO0010872260 17.06.2024 90,16 100,00 25.02.2025 76,11 5,4%
UBS AC Dagligvare Sel PM 4374 NOK NO0011173569 17.06.2024 63,73 100,00 22.02.2027 60,80 3,59%
UBS AC Daimler & Volvo Kvart 4270 SE0016830475 17.06.2024 110,56 100,00 11.12.2026 86,38 3,85%
UBS AC DNB & Yara 4262 NOK NO0011084139 17.06.2024 83,33 100,00 19.10.2026 71,41 4,06%
UBS AC Fastighetsbolag SB 2 år Kvart 5148 SE0022238861 17.06.2024 94,57 115,60 30.05.2026 89,15 3,9%/15,6%
UBS AC Global 4853 SE0020353845 17.06.2024 104,96 109,60 24.07.2028 107,49 9,6%
UBS AC Helsesektor LT 4839 NOK NO0012904756 17.06.2024 67,44 100,00 21.06.2028 70,26 8,25%
UBS AC Legemiddel Sel PM 4431 NOK NO0012451865 17.06.2024 36,59 41,46 19.04.2027 41,46 3,4%
UBS AC NDA & SHB 4941 NOK NO0013007997 17.06.2024 107,11 117,80 24.10.2028 106,60 4,45%
UBS AC No banker PM Kvart 4783 SE0019912619 02.05.2024 103,00 103,00 17.05.2028 112,63 3%
UBS AC No banker PM Kvart 4809 SE0020052983 04.06.2024 103,00 103,00 20.06.2028 109,98 2,8%
UBS AC No banker PM Kvart 4851 SE0020353837 17.06.2024 98,87 102,90 24.07.2028 104,52 2,9%
UBS AC No banker PM Kvart 4890 SE0020540672 17.06.2024 99,60 102,90 25.09.2028 106,57 2,9%
UBS AC No banker PM Kvart 4913 SE0020845410 17.06.2024 97,04 103,00 30.10.2028 101,19 3%
UBS AC No banker PM Kvart 4947 SE0020975811 17.06.2024 96,28 102,90 11.12.2028 105,61 2,9%
UBS AC No banker PM Kvart 4985 SE0021020963 17.06.2024 94,68 102,75 30.01.2029 95,73 2,9%
UBS AC No banker PM Kvart 5011 SE0021183316 17.06.2024 94,83 103,00 26.02.2029 83,72 2,75%
UBS AC No bolag Mån KSK 4489 SE0017831555 17.06.2024 72,50 100,74 17.06.2027 60,92 0,74%
UBS AC Nor Sel LT 4753 NOK NO0012828823 17.06.2024 86,61 100,00 21.03.2028 67,75 3,94%
UBS AC Nord Sel LT PM 4372 NOK NO0011173577 17.06.2024 54,39 48,44 22.02.2027 48,44 4,07%
UBS AC Nord Sel LT PM 4512 NOK NO0012514985 17.06.2024 48,48 42,41 21.06.2027 42,41 3,7%
UBS AC Nord Sel PM 4371 NOK NO0011173551 17.06.2024 54,89 50,22 22.02.2027 50,22 3,43%
UBS AC Nord Selskaper LT 4659 NOK NO0012746439 17.06.2024 77,66 100,00 20.12.2027 61,36 4,16%
UBS AC Nordiske Sel PM 4428 NOK NO0012451873 17.06.2024 82,61 100,00 19.04.2027 65,43 5,32%
UBS AC Nordiske Sel PM 4876 NOK NO0012929613 17.06.2024 79,68 100,00 18.07.2028 75,05 3,74%
UBS AC Norske Sel Duo 4161 NOK NO0010989965 17.06.2024 104,68 100,00 22.06.2026 85,42 4,27%
UBS AC Norske Sel LT 4873 NOK NO0012929621 17.06.2024 93,78 100,00 18.07.2028 79,26 3,65%
UBS AC Norske Sel PM 3734 NOK NO0010859523 17.06.2024 94,73 100,00 23.09.2024 68,70 1,5%
UBS AC Norske Sel PM 4110 NOK NO0010945769 17.06.2024 91,24 101,03 21.04.2026 81,73 1,03%
UBS AC Norske Sel PM 4758 NOK NO0012828245 17.06.2024 74,04 100,00 21.03.2028 60,82 1,4%
UBS AC Råvare Sel PM 4550 NOK NO0012540089 17.06.2024 79,59 100,00 21.07.2027 57,57 4,5%
UBS AC Råvarubolag Low Trigger 4764 SE0019891235 02.05.2024 118,00 118,00 17.05.2028 87,78 18%
UBS AC Sv bolag PM Mån 4785 SE0019912890 17.06.2024 87,97 100,00 17.05.2028 68,97 1,45%
UBS AC Sv bolag PM Mån 4815 SE0020053262 17.06.2024 93,39 100,00 20.06.2028 74,09 1,35%
UBS AC Sv bolag PM Mån 4846 SE0020353860 17.06.2024 80,13 100,00 24.07.2028 63,78 1,5%
UBS AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 4717 SE0019353202 17.06.2024 99,52 131,20 26.02.2025 71,92 31,2%/7,8%
UBS AC Sv bolag SB 2 år Kvart 4765 SE0019891425 17.06.2024 118,24 124,00 16.05.2025 93,31 24%/6%
UBS AC Sv bolag SB 2 år Kvart 4816 SE0020053270 04.06.2024 122,60 122,60 19.06.2025 108,13 24%/6%
UBS AC Svenska Bolag Mån KSK 4501 SE0017831571 17.06.2024 55,07 41,75 17.06.2027 41,09 0,66%
UBS AC Svenska bolag PM 3968 SE0014556080 17.06.2024 97,26 105,00 01.07.2025 85,17 5%
UBS AC Sykliske Combo 4136 NOK NO0010969124 17.06.2024 71,07 104,00 19.05.2026 65,30