Aktuelle tilbud

Navn ISIN Beskyttelse Løpetid Risk Pris Vilkår Marked Siste tegningsdag
BNP KC IG Europa Mån 4560 SE0018219370 Kreditberoende skydd/risk 4,8 år 4 100,00% 100,00% Europa 01.09.2022
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En Kreditobligation är en placering där nominellt belopp och avkastning i form av löpande kuponger är kopplat till ett kreditberoende skydd/risk.
 • ISIN SE0018219370
 • Beskyttelse Kreditberoende skydd/risk
 • Løpetid 4,8 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 100,00%
 • Marked Europa
BNP KC HY Europa Kvart 4559 SE0018219388 Kreditberoende skydd/risk 4,8 år 2 100,00% 100,00% Europa 01.09.2022
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En Kreditobligation är en placering där nominellt belopp och avkastning i form av löpande kuponger är kopplat till ett kreditberoende skydd/risk.
 • ISIN SE0018219388
 • Beskyttelse Kreditberoende skydd/risk
 • Løpetid 4,8 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 100,00%
 • Marked Europa
BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 SE0018219396 Barriärberoende skydd/risk 5 år 5 100,00% 2,50% Sverige 01.09.2022
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0018219396
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 2,50%
 • Marked Sverige
GS AC Sv Bolag Low trigger Halv 4565 SE0017484413 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 7,00% Sverige 01.09.2022
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0017484413
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 7,00%
 • Marked Sverige
GS AC No Bolag Combo 100% Skydd 4571 SE0018014797 Obligation, skyddat belopp 6 år 2 100,00% 8,00% Norden 01.09.2022
 • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0018014797
 • Beskyttelse Obligation, skyddat belopp
 • Løpetid 6 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 8,00%
 • Marked Norden
GS AO Europeisk Läkemedel SFB 4566 SE0018014813 Obligation, skyddat belopp 5 år 2 100,00% 105,00% Europa 01.09.2022
 • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0018014813
 • Beskyttelse Obligation, skyddat belopp
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 105,00%
 • Marked Europa
NDA AO No bolag Trygghet 4569 SE0017858715 Obligation, skyddat belopp 5 år 2 100,00% 100,00% Norden 01.09.2022
 • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0017858715
 • Beskyttelse Obligation, skyddat belopp
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 100,00%
 • Marked Norden
UBS AC Sv banker Kvart PM 4570 SE0018169112 Barriärberoende skydd/risk 5 år 5 100,00% 2,50% Sverige 01.09.2022
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0018169112
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 2,50%
 • Marked Sverige
UBS SPR Sv bolag Recovery SBx2 4558 SE0018169088 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 100,00% Sverige 01.09.2022
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En sprinter kan ha en eller flera underliggande tillgångar som placeringens värdeutveckling är knuten till, där möjlighet finns att delta i underliggande tillgång med mer än 1,0 (deltagandegrad).
 • ISIN SE0018169088
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 100,00%
 • Marked Sverige
NDA AO No bolag Tillväxt nr 4568 SE0017858723 Obligation, skyddat belopp 5 år 3 110,00% 180,00% Norden 01.09.2022
 • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0017858723
 • Beskyttelse Obligation, skyddat belopp
 • Løpetid 5 år
 • Pris 110,00%
 • Vilkår 180,00%
 • Marked Norden
GS AC No Bolag Step Down 4572 SE0018014805 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 15,50% Norden 01.09.2022
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0018014805
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 15,50%
 • Marked Norden
NDA AC Svenska Bolag KSK Mån 4574 SE0017858731 Barriärberoende skydd/risk 5 år 3 100,00% 0,63% Sverige 01.09.2022
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0017858731
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 0,63%
 • Marked Sverige
NDA AC Sv bolag Low Trigger 4573 SE0017858749 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 19,00% Sverige 01.09.2022
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0017858749
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 19,00%
 • Marked Sverige
CS AIO Sverige Tillväxt 4562 SE0018220188 Obligation, skyddat belopp 5 år 3 110,00% 160,00% Sverige 01.09.2022
 • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0018220188
 • Beskyttelse Obligation, skyddat belopp
 • Løpetid 5 år
 • Pris 110,00%
 • Vilkår 160,00%
 • Marked Sverige
CS AIO Sverige Trygghet 4561 SE0018220121 Obligation, skyddat belopp 5 år 2 100,00% 100,00% Sverige 01.09.2022
 • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0018220121
 • Beskyttelse Obligation, skyddat belopp
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 100,00%
 • Marked Sverige

Cookies på nettsiden vår

Noen av våre informasjonskapsler er nødvendige for at nettstedet skal fungere skikkelig. Andre informasjonskapsler er ikke obligatoriske og brukes for eksempel til analyse og markedsføring. Les mer her  om hvordan cookies fungerer.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere tilfredsstillende og som er grunnleggende for at din opplevelse med oss ​​skal bli så god som mulig. Du kan stille inn nettleseren din til å blokkere disse informasjonskapslene, men deler av nettsiden vår slutter da å fungere.

Cookies för statistiska ändamål

Statistikk er nødvendig for at vi skal kunne forbedre nettsiden vår og din opplevelse når du besøker oss. Disse informasjonskapslene gir oss informasjon om hvordan nettstedet vårt brukes og hjelper oss å forbedre hvordan det fungerer. Vi får blant annet verdifull informasjon om hvordan besøkende beveger seg på nettsiden og hvilke sider som er mest eller minst besøkt. Uten disse informasjonskapslene får vi et dårligere grunnlag for å kunne utvikle våre tjenester, men nettsidens funksjonalitet påvirkes ikke.

Cookies för marknadsföringssyften

Disse informasjonskapslene brukes for å kunne tilby tjenester fra eksterne parter, som funksjoner i sosiale medier. Vi bruker også disse informasjonskapslene for å vise tilpassede tilbud og reklame når du surfer på andre nettsteder.