Kreditthendelse Norske skog og Portugal Telcom påvirker Societe Generales, Den Danske Bank og Svenske Handelsbankens plasseringer

10.08.2016

Nå har tidligere annonserte kreditthendelser i Norske Skog og Portugal Telecom blitt bekreftet av emittentene (Société Générale, Danske Bank og Svenske Handelsbanken). Kreditthendelsen rammer 53 utestående produkter som Garantum har arrangert med Société Générale, Danske Bank eller Svenske Handelsbanken. Listen nedenfor viser hvilken effekt kreditthendelsene får på disse produktene.

Produktnavn

ISIN

Aktuell nedskrivning

Tilbakebetalingsbeløp

SHB KC High Yield Europa 2278 EUR

FI4000065172

 2,67%/26,7 EUR*

 96%

SHB KC High Yield Europa 2079 EUR

FI4000064969

 2,67%/26,7 EUR*

 96%

SG KO High Yield nr 1160

SE0004391076

 4%/400 SEK**

 94%

SG KO High Yield 1177 EUR 170120

FI4000039219

 4%/2000 EUR**

94%

DDB KO High Yield Europa 2448 EUR

FI4000170535

 2,67%/ 26,7 EUR*

96% 

 
*    1,33 % nedskrivning per kreditthendelse
**  2 % nedskrivning per kreditthendelse
 

 

Produktnavn

ISIN

Bekreftede hendelser

Beskyttet, antall hendelser

SHB KC Europa Main 1453

SE0004977775

1

6

SHB KC Europa Main 1491

SE0005029873

1

6

SHB KC Europa Main 1533

SE0005131323

1

6

SHB KH Def USA Export 1518

SE0005131398

3

25

SHB KH Sverige Top Pic 1519

SE0005131406

3

5

SHB KC High Yield Europa 1520

SE0005131364

3

5

SHB KC High Yield Europa 1566

SE0005131760

3

5

SHB KC High Yield Europa 1663

SE0005307733

2

5

SHB KC Europa 1683 EUR

FI4000064530

2

5

SHB KH Europa Export 1704

SE0005398153

2

5

SHB KH Def Sverige 1705

SE0005398146

2

20

SHB KC High Yield Europa 1708

SE0005398138

2

5

SHB KC High Yield Europa 1720 EUR

FI4000064597

2

5

SHB KH Europa Export 1747

SE0005503406

2

5

SHB KH Def Sverige Top Pick 1748

SE0005503414

2

20

SHB KC High Yield Europa 1749

SE0005503422

2

5

SHB KC High Yield Europa 1792

SE0005503935

2

5

SHB KH Def Sverige 1808

SE0005503943

2

20

SHB KH Europa ÅR 1809

SE0005503950

2

5

SHB KH Europa ÅR 1866

SE0005704350

3

6

SHB KC High Yield Europa 1885

SE0005704392

3

6

SHB KC High Yield Europa 2073

SE0006081709

3

9

SHB KC High Yield Europa 2104

SE0006081964

3

9

SHB KC High Yield Europa 2160

SE0006082244

3

9

SHB KH Global 95% KE 2182

SE0006082533

3

24

SHB KH Europa 2449 EUR

FI4000065214

3

9

SHB KH Sverige Total Ret ti 2473

SE0006083820

1

24

SG KO High Yield 1196

SE0004478824

3

5

SG KO High Yield Europa nr 1234

SE0004546000

3

5

SG KO High Yield Europa 1279

SE0004579282

3

5

SG KO High Yield Europa 1300

SE0004722817

3

5

SG KO High Yield Europa 1335

SE0004807162

3

5

SG KO High Yield Europa 1370

SE0004869170

3

5

SG KO High Yield Europa 5 år 1408

SE0004925469

3

5

SG KC High Yield Europa 1846

SE0005795002

2

5

SG KC High Yield Europa 1958

SE0006027652

3

6

SG KO High Yield Europa 2456

SE0007525860

3

9

SG KO High Yield Europa 2510 EUR

FI4000176524

1

9

SG KO High Yield Europa 2557 EUR

FI4000185517

1

9

SG KH Europa 1673 EUR

FI4000071238

2

5

SG KH Europa Tr 2200

SE0006825980

3

24

SG KH Europa Ti 2203

SE0006800314

3

9

SG KH Sverige 95% 2366

SE0007186432

3

24

SG KH Spania 2472 NOK

XS1265927100

1

9

SG KH Europa 2511 EUR

FI4000176516

1

9

SG KO High Yield Europa 2610 EUR

FI4000188925

1

9

SG KO High Yield Europa kvart 2588

SE0008040695

1

9

SG KO High Yield Europa 2649 EUR

FI4000197777

1

9

 
Disse strukturer har en beskyttelse mot et visst antall kreditthendelser, kreditthendelser påvirker derfor ikke det utestående nominelle beløpet.  

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.