Aktuelle tilbud

Navn ISIN Beskyttelse Løpetid Risk Pris Vilkår Marked Siste tegningsdag
MS AIO Sverige Trygghet 4923 SE0020845568 Obligation, skyddat belopp 5,5 år 2 100,00% 100% Sverige 05.10.2023
 • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0020845568
 • Beskyttelse Obligation, skyddat belopp
 • Løpetid 5,5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 100%
 • Marked Sverige
GS AC Sv bolag Combo KSK 4916 SE0018015026 Barriärberoende skydd/risk 5 år 4 100,00% 6%/13% Sverige 05.10.2023
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0018015026
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 6%/13%
 • Marked Sverige
GS AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4917 SE0018015117 Barriärberoende skydd/risk 5 år 5 100,00% 2,4%/2,4% Sverige 05.10.2023
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0018015117
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 2,4%/2,4%
 • Marked Sverige
GS AC No bolag Step Down 4915 SE0018014573 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 15%/15% Norden 05.10.2023
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0018014573
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 15%/15%
 • Marked Norden
MS AIO Sverige Tillväxt 4924 SE0020845667 Obligation, skyddat belopp 5,5 år 3 110,00% 160% Sverige 05.10.2023
 • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0020845667
 • Beskyttelse Obligation, skyddat belopp
 • Løpetid 5,5 år
 • Pris 110,00%
 • Vilkår 160%
 • Marked Sverige
MS AIO Europa Trygghet 4921 SE0020845683 Obligation, skyddat belopp 5,5 år 2 100,00% 100% Europa 05.10.2023
 • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0020845683
 • Beskyttelse Obligation, skyddat belopp
 • Løpetid 5,5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 100%
 • Marked Europa
GS AC Skogsbolag Combo 4914 SE0018015091 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 4%/12% Norden 05.10.2023
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0018015091
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 4%/12%
 • Marked Norden
MS AIO Europa Tillväxt 4922 SE0020845675 Obligation, skyddat belopp 5,5 år 3 110,00% 170% Europa 05.10.2023
 • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0020845675
 • Beskyttelse Obligation, skyddat belopp
 • Løpetid 5,5 år
 • Pris 110,00%
 • Vilkår 170%
 • Marked Europa
BB AIO Global Trygghet 4925 SE0020846079 Obligation, skyddat belopp 6 år 2 100,00% 100% Global 05.10.2023
 • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0020846079
 • Beskyttelse Obligation, skyddat belopp
 • Løpetid 6 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 100%
 • Marked Global
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928 SE0020846228 Obligation, skyddat belopp 6 år 3 110,00% 150% Europa 05.10.2023
 • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0020846228
 • Beskyttelse Obligation, skyddat belopp
 • Løpetid 6 år
 • Pris 110,00%
 • Vilkår 150%
 • Marked Europa
BB AIO Global Tillväxt 4926 SE0020846061 Obligation, skyddat belopp 6 år 3 110,00% 160% Global 05.10.2023
 • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0020846061
 • Beskyttelse Obligation, skyddat belopp
 • Løpetid 6 år
 • Pris 110,00%
 • Vilkår 160%
 • Marked Global
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4927 SE0020846210 Obligation, skyddat belopp 6 år 2 100,00% 100% Europa 05.10.2023
 • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0020846210
 • Beskyttelse Obligation, skyddat belopp
 • Løpetid 6 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 100%
 • Marked Europa
NDA AC Sv bolag Low Trigger 4912 SE0020180677 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 19%/19% Sverige 05.10.2023
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0020180677
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 19%/19%
 • Marked Sverige
GS AC Sv bolag 80% Skydd OS 4919 SE0018015042 Obligation, skyddat belopp 5 år 3 100,00% 16%/16% Sverige 05.10.2023
 • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0018015042
 • Beskyttelse Obligation, skyddat belopp
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 16%/16%
 • Marked Sverige
UBS AC No banker PM Kvart 4913 SE0020845410 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 3%/3% Sverige 05.10.2023
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0020845410
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 3%/3%
 • Marked Sverige
GS AC Sv bolag KSK Mån 4918 SE0018014912 Barriärberoende skydd/risk 5 år 4 100,00% 0,7%/100% Sverige 05.10.2023
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0018014912
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 0,7%/100%
 • Marked Sverige
GS SPR Sv bolag recovery SBx2 4930 SE0018015083 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 100% Sverige 05.10.2023
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En sprinter kan ha en eller flera underliggande tillgångar som placeringens värdeutveckling är knuten till, där möjlighet finns att delta i underliggande tillgång med mer än 1,0 (deltagandegrad).
 • ISIN SE0018015083
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 100%
 • Marked Sverige
BB VO SEK Recovery 4920 SE0020846087 Obligation, skyddat belopp 3 år 2 100,00% 170% Europa 05.10.2023
 • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0020846087
 • Beskyttelse Obligation, skyddat belopp
 • Løpetid 3 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 170%
 • Marked Europa
BNP SPR Svensk bolagskorg 4931 SE0020845279 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 210% Sverige 05.10.2023
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En sprinter kan ha en eller flera underliggande tillgångar som placeringens värdeutveckling är knuten till, där möjlighet finns att delta i underliggande tillgång med mer än 1,0 (deltagandegrad).
 • ISIN SE0020845279
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 210%
 • Marked Sverige
BNP KC IG Europa Mån 4929 SE0020845428 Kreditberoende skydd/risk 4,7 år 6 100,00% 0,17%/7,5% Europa 05.10.2023
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En Kreditobligation är en placering där nominellt belopp och avkastning i form av löpande kuponger är kopplat till ett kreditberoende skydd/risk.
 • ISIN SE0020845428
 • Beskyttelse Kreditberoende skydd/risk
 • Løpetid 4,7 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 0,17%/7,5%
 • Marked Europa

Cookies på nettsiden vår

Noen av våre informasjonskapsler er nødvendige for at nettstedet skal fungere skikkelig. Andre informasjonskapsler er ikke obligatoriske og brukes for eksempel til analyse og markedsføring. Les mer her  om hvordan cookies fungerer.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere tilfredsstillende og som er grunnleggende for at din opplevelse med oss ​​skal bli så god som mulig. Du kan stille inn nettleseren din til å blokkere disse informasjonskapslene, men deler av nettsiden vår slutter da å fungere.

Cookies för statistiska ändamål

Statistikk er nødvendig for at vi skal kunne forbedre nettsiden vår og din opplevelse når du besøker oss. Disse informasjonskapslene gir oss informasjon om hvordan nettstedet vårt brukes og hjelper oss å forbedre hvordan det fungerer. Vi får blant annet verdifull informasjon om hvordan besøkende beveger seg på nettsiden og hvilke sider som er mest eller minst besøkt. Uten disse informasjonskapslene får vi et dårligere grunnlag for å kunne utvikle våre tjenester, men nettsidens funksjonalitet påvirkes ikke.

Cookies för marknadsföringssyften

Disse informasjonskapslene brukes for å kunne tilby tjenester fra eksterne parter, som funksjoner i sosiale medier. Vi bruker også disse informasjonskapslene for å vise tilpassede tilbud og reklame når du surfer på andre nettsteder.