Risikoklassificering

 

En felles risikoskala for strukturerte produkter og fond

Det er for tiden to aksepterte modeller for klassifisering av risiko, en for strukturerte produkter og en for fond. Begge modellene beregner risikoen som standardavvik, som deretter konverteres til et risikotall på en 7-punkts risikoskala. Der 1 har et lavt standardavvik (små prissvingninger dvs. lavere risiko) og 7 har et høyt standardavvik (store prissvingninger dvs. høyere risiko). Beregningsmetodene for å beregne standardavviket er forskjellige for strukturerte produkter og fond på grunn av deres forskjellige egenskaper.


Intervallene på 7-punkts risikoskala for hvilket risikotall standardavviket tilsvarer skiller seg også mellom strukturerte produkter og fond. Strukturerte produkter har risikoskalaen som går under PRIIPS-regelverket, og fond bruker risikoskalaen fra UCITS-direktivet. EU har besluttet at det skal være en felles risikoskala for å gjøre strukturerte produkter og fond så sammenlignbare som mulig. PRIIPS 'risikoskala vil derfor erstatte risikoskalaen fra UCITS-direktivet. Fondsselskapene har fått utsettelse for å tilpasse seg PRIIPS risikoskala innen 2021.

 

Garantum har allerede valgt å bruke risikoskalaen for strukturerte produkter også på fond. Dette for å gjøre det lettere å sette sammen en portefølje av fond og strukturerte produkter og få en mer sammenlignbar risiko. Nedenfor er informasjon om risikoklassifiseringer samt risikoskalaer for strukturerte produkter og den som for øyeblikket brukes til fond.

 

Risikoklassifisering for strukturerte produkter

Alle strukturerte produkter som Garantum har gitt ut etter 3. januar 2018 har denne risikoklassifiseringen. Den gjelder alle strukturerte investeringer i EU (regulert i PRIIPS) og er basert på to underliggende tiltak: en simulert markedsrisiko og utstederens kredittrisiko.

Ved beregning av markedsrisikoen er utgangspunktet den historiske utviklingen av investeringens underliggende eksponering. Deretter opprettes 10 000 tidsserier, av samme lengde som investeringens anbefalte holdeperiode. Produktets avkastning blir deretter beregnet for hvert av disse resultatene og sortert i stigende skala. Resultatet i det 250 verste resultatet konverteres deretter til en volatilitet som er ment å gjenspeile produktets markedsrisiko.

Utstederrisiko / Kredittrisikoviser risikoen for at utsteder ikke vil være i stand til å oppfylle sine forpliktelser overfor investoren. Forpliktelser refererer til tilbakebetaling på tilbakebetalingsdagen i henhold til investeringsbetingelsene. Skulle utsteder bli insolvent, risikerer investoren å miste hele eller store deler av investeringen, uavhengig av hvordan den underliggende eksponeringen har utviklet seg.

 

Risikoskala for strukturerte produkter

Risikoskalaen ovenfor brukes for både våre strukturerte produkter og fondene på fondsmarkedet. Hvor på risikoskalaen produktet / fondet er plassert, avhenger av standardavviket (øverste linje i%). Vær oppmerksom på at fondets standardavvik beregnes i henhold til risikoklassifiseringen for fond (se informasjon om det nedenfor).

 

Risikoklassifisering for fond

Risikoklassifiseringen gjelder alle fond som er såkalte verdipapirfond. Risikoen basert på fondets kurssvingninger / standardavvik, dvs. hvordan fondets avkastning varierer over tid sammenlignet med fondets gjennomsnittlige avkastning. Beregningen er basert på den ukentlige avkastningen de siste fem årene

Risikoskala for fond 

Fondets risiko er vist på ovennevnte 7-punkts risikoskala, avhengig av fondets standardavvik (øvre linje i%). Risikoskalaen vil bli erstattet av risikoskalaen for strukturerte produkter fra 2021.

 

Hvorfor er det forskjellige risikotall på vår plattform og Morningstars?

Dette er fordi vi allerede har flyttet til den nye risikoskalaen også for fond. Risikotallet for ett og samme fond kan derfor variere. Dette problemet vil vedvare til fondsselskapene og andre fondsplattformer har tilpasset seg den nye risikoskalaen vi bruker i dag, hvilket kommer skje i 2021.

 

Eksempel
Et fond med et standardavvik på 13% har en risiko 4 i henhold til risikoskalaen for strukturerte produkter, det samme fondet og standardavviket har en risiko 5 i henhold til skalaen for fond (se risikoskalaene ovenfor og de ulike intervallene).

Cookies på nettsiden vår

Noen av våre informasjonskapsler er nødvendige for at nettstedet skal fungere skikkelig. Andre informasjonskapsler er ikke obligatoriske og brukes for eksempel til analyse og markedsføring. Les mer her  om hvordan cookies fungerer.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere tilfredsstillende og som er grunnleggende for at din opplevelse med oss ​​skal bli så god som mulig. Du kan stille inn nettleseren din til å blokkere disse informasjonskapslene, men deler av nettsiden vår slutter da å fungere.

Cookies för statistiska ändamål

Statistikk er nødvendig for at vi skal kunne forbedre nettsiden vår og din opplevelse når du besøker oss. Disse informasjonskapslene gir oss informasjon om hvordan nettstedet vårt brukes og hjelper oss å forbedre hvordan det fungerer. Vi får blant annet verdifull informasjon om hvordan besøkende beveger seg på nettsiden og hvilke sider som er mest eller minst besøkt. Uten disse informasjonskapslene får vi et dårligere grunnlag for å kunne utvikle våre tjenester, men nettsidens funksjonalitet påvirkes ikke.

Cookies för marknadsföringssyften

Disse informasjonskapslene brukes for å kunne tilby tjenester fra eksterne parter, som funksjoner i sosiale medier. Vi bruker også disse informasjonskapslene for å vise tilpassede tilbud og reklame når du surfer på andre nettsteder.