2021-05-14 12:57
Garantum

GS AC Svenske Sel PM 3278 NOK

ISIN NO0010811557
Risikokategori Barriereavhengig
Status Forfalt

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.
Utsteder:
Goldman Sachs London
Förfallokurs:
145,50%
Langsiktig pris:
145,50%
Indeksnivå:
94,62%
Utb. kuponger:
59,15%
Indeksstart:
22.12.2017
Forfall:
09.01.2023
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
100%
Kapitalbeskyttelse:
0%
Kupong
59,15%
Innløsningsbarriere:
90%
Kupongbarriere:
80%
Risikobarriere:
60%
Gjennomsnitt start:
22.12.2022
Gjennomsnitt slutt:
22.12.2022
Måleintervall:
Daglig
Underliggende Startkurs Autocall Barrier Kupongbarriär Riskbarriär Justerad kurs Justerad utveckling
ERICSSON B ORD 55,40 49,86 44,32 33,24 114,00 105,78%
FORTUM OYJ 16,53 14,88 13,22 9,92 22,63 36,90%
HENNES & MAURITZ B ORD 170,70 153,63 136,56 102,42 211,50 23,90%
SSAB A ORD 44,40 39,96 35,52 26,64 41,76 -5,95%
Fixing dato Utbetales Kupong Barriär Exit barriär Kupong betalt Automatisk innløst
22.03.2018 11.04.2018 4,55% 80% % Nei Nei Mer informasjon
25.06.2018 10.07.2018 9,1% 80% % Ja Nei Mer informasjon
24.09.2018 09.10.2018 4,55% 80% % Ja Nei Mer informasjon
27.12.2018 11.01.2019 4,55% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
22.03.2019 11.04.2019 9,1% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
24.06.2019 11.07.2019 13,65% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
23.09.2019 11.10.2019 18,2% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
23.12.2019 13.01.2020 22,75% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
23.03.2020 14.04.2020 27,3% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
22.06.2020 13.07.2020 31,85% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
22.09.2020 12.10.2020 36,4% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
22.12.2020 11.01.2021 40,95% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
22.03.2021 09.04.2021 45,5% 80% 90% Ja Ja Forfallsvilkår
22.06.2021 12.07.2021 4,55% 80% 90%
22.09.2021 11.10.2021 4,55% 80% 90%
22.12.2021 11.01.2022 4,55% 80% 90%
22.03.2022 11.04.2022 4,55% 80% 90%
22.06.2022 11.07.2022 4,55% 80% 90%
22.09.2022 11.10.2022 4,55% 80% 90%
22.12.2022 09.01.2023 4,55% 80% 90%