2021-10-21 16:20
Garantum

GS AC Svenske Sel PM 3057 NOK

ISIN NO0010791908
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.
Utsteder:
Goldman Sachs London
Markedspris:
104,78%
Langsiktig pris:
104,78%
Indeksnivå:
94,35%
Utb. kuponger:
81,26%
Indeksstart:
02.06.2017
Forfall:
22.06.2022
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
100%
Kapitalbeskyttelse:
0%
Kupong
81,26%
Innløsningsbarriere:
90%
Kupongbarriere:
80%
Risikobarriere:
60%
Gjennomsnitt start:
02.06.2022
Gjennomsnitt slutt:
02.06.2022
Måleintervall:
Daglig
Underliggende Startkurs Autocall Barrier Kupongbarriär Riskbarriär Justerad kurs Justerad utveckling
ASTRAZENECA ORD 604,00 543,60 483,20 362,40 1 022,80 69,34%
TELE2 B ORD 82,00 73,80 65,60 49,20 130,70 59,39%
SSAB A ORD 35,78 32,20 28,62 21,47 46,01 28,59%
NORDEA BANK AB 110,70 99,63 88,56 66,42 106,26 -4,01%
Fixing dato Utbetales Kupong Barriär Exit barriär Kupong betalt Automatisk innløst
04.09.2017 22.09.2017 4,78% 80% % Nei Nei Mer informasjon
04.12.2017 21.12.2017 9,56% 80% % Ja Nei Mer informasjon
02.03.2018 21.03.2018 4,78% 80% % Ja Nei Mer informasjon
04.06.2018 25.06.2018 4,78% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
03.09.2018 20.09.2018 9,56% 80% 90% Ja Nei Mer informasjon
03.12.2018 27.12.2018 4,78% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
04.03.2019 22.03.2019 9,56% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
03.06.2019 24.06.2019 14,34% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
02.09.2019 23.09.2019 19,12% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
02.12.2019 23.12.2019 23,9% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
02.03.2020 23.03.2020 28,68% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
02.06.2020 22.06.2020 33,46% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
02.09.2020 22.09.2020 38,24% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
02.12.2020 22.12.2020 43,02% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
02.03.2021 22.03.2021 47,8% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
02.06.2021 21.06.2021 52,58% 80% 90% Ja Nei Mer informasjon
02.09.2021 21.09.2021 4,78% 80% 90% Ja Ja Forfallsvilkår
02.12.2021 22.12.2021 4,78% 80% 90%
02.03.2022 22.03.2022 4,78% 80% 90%
02.06.2022 22.06.2022 4,78% 80% 90%