Med Trump följer både möjligheter och hot, men framförallt ovisshet

Förutsägbarheten har försämrats. Trumps oväntade valvinst skapar fler frågetecken än svar. Vi bedömer dock att risken för stora inskränkningar i världshandeln är relativt liten. Istället kommer maktskiftet i USA att leda till signifikanta finanspolitiska stimulanser, framförallt genom satsningar i infrastruktur. Stimulanser som kommer att ge extra energi i en ekonomi som redan var på väg att öka farten. Det innebär att USA:s roll som världsekonomins draglok kan befästas, givet att landets handel med omvärlden får fortsatt fritt spelrum.

I övrigt har den globala ekonomin trots alla orosmoln fortsatt att stabiliseras. En allt bredare europeisk tillväxt gör den både högre och robustare. Samtidigt börjar oron och osäkerheten kring den kinesiska ekonomin släppa. En högre världstillväxt, rimligt värderade börser och avsaknaden av ett vettigt räntealternativ skapar en intressant inramning för placeringar i börsen, givet att man som investerare har rimliga förväntningar på avkastningen. Orosmolnen kommer dock inte att bli färre, utan det politiska missnöjet riskerar att fortsätta manifestera sig i Europa och skapa mer osäkerhet. Sammantaget har vi framför allt en inramning som är gynnsam för alternativa placeringar – placeringar som ger möjlighet till en avkastning i linje med en mer dämpad börsavkastning, men till en betydligt lägre risk än en direktinvestering på börsen.

För andra gången på mindre än ett halvår har vi fått ett valresultat som har gått på tvärs med opinionsundersökningar, expertprognoser och därmed också marknadens förväntningar. Det finns också flera likheter mellan presidentvalet i USA och brexit-omröstningen i Storbritannien. Båda de överraskande utfallen speglar ett växande missnöje. Detta trots att världen under det senaste halvseklet har upplevt den största välståndsökningen någonsin i historien – aldrig har så många fått det så mycket bättre. Välståndsökningen har dock av naturliga skäl främst gynnat tillväxtländer och de utvecklade länderna mindre. Tillväxten i de mogna ekonomierna har dessutom hämmats av de senaste årens alla kriser, vilket har accentuerat tillväxtskillnaderna gentemot länderna under utveckling. Samtidigt har fördelningen av det trots allt ökade välståndet varit skev. Effekten har blivit att många i USA och Europa känner sig missfördelade, något som har lett till en växande misstro mot etablissemanget och närt en ökad populism. Den politiska osäkerheten riskerar dessutom att få extra näring framöver. Det framtida brittiska EU-utträdet och Trumps valframgångar i USA har öppnat Pandoras ask för fler missnöjesyttringar i Europa. Med uppkommande val i Italien, Frankrike och Tyskland så väntas den politiska utvecklingen även fortsättningsvis kasta långa skuggor över finansmarknaden.

En uppenbar effekt av de överraskande valresultaten i såväl Storbritannien som USA är att förutsägbarheten har försämrats. Valutgången i USA har dock grumlat sikten i högre grad än brexit. Detta på grund av att det nu blir svårare att göra förutsägelser på många fler områden och med betydligt större implikationer för världen. När det gäller USA:s framtida vägval har ovissheten ökat kraftigt avseende bland annat utrikespolitiken, immigrationspolitiken, miljöpolitiken, räntepolitiken och inte minst handelspolitiken. Osäkerheten kring den framtida politiken ökar dessutom till följd av att den måste godkännas av USA:s kongress. Även om båda kamrarna får en fortsatt republikansk dominans, så kommer många av Trumps annonserade förslag inte att falla i god jord bland alla valda republikaner.

Begränsningar i världshandeln är i våra ögon det största hotet mot en fortsatt starkare världsekonomi. Därför har Trumps kontroversiella utspel i handelsfrågorna höjt risken. Vi bedömer trots allt sannolikheten för större begränsningar i frihandeln alltjämt som relativt liten. Väl på plats kommer den nye presidenten att moderera sin syn i handelsfrågorna, om inte så blir fallet finns det krafter som kan bromsa  en signifikant omsvängning. För även om presidenten har större manöverutrymme i handelsfrågor, så kommer en handelspolitik i linje med utspelen i valrörelsen att möta motstånd i USA:s kongress. Och han kommer att behöva gå varsamt fram med kongressen då dess stöd behövs i många andra för Trump viktiga frågor.

Det man däremot kan vara säker på är att finanspolitiken nu blir mer expansiv. Framförallt förväntas stora satsningar i infrastruktur. Här har behovet sedan länge varit stort, men med Trump i Vita huset så kommer stora infrastrukturprojekt att rullas igång. Förutom infrastruktursatsningar förväntar vi oss även andra åtgärder riktade mot industrisektorn. Det är i de industridominerade regionerna i USA som Trump har sitt största stöd. Redan innan valet hade industrins aktivitet klart stabiliserats, till följd av att situationen för USA:s olje- och råvarubolag har förbättrats. Aktivitetstappet i den här trots allt lilla industrisektorn har varit så kraftigt att det har påverkat den aggregerade statistiken. Även USA:s råvarusektor kommer att gynnas med Trump i Vita huset.

Effekterna blir sannolikt mindre för USA:s klart största produktionssektor. Här är aktiviteten redan hög och stadigt växande, vilket eldar på jobbmarknaden. Vi har dock dragit ned våra förväntningar på hur snabbt vi tror att sysselsättningen ska öka i USA framöver. Detta beroende på att arbetsmarknaden nu befinner sig nära ett jämviktsläge med full sysselsättning. En situation som medför att sysselsättningen kommer att fortsätta öka, men långsammare jämfört med tidigare då det fanns gott om lediga resurser. Effekterna av en jobbmarknad som karaktäriseras av rekordhöga nivåer på lediga platser och rekordlåga nivåer på varsel kommer nu allt mer att kanaliseras via snabbare löneökningar. Löneökningarna som nu dessutom kommer att spädas på ytterligare av Trumps expansivare finanspolitik. Därmed finns en betydande potential för att hushållens redan robusta konsumtion ska kunna växa sig ännu starkare. Eftersom konsumtionen utgör ungefär 70 procent av USA:s totala ekonomi skulle det i sin tur innebära inte bara en högre amerikansk tillväxt, utan även en ökad efterfrågan för världsekonomin som helhet.

Ytterligare stimulanser i en amerikansk ekonomi som redan har ökat tempot ökar på samma gång sannolikheten för fler och snabbare räntehöjningar i USA än vad marknaden tidigare hade förväntat sig. Inflationen i USA var redan innan på väg uppåt till följd av att energipriserna successivt gått från att tidigare ha dragit ned inflationen till att nu elda på den. Men framförallt är det den snabbare lönetillväxten som bidrar till inflationen. Fler amerikanska räntehöjningar och en högre tillväxt, åtminstone i det korta perspektivet, bedömer vi dessutom kommer att lyfta den amerikanska dollarn till nya höjder. Även om dollarn redan är dyr, så pekar det mesta mot att den kan bli ännu dyrare. De låga räntorna på andra håll kommer nämligen sannolikt att bestå ännu en tid, åtminstone i Europa.

Europas tillväxt blir dock gradvis bredare och därmed även högre och stabilare. Den inhemska efterfrågan växer i spåren av en gradvis förbättrad arbetsmarknad. En ökad optimism bland hushållen i kombination med ett uppdämt köpbehov talar för att den gamla kontinentens ekonomi definitivt håller på att vända blad. Mot denna bakgrund och de fortsatt ovanligt låga förväntningar på bolagens framtida vinster, finns det goda möjligheter för att såväl den europeiska tillväxten som europeiska bolagsvinster ska kunna överraska positivt. Till skillnad från i USA finns dock stora mängder outnyttjade resurser i Europa, varför räntepolitiken blir fortsatt extremt expansiv.

Utsikterna för den globala konjunkturen är därför goda, speciellt som även den kinesiska ekonomin uppvisar en tydlig stabilisering. Officiell kinesisk statistik har nu under en längre tid rapporterat om en utplananade ekonomisk aktivitetsökning. Trots att det finns frågetecken kring tillförlitligheten i de här officiella siffrorna, så stöds bilden av en stabiliserad tillväxttakt även i annan information som kommer från Kina.

En successivt högre global tillväxt är positivt för börsutvecklingen, speciellt som de flesta börser i skrivande stund inte är speciellt dyra. De flesta börsindexen har handlats i linje med den förväntade vintutvecklingen.  Det är värt att notera att de låga räntorna inte har skapat några ”bubblor” på aktiemarknaden. Men, fortsatt låga räntor blir även fortsättningsvis en stor utmaning för europeiska investerare.

Mot bakgrund av en successivt högre världstillväxt, rimligt värderade börser och avsaknad av ett vettigt räntealternativ blir börsen långsiktigt attraktiv för en investerare. Detta givet att man som investerare har rimliga förväntningar på avkastningen. Världsekonomin är alltjämt långt ifrån att växa i linje med sin potentiella tillväxttakt, varför man bör ställa ned förväntningarna på vad börsen kan avkasta. Samtidigt har brexit och Trump grumlat visibiliteten på marknaden och den framtida politiska utvecklingen i Europa riskerar att försämra förutsägbarheten ytterligare. Även om vi har en underliggande positiv syn på marknaden, så kan vi därför få perioder med stora kurssvängningar. Sammantaget har vi en inramning som vi bedömer framförallt gynnar alternativa placeringar – placeringar som ger möjlighet till en avkastning i linje med en mer dämpad förväntad börsavkastning, men till en betydligt lägre risk än en direktinvestering på börsen.

Du hittar Christer Tallboms krönika i PDF här >>

Cookies på nettsiden vår

Noen av våre informasjonskapsler er nødvendige for at nettstedet skal fungere skikkelig. Andre informasjonskapsler er ikke obligatoriske og brukes for eksempel til analyse og markedsføring. Les mer her  om hvordan cookies fungerer.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere tilfredsstillende og som er grunnleggende for at din opplevelse med oss ​​skal bli så god som mulig. Du kan stille inn nettleseren din til å blokkere disse informasjonskapslene, men deler av nettsiden vår slutter da å fungere.

Cookies för statistiska ändamål

Statistikk er nødvendig for at vi skal kunne forbedre nettsiden vår og din opplevelse når du besøker oss. Disse informasjonskapslene gir oss informasjon om hvordan nettstedet vårt brukes og hjelper oss å forbedre hvordan det fungerer. Vi får blant annet verdifull informasjon om hvordan besøkende beveger seg på nettsiden og hvilke sider som er mest eller minst besøkt. Uten disse informasjonskapslene får vi et dårligere grunnlag for å kunne utvikle våre tjenester, men nettsidens funksjonalitet påvirkes ikke.

Cookies för marknadsföringssyften

Disse informasjonskapslene brukes for å kunne tilby tjenester fra eksterne parter, som funksjoner i sosiale medier. Vi bruker også disse informasjonskapslene for å vise tilpassede tilbud og reklame når du surfer på andre nettsteder.