Aktuelle tilbud

Navn ISIN Beskyttelse Løpetid Risk Pris Vilkår Marked Siste tegningsdag
GS AC Norske Sel PM 4265 NOK NO0011109530 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 3,50% Norden 22.10.2021
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
 • ISIN NO0011109530
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 3,50%
 • Marked Norden
GS AC Telekom Sel PM 4266 NOK NO0011109555 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 4,00% Global 22.10.2021
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN NO0011109555
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 4,00%
 • Marked Global
GS AC Nordiske Sel LT 4268 NOK NO0011109522 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 3,50% Norden 22.10.2021
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN NO0011109522
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 3,50%
 • Marked Norden
GS AC Dagligvare Sel PM 4267 NOK NO0011109548 Barriärberoende skydd/risk 5 år 6 100,00% 3,50% Global 22.10.2021
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN NO0011109548
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 3,50%
 • Marked Global
GS AC Legemiddel Sel PM 4294 NOK NO0011127722 Barriärberoende skydd/risk 5 år 100,00% 100,00% Global 22.10.2021
 • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
 • ISIN NO0011127722
 • Beskyttelse Barriärberoende skydd/risk
 • Løpetid 5 år
 • Pris 100,00%
 • Vilkår 100,00%
 • Marked Global

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.