Aktuelle tilbud

Navn ISIN Beskyttelse Løpetid Risk Pris Vilkår Marked Siste tegningsdag
GS AO Teknik SFB 85% SFB 4087 SE0014959813 Obligation, skyddat belopp 5 år 2 100,00% 100,00% Global 18.03.2021
 • Placeringens avkastningsmöjlighet motsvarar den indikativa deltagandegraden på 1,0 gånger aktiekorgens eventuella uppgång.

 • De tre aktierna med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen, sk. Fixed Best. Denna utveckling erhålls alltid, oavsett om den verkliga utvecklingen är högre eller lägre än 30%.

 • 85% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.
 • ISIN SE0014959813
 • Beskyttelse Obligation, skyddat belopp
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 100,00%
 • Marked Global
GS AO Grön energi 85% 4088 SE0014959821 Obligation, skyddat belopp 5 år 2 100,00% 150,00% Global 18.03.2021
 • Placeringens avkastningsmöjlighet motsvarar den indikativa deltagandegraden på 1,5 gånger aktiekorgens eventuella uppgång.

 • De tre aktierna med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen, sk. Fixed Best. Denna utveckling erhålls alltid, oavsett om den verkliga utvecklingen är högre eller lägre än 30%.

 • 85% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.
 • ISIN SE0014959821
 • Beskyttelse Obligation, skyddat belopp
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 150,00%
 • Marked Global
GS AC No bolag Low Trigger 4091 SE0014959839 Ej klassificerad 5 år 6 100,00% 18,00% Norden 18.03.2021
 • Placeringen ger möjlighet till en hög ackumulerande kupong på indikativt 18% per år gånger antal år som placeringen är aktiv.

 • Ackumulerande kupong – observeras sämst utvecklad aktie under inlösen- och kupongbarriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.

 • Riskbarriär – om sämst utvecklad aktie slutar under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.
 • ISIN SE0014959839
 • Beskyttelse Ej klassificerad
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 18,00%
 • Marked Norden
GS AC 5G Low Trigger 4097 SE0014959789 Ej klassificerad 5 år 6 100,00% 20,00% Global 18.03.2021
 • Placeringen ger möjlighet till en hög ackumulerande kupong på indikativt 20% per år gånger antal år som placeringen är aktiv.

 • Ackumulerande kupong – observeras sämst utvecklad aktie under inlösen- och kupongbarriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.

 • Riskbarriär – om sämst utvecklad aktie slutar under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.
 • ISIN SE0014959789
 • Beskyttelse Ej klassificerad
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 20,00%
 • Marked Global
DDB AO Cykliska SFB 90% SFB 4089 SE0014782272 Obligation, skyddat belopp 5 år 2 100,00% 100,00% Sverige 18.03.2021
 • Placeringens avkastningsmöjlighet motsvarar den indikativa deltagandegraden på 1,0 gånger aktiekorgens eventuella uppgång.

 • Cykliska bolag bör gynnas mer än andra när ekonomin öppnar upp igen efter nedstängningarna och den globala konjunkturen återigen växlar upp.

 • 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.
 • ISIN SE0014782272
 • Beskyttelse Obligation, skyddat belopp
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 100,00%
 • Marked Sverige
UBS SPR Green Deal Bonusx2 4098 SE0015556592 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 100,00% Global 18.03.2021
 • Avkastningspotentialen är på slutdagen det bästa av två bonuskuponger på indikativt 60% eller den sammanvägda utvecklingen för underliggande aktier.

 • Slutar samtliga aktier på eller över riskbarriären utbetalas en bonuskupong på 60%. Slutar samtliga aktier på eller över startkursen utbetalas även den andra bonuskupongen på 60% (indikativa kuponger).

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären om 60% på slutdagen kan placeringen liknas vid en direktinvestering i aktien. Nominellt belopp minskat med nedgången återbetalas då av producenten.
 • ISIN SE0015556592
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 100,00%
 • Marked Global
NDA AC No bolag Mån KSK 4082 SE0014453775 Barriärberoende skydd/risk 5 år 3 100,00% 0,75% Norden 18.03.2021
 • Placeringen betalar ut en kupong på indikativt 0,75% (9%/år) oberoende av utvecklingen för underliggande aktier. Kupongerna utbetalas den 28:de varje månad fram till löptidens slut (förutsatt att det är en bankdag, annars dagen därpå).

 • Ett sätt att balansera risken i placeringen är den kursskyddade kupongen. En kursskyddad kupong kan väga upp risken för att det återbetalade beloppet kan komma att bli lägre.

 • Riskbarriär på 60% – i det fall någon av de under- liggande aktierna fallit med mer än 40% vid slutdagen efter 5 år återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien samt en sista kursskyddad kupong.
 • ISIN SE0014453775
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 0,75%
 • Marked Norden
GS AC Sv bolag Combo Buffert 4086 SE0014959847 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 12,00% Sverige 18.03.2021
 • Combo – möjlighet till en utbetalande kupong på indikativt 10% eller en ackumulerande kupong på indikativt 12%.

 • Buffert – om sämst utvecklad aktie slutar under risk- barriären finns en inbyggd buffert som ger ett extra skydd mot denna nedgång. Bufferten gör att risken i placeringen blir lägre jämfört med en direktinvestering i aktien med sämst utveckling.

 • Riskbarriär på 60% – om sämst utvecklad aktie slutar under riskbarriären blir återbetalningsbeloppet: Nominellt belopp minus aktiens nedgång under risk- barriären gånger 1,67.
 • ISIN SE0014959847
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 12,00%
 • Marked Sverige
NDA AC Sv bolag Mån PM 4092 SE0014453791 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 1,50% Sverige 18.03.2021
 • Månadsvis kupong på indikativt 1,5% – månadsvisa observationer ger fler möjligheter till avkastning och investeraren kan erhålla en mycket jämn avkastningsprofil sett över året.

 • Utbetalande/ackumulerande kupong – kupongen utbetalas vid varje positiv månadsavläsning av kupongbarriären. Vid negativ avläsning ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.

 • Riskbarriär – i det fall någon av de underliggande aktierna fallit med mer än 40% vid slutdagen efter 5 år återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.
 • ISIN SE0014453791
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 1,50%
 • Marked Sverige
GS AC No bolag Mån KSK 4093 SE0014959805 Barriärberoende skydd/risk 5 år 4 100,00% 0,70% Norden 18.03.2021
 • Placeringen betalar ut en kupong på indikativt 0,7% (8,4%/år) oberoende av utvecklingen för underliggande aktier. Kupongerna utbetalas mellan 10-17:de varje månad fram till löptidens slut.

 • Ett sätt att balansera risken i placeringen är den kursskyddade kupongen. En kursskyddad kupong kan väga upp risken för att det återbetalade beloppet kan komma att bli lägre.

 • Ett sätt att balansera risken i placeringen är den kursskyddade kupongen. En kursskyddad kupong kan väga upp risken för att det återbetalade beloppet kan komma att bli lägre.
 • ISIN SE0014959805
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 0,70%
 • Marked Norden
DDB SPR Cykliska KSK 4094 SE0014782280 Barriärberoende skydd/risk 5 år 5 100,00% 100,00% Sverige 18.03.2021
 • Placeringen följer fyra cykliska aktier, avkastningen motsvarar aktiernas sammanlagda utveckling gånger en deltagandegrad på 1,0.

 • Fast kupong – placeringen utbetalar dessutom en kupong år 1 och år 2 på indikativt 8% per år, oberoende av kursutvecklingen för underliggande aktier.

 • Riskbarriär – i det fall då någon av de underliggande aktierna fallit med mer än 40% på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien. Är däremot aktiekorgens utveckling positiv får investerare ta del av den utvecklingen.
 • ISIN SE0014782280
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 100,00%
 • Marked Sverige
DDB AC Cykliska Combo 4096 SE0014782298 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 16,00% Sverige 18.03.2021
 • Combo – möjlighet till både en utbetalande kupong på 5% eller en ackumulerande kupong på indikativt 16%.

 • Cykliska bolag bör gynnas mer än andra när ekonomin öppnar upp igen efter nedstängningarna och den globala konjunkturen återigen växlar upp.

 • Riskbarriär – i det fall då någon av de underliggande aktierna fallit med mer än 40% på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.
 • ISIN SE0014782298
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 16,00%
 • Marked Sverige
GS SPR Cykliska bolag Bonusx2 4099 SE0014959771 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 100,00% Sverige 18.03.2021
 • Avkastningspotentialen är på slutdagen det bästa av två bonuskuponger på indikativt 50% eller den sammanvägda utvecklingen för underliggande aktier.

 • Slutar samtliga aktier på eller över riskbarriären utbetalas en bonuskupong på 50%. Slutar samtliga aktier på eller över startkursen utbetalas även den andra bonuskupongen på 50% (indikativa kuponger).

 • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären om 60% på slutdagen kan placeringen liknas vid en direktinvestering i aktien. Nominellt belopp minskat med nedgången återbetalas då av producenten.
 • ISIN SE0014959771
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 100,00%
 • Marked Sverige
BNP AO Batteri Teknik SFB 90% 4101 SE0015557046 Obligation, skyddat belopp 3 år 2 100,00% 130,00% Global 18.03.2021
 • Placeringens avkastningsmöjlighet motsvarar den indikativa deltagandegraden på 1,3 gånger aktie- korgens eventuella uppgång.

 • Lagring av energi är den stora barriären för förnybar energi. Tekniken har på relativt kort tid tagit stora steg framåt och utvecklingen ser mycket spännande ut framöver.

 • 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 3 år.
 • ISIN SE0015557046
 • Beskyttelse Obligation, skyddat belopp
 • Løpetid 3 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 130,00%
 • Marked Global

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.