Grunnprospekt.

Garantum is permissioned to use the below documents by relevant issuers.

Til hvilket grunnprospekt hører min plassering?
I produktets endelige vilkår fremgår det hvilket grunnprospekt produktet hører til.
Endelige vilkår publiseres som vedlegg i direkte tilknytning til produkter som tilbys for salg på vår hjemmeside.

Hvor finner jeg grunnprospektet?
På denne hjemmesiden har vi linker til emittentenes sider med historikk over prospekter og vedlegg.
I de tilfellene der emittentene ikke har linker finner du grunnprospektet og vedlegg direkte på denne hjemmesiden. Dette gjelder i
de tilfellene der Garantum har tilrettelagt for den aktuelle plasseringen med denne emittenten.

Merk at i visse tilfeller og produkter har Final Terms og Grunnprospekt av emittenten lagt sammen til ett og samme Dokument. Dette kan inntreffe ved ulike anledninger. I disse tilfellene finnes dokumentasjonen vedlagt på Produktsiden på hjemmesiden.

   

Bank of America

 
Innsamling side med historie - Prospekt og supplement Bank of America >>  
   
Barclays    
2012:    2011:
GSSP 14 June 2012   GSSP_Base Prospectus_2011
Combined Supplement 7-2012   Combined Supplement 2-2011
Combined Supplement 8-2012_1-2013   Combined Supplement 3-2011
Combined Supplement 9-2012_2_2013   Combined Supplement 4-2011
Combined Supplement 4-2012   Combined Supplement 1-2012
Combined Supplement 6-2012   Combined Supplement 2-2012
     
2010:   2009:
GSSP BP_August 2010   GSSP_Base_Prospectus_2009
GSSP Supplement_French Cleared Securities Annex   Combined Supplement 3-2009
GSSP Supplement_CLS Private Placement US Reg D   Combined Supplement 4-2009
Combined Supplement 4-2010   GSSP Supplement_US Warrants Annex
GSSP Supplement_Indices 1   GSSP Supplement_Danish Securities Annex
GSSP Supplemental_Indices 2   Combined Supplement 5-2009
Combined Supplement 1-2011   GSSP Supplement_Italian Securities Annex (2)
GSSP Supplement_Indices 3   GSSP Supplement_CREST Securities and CDI Annex
GSSP Supplement_Updated Information   Combined Supplement 1-2010
GSSP Supplement_Italian Securities Annex   Combined Supplement 2-2010
GSSP Supplement_Swiss Securities Annex   Combined Supplement 3-2010
     
BNP Paribas  
Innsamling side med historie - Grundprospekt og supplement BNP Paribas >>  
   
Commerzbank   
Innsamling side med historie - Grundprospekt og supplement Commerzbank >>  
   
Credit Suisse  
2016:  
Supplement_15_jan_2016  Supplement dated 9 May (for SE0008241806)
Supplement_15_feb_2016 Put and Call BP dated 22 July 2015.pdf 
Supplement_22_feb_2016  
Supplement_5_april_2016  
Supplement_6_maj_2016  
Supplement_24_maj_2016  
   
2014 - 2015:    
Trigger redeemable and Phoenix BP_3 july 2014   Supplement_10_april_2015 
Supplement_7_august_2014   ART0929  ISIN CH0225569430  Article 8_24_april_2015 
Supplement_10_september_2014   Notice of withdrawal rights_CH0225569430 
Supplement_29_september_2014   Supplement_7_augusti_2015 
Supplement_13_november_2014    Supplement_9_september_2015 
Supplement_11_december_2014    Supplement_26_october_2015 
Supplement_6_mars_2015    Supplement_5_november_2015 
Supplement_13_mars_2015    Supplement_26_november_2015 
    Supplement_9_december_2015
    Put_and_Call_BP_dated_22_july_2015
     
2010-2011:    
Swedish Translation   Reg Doc 23 February 2011
SWEDISH_Summary_Calls and Puts   registration_uk_16_maj_2011
Translation_Finnish_ 15.11.2010   Supplement 24_feb_2011_till_BP_17_aug_2010
Summary_Swedish_L2 BP_17_aug_2010   Supplement 6_april_2011_till_BP_17_aug_2010
L2 Yield Return BP_17_aug_2010   Supplement 8_april_2011_till_BP_17_aug_2010
Summary_Swedish_CS Yield and Return_17_aug_2010   Supplement 28_april_2011_till_BPCS-5_23_aug_2010
L2__Put Call BP_23_aug_2010   Supplement 3_nov_2010_till_BP_17_aug_2010
L2 BP_Yield Return_19_jun_2011   Supplement 8_nov_2010_till BPCS-5_23_aug_2010
     
     
Danske Bank A/S  
Innsamling side med historie -  Grundprospekt og supplement Danske Bank >>  
ICM-#22176146-v1-Danske_Bank_SNP_Update_2015_-_Base_Prospectus_dated 23 juni 2015 >>  
   
Goldman Sachs  
Innsamling side med historie - Grundprospekt og supplement Goldman Sachs >>  
   
ING  
Innsamling side med historie - Grundprospekt og supplement ING >>  
   
Morgan Stanley  
Innsamling side med historie - Grundprospekt og supplement Morgan Stanley >>  
   
Natixis  
Innsamling side med historie - Grundprospekt og supplement Natixis >>   
   
   
Nordea  
Innsamling side med historie - Grundprospekt og supplement Nordea >>  
   
Société Générale  
Innsamling side med historie - Grundprospekt og supplement Société Générale >>
 
   
Svenska Handelsbanken  
Innsamling side med historie - Grundprospekt og supplement Svenska Handelsbanken >>  
   
UBS  
Innsamling side med historie - Grundprospekt og supplement UBS >>  

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.