2020-02-25 04:24
Garantum

GS AC Svenske Sel PM 3567 NOK

ISIN NO0010837842
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv

Viktige egenskaper

  • Det finnes tre grenseverdier, eller barrierer, som bestemmer det endelige utfallet og disse barrierene måles mot den underliggende eksponeringen med svakest utvikling.
  • Plasseringen avsluttes før sluttdagen og løses inn om alle underliggende eksponeringer er på eller over innløsningsbarrieren på en observasjonsdag, forutsatt at plasseringen iht. vilkårene kan innløses på den gitte observasjonsdagen.
  • Kupong utbetales ut om underliggende eksponering med svakest utvikling er på eller over kupongbarrieren på en observasjonsdag.
  • Tapte kuponger kan tilbakebetales om vilkåret for kupong oppfylles ved et senere observasjons under løpetiden.
  • Plasseringen har en barrieravhengig beskyttelse/risiko (risikobarriere) som måles mot den underliggende eksponeringen med svakest utvikling på siste observasjonsdag.
  • Eventuelt tilbakebetalt beløp er avhengig av at emittent/utsteder ikke blir insolvent eller går konkurs under løpetiden. Hele eller deler av investert beløp kan da gå tapt.
Utsteder:
  • Goldman Sachs International, London UK
Markedspris
95,31%
Langsiktig pris:
100,00%
Indeksnivå:
79,31%
Utb. kuponger:
5,17%
Indeksstart:
21.12.2018
Forfall:
12.01.2024
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
100%
Kapitalbeskyttelse:
0%
Utbetalande kupong
5,17%
Inlösenkupong:
5,17%
Innløsningsbarriere:
90%
Kupongbarriere:
80%
Risikobarriere:
60%
Underliggende Startverdi Autocallbarriere Kupongbarriere Risikobarriere Justert spotverdi Justert utvikling
ELECTROLUX B ORD 187,05 168,34 149,64 112,23 207,60 10,99%
FORTUM OYJ 19,36 17,43 15,49 11,62 21,11 9,01%
SSAB A ORD 31,31 28,18 25,05 18,79 32,50 3,80%
SWEDBANK A ORD 197,20 177,48 157,76 118,32 156,40 -20,69%
-20,69%
Fixing dato Utbetales Utbetalande Barriär Innløsning Exit barriär Kupong betalt Automatisk innløst
21.03.2019 09.04.2019 5,17% 80% 5,17% % Ja Nei
24.06.2019 15.07.2019 5,17% 80% 5,17% % Nei Nei
23.09.2019 15.10.2019 10,34% 80% 10,34% % Nei Nei
23.12.2019 15.01.2020 15,51% 80% 15,51% 90% Nei Nei
23.03.2020 15.04.2020 20,68% 80% 20,68% 90%
22.06.2020 15.07.2020 5,17% 80% 5,17% 90%
21.09.2020 15.10.2020 5,17% 80% 5,17% 90%
21.12.2020 15.01.2021 5,17% 80% 5,17% 90%
22.03.2021 15.04.2021 5,17% 80% 5,17% 90%
21.06.2021 15.07.2021 5,17% 80% 5,17% 90%
21.09.2021 15.10.2021 5,17% 80% 5,17% 90%
21.12.2021 17.01.2022 5,17% 80% 5,17% 90%
21.03.2022 19.04.2022 5,17% 80% 5,17% 90%
21.06.2022 15.07.2022 5,17% 80% 5,17% 90%
21.09.2022 17.10.2022 5,17% 80% 5,17% 90%
21.12.2022 16.01.2023 5,17% 80% 5,17% 90%
21.03.2023 17.04.2023 5,17% 80% 5,17% 90%
21.06.2023 17.07.2023 5,17% 80% 5,17% 90%
21.09.2023 16.10.2023 5,17% 80% 5,17% 90%
21.12.2023 12.01.2024 5,17% 80% 5,17% 90%