Et nøye utvalgt tilbud av plasseringer.

Omtrent åtte ganger i året gjør Garantum større emisjoner som er tilgjengelige for mange investorer. Ved hvert slikt tilfelle tar vi utgangspunkt i de markedsoppfatningene vi har, de forutsetningene som råder for strukturering av plasseringene samt de behov som du og andre i markedene har. Utifra disse tre perspektivene setter vi sammen de plasseringsløsninger som vi mener er best egnet å tilby deg som kunde, slik at du har flere ulike plasseringer å velge blant. 

Tenk bredt og tenk langsiktig.

Vår ambisjon er å ha et så heldekkende tilbud at du kan finne interessante løsninger uansett hvilken investeringsstrategi du har eller i hvilken retning du vil gå. Plasseringene skiller seg fra hverandre i forhold til underliggende marked, risikonivåer og løpetider. Gjennom å kombinere flere ulike strukturerte plasseringer, kan du effektivt bygge en diversifisert, velbalansert og langsiktig portefølje.

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.