Aktuelle tilbud

Navn ISIN Beskyttelse Løpetid Risk Pris Vilkår Marked Siste tegningsdag
GS AC No bolag Combo 85% skydd 4264 SE0016277107 Obligation, skyddat belopp 8 år 2 100,00% 10,00% Norden 18.11.2021
 • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0016277107
 • Beskyttelse Obligation, skyddat belopp
 • Løpetid 8 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 10,00%
 • Marked Norden

Last ned

UBS AC Daimler & Volvo Kvart 4270 SE0016830475 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 100,00% 18.11.2021
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen-kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
 • ISIN SE0016830475
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 100,00%
 • Marked

Last ned

GS AO Eu. Cykliska bolag SFB 90% 4271 SE0016277123 Obligation, skyddat belopp 5 år 2 100,00% 100,00% Europa 18.11.2021
 • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0016277123
 • Beskyttelse Obligation, skyddat belopp
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 100,00%
 • Marked Europa

Last ned

DDB AO Sv. Cykliska bolag SFB 90% 4269 SE0015661541 Obligation, skyddat belopp 5 år 2 100,00% 100,00% 18.11.2021
 • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0015661541
 • Beskyttelse Obligation, skyddat belopp
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 100,00%
 • Marked

Last ned

NDA AC No bolag 1 Low Trigger 4273 SE0016275010 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 17,00% Norden 18.11.2021
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0016275010
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 17,00%
 • Marked Norden

Last ned

GS AC No bolag 2 Low Trigger 4274 SE0016277842 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 100,00% Norden 18.11.2021
 • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen-kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
 • ISIN SE0016277842
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 100,00%
 • Marked Norden

Last ned

GS AC No. 2 Kvart SB 2 år 4286 SE0016277875 Barriärberoende skydd/risk 2 år 6 100,00% 100,00% Norden 18.11.2021
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen-kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
 • ISIN SE0016277875
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 2 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 100,00%
 • Marked Norden

Last ned

GS AC No. 1 Kvart SB 2 år 4280 SE0016277859 Barriärberoende skydd/risk 2 år 6 100,00% 100,00% Norden 18.11.2021
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen-kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
 • Placeringen ger det högsta av en bonuskupong eller den positiva sammanvägda utvecklingen av underliggande tillgång, förutsatt att samtliga underliggande tillgångar slutar på eller över smartbonusbarriären.
 • ISIN SE0016277859
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 2 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 100,00%
 • Marked Norden

Last ned

GS AC No bolag Mån KSK 4277 SE0016277156 Barriärberoende skydd/risk 5 år 4 100,00% 100,00% Norden 18.11.2021
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0016277156
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 100,00%
 • Marked Norden

Last ned

GS AC No bolag Mån PM 4287 SE0016277172 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 100,00% Norden 18.11.2021
 • ISIN SE0016277172
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 100,00%
 • Marked Norden

Last ned

GS AC No bolag 2 Mån KSK 4278 SE0016277164 Barriärberoende skydd/risk 5 år 4 100,00% 100,00% Norden 18.11.2021
 • ISIN SE0016277164
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 100,00%
 • Marked Norden

Last ned

GS AC No bolag Combo Buffert 4276 SE0016277149 Barriärberoende skydd/risk 5 år 5 100,00% 10,00% Norden 18.11.2021
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0016277149
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 10,00%
 • Marked Norden

Last ned

GS AC Nordiska Bolag Combo OS 4279 SE0016277180 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 9,00% Norden 18.11.2021
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0016277180
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 9,00%
 • Marked Norden

Last ned

NDA AC Top Pick Step down 4281 SE0016275002 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 9,00% 18.11.2021
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN SE0016275002
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 9,00%
 • Marked

Last ned

GS SPR Bygg och Konstruktion 4283 SE0016277131 Barriärberoende skydd/risk 3 år 6 100,00% 210,00% Europa 18.11.2021
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En sprinter kan ha en eller flera underliggande tillgångar som placeringens värdeutveckling är knuten till, där möjlighet finns att delta i underliggande tillgång med mer än 1,0 (deltagandegrad).
 • ISIN SE0016277131
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 3 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 210,00%
 • Marked Europa

Last ned

CACIB AO Hälsovård SFB 85% 4282 SE0015244017 Obligation, skyddat belopp 5 år 2 100,00% 150,00% 18.11.2021
 • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • ISIN SE0015244017
 • Beskyttelse Obligation, skyddat belopp
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 150,00%
 • Marked

Last ned

GS SPR No bolag Bonusx2 4284 SE0016277198 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 100,00% Norden 18.11.2021
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En sprinter kan ha en eller flera underliggande tillgångar som placeringens värdeutveckling är knuten till, där möjlighet finns att delta i underliggande tillgång med mer än 1,0 (deltagandegrad).
 • ISIN SE0016277198
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 100,00%
 • Marked Norden

Last ned

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.