2021-12-01 16:20
Garantum

GS AC Nordiske Banker 3354 NOK

ISIN NO0010817091
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.
Utsteder:
Goldman Sachs London
Markedspris:
103,15%
Langsiktig pris:
103,15%
Indeksnivå:
103,10%
Utb. kuponger:
44,10%
Indeksstart:
13.04.2018
Forfall:
27.04.2023
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
100%
Kapitalbeskyttelse:
0%
Kupong
44,10%
Innløsningsbarriere:
90%
Kupongbarriere:
80%
Risikobarriere:
60%
Gjennomsnitt start:
13.04.2023
Gjennomsnitt slutt:
13.04.2023
Måleintervall:
Daglig
Underliggende Startkurs Autocall Barrier Kupongbarriär Riskbarriär Justerad kurs Justerad utveckling
DNBNOR ORD 149,25 134,33 119,40 89,55 213,70 43,18%
NORDEA BANK AB 85,54 76,99 68,43 51,32 111,74 30,63%
SWEDBANK A ORD 181,25 163,13 145,00 108,75 194,52 7,32%
SAMPO OYJ 45,17 40,65 36,13 27,10 46,57 3,10%
3,10%
Fixing dato Utbetales Kupong Barriär Exit barriär Kupong betalt Automatisk innløst
13.07.2018 27.07.2018 3,15% 80% % Ja Nei Mer informasjon
15.10.2018 29.10.2018 3,15% 80% % Ja Nei Mer informasjon
14.01.2019 29.01.2019 3,15% 80% % Ja Nei Mer informasjon
15.04.2019 03.05.2019 3,15% 80% 90% Ja Nei Mer informasjon
16.07.2019 30.07.2019 3,15% 80% 90% Ja Nei Mer informasjon
15.10.2019 28.10.2019 3,15% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
14.01.2020 27.01.2020 6,3% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
14.04.2020 27.04.2020 9,45% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
13.07.2020 27.07.2020 12,6% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
13.10.2020 27.10.2020 15,75% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
13.01.2021 27.01.2021 18,9% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
13.04.2021 27.04.2021 22,05% 80% 90% Ja Nei Mer informasjon
13.07.2021 27.07.2021 3,15% 80% 90% Ja Nei Mer informasjon
13.10.2021 27.10.2021 3,15% 80% 90% Ja Ja Forfallsvilkår
13.01.2022 27.01.2022 3,15% 80% 90% Nei Nei
13.04.2022 27.04.2022 3,15% 80% 90% Nei Nei
13.07.2022 27.07.2022 3,15% 80% 90% Nei Nei
13.10.2022 27.10.2022 3,15% 80% 90% Nei Nei
13.01.2023 27.01.2023 3,15% 80% 90% Nei Nei
13.04.2023 27.04.2023 3,15% 80% 90% Nei Nei