2021-12-01 16:46
Garantum

GS AC Nordiske Banker PM 3376 NOK

ISIN NO0010819840
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.
Utsteder:
Goldman Sachs London
Markedspris:
103,23%
Langsiktig pris:
103,23%
Indeksnivå:
99,25%
Utb. kuponger:
45,22%
Indeksstart:
11.05.2018
Forfall:
31.05.2023
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
100%
Kapitalbeskyttelse:
0%
Kupong
45,22%
Innløsningsbarriere:
90%
Kupongbarriere:
80%
Risikobarriere:
60%
Gjennomsnitt start:
11.05.2023
Gjennomsnitt slutt:
11.05.2023
Måleintervall:
Daglig
Underliggende Startkurs Autocall Barrier Kupongbarriär Riskbarriär Justerad kurs Justerad utveckling
DNBNOR ORD 156,40 140,76 125,12 93,84 214,80 37,34%
NORDEA BANK AB 91,28 82,15 73,02 54,77 110,56 21,12%
SAMPO OYJ 43,35 39,01 34,68 26,01 44,63 2,96%
SWEDBANK A ORD 195,00 175,50 156,00 117,00 192,50 -1,28%
-0,75%
Fixing dato Utbetales Kupong Barriär Exit barriär Kupong betalt Automatisk innløst
13.08.2018 28.08.2018 3,23% 80% % Ja Nei Mer informasjon
12.11.2018 27.11.2018 3,23% 80% % Ja Nei Mer informasjon
11.02.2019 26.02.2019 3,23% 80% % Ja Nei Mer informasjon
13.05.2019 31.05.2019 3,23% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
12.08.2019 30.08.2019 6,46% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
11.11.2019 02.12.2019 9,69% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
11.02.2020 26.02.2020 12,92% 80% 90% Ja Nei Mer informasjon
11.05.2020 01.06.2020 3,23% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
11.08.2020 31.08.2020 6,46% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
11.11.2020 26.11.2020 9,69% 80% 90% Ja Nei Mer informasjon
11.02.2021 01.03.2021 3,23% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
11.05.2021 31.05.2021 6,46% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
11.08.2021 26.08.2021 9,69% 80% 90% Ja Nei Mer informasjon
11.11.2021 26.11.2021 3,23% 80% 90% Ja Ja Forfallsvilkår
11.02.2022 28.02.2022 3,23% 80% 90% Nei Nei
11.05.2022 30.05.2022 3,23% 80% 90% Nei Nei
11.08.2022 30.08.2022 3,23% 80% 90% Nei Nei
11.11.2022 30.11.2022 3,23% 80% 90% Nei Nei
13.02.2023 28.02.2023 3,23% 80% 90% Nei Nei
11.05.2023 31.05.2023 3,23% 80% 90% Nei Nei