2021-04-16 21:51
Garantum

GS AC Svenske Sel PM 3057 NOK

ISIN NO0010791908
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv

Viktige egenskaper

  • Det finns tre grenseverdier, eller barrierer, som bestemmer det endelige utfallet og disse barrierene måles mot utviklingen til underliggende eksponering med svakest utvikling.
  • Plasseringen avsluttes førtidig og løses inn om alle underliggende eksponeringer er på eller over innløsningsbarrieren på en observasjonsdag, forutsatt at plasseringen iht. vilkårene kan løses inn på den gitte observasjonsdag.
  • Eventuelt tilbakebetalt beløp er avhengig at utsteder ikke blir insolvent eller går konkurs hvilket kan lede til at hele eller deler av investeringen går tapt.
  • Kupong betales ut om underliggende eksponering med svakest utvikling er på eller over kupongbarrieren på en observasjonsdag.
  • Tapte kuponger kan etterbetales om vilkårene for kupong oppfylles ved en senere observasjonsdato under løpetiden.
  • Plasseringen har en barriereavhengig beskyttelse/risiko (risikobarriere) som måles mot den underliggende eksponeringen med svakest utvikling fram til løpetidens slutt, dvs. på siste observasjonsdato.
  • Utbetalt beløp per andel ved forfall eller ved salg beregnes som markedskurs i % multiplisert med andel. 
Utsteder:
  • Goldman Sachs International, London, UK
  • Goldman Sachs International, London UK
Markedspris
124,94%
Langsiktig pris:
100,00%
Indeksnivå:
79,12%
Utb. kuponger:
23,90%
Indeksstart:
02.06.2017
Forfall:
22.06.2022
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
100%
Kapitalbeskyttelse:
0%
Utbetalande kupong
4,78%
Inlösenkupong:
4,78%
Innløsningsbarriere:
90%
Kupongbarriere:
80%
Risikobarriere:
60%
Underliggende Startverdi Autocallbarriere Kupongbarriere Risikobarriere Justert spotverdi Justert utvikling
ASTRAZENECA ORD 604,00 543,60 483,20 362,40 856,20 41,75%
NORDEA BANK AB 110,70 99,63 88,56 66,42 87,59 -20,88%
SSAB A ORD 35,78 32,20 28,62 21,47 49,17 37,42%
TELE2 B ORD 84,13 75,72 67,31 50,48 118,35 40,67%
-20,88%
Fixing dato Utbetales Utbetalande Barriär Innløsning Exit barriär Kupong betalt Automatisk innløst
04.09.2017 22.09.2017 4,78% 80% 4,78% % Nei Nei
04.12.2017 21.12.2017 9,56% 80% 9,56% % Ja Nei
02.03.2018 21.03.2018 4,78% 80% 4,78% % Ja Nei
04.06.2018 25.06.2018 4,78% 80% 4,78% 90% Nei Nei
03.09.2018 20.09.2018 9,56% 80% 9,56% 90% Ja Nei
03.12.2018 27.12.2018 4,78% 80% 4,78% 90% Nei Nei
04.03.2019 22.03.2019 9,56% 80% 9,56% 90% Nei Nei
03.06.2019 24.06.2019 14,34% 80% 14,34% 90% Nei Nei
02.09.2019 23.09.2019 19,12% 80% 19,12% 90% Nei Nei
02.12.2019 23.12.2019 23,9% 80% 23,9% 90% Nei Nei
02.03.2020 23.03.2020 28,68% 80% 28,68% 90% Nei Nei
02.06.2020 22.06.2020 33,46% 80% 33,46% 90% Nei Nei
02.09.2020 22.09.2020 38,24% 80% 38,24% 90% Nei Nei
02.12.2020 22.12.2020 43,02% 80% 43,02% 90% Nei Nei
02.03.2021 22.03.2021 47,8% 80% 47,8% 90% Nei Nei
02.06.2021 22.06.2021 52,58% 80% 52,58% 90%
02.09.2021 22.09.2021 4,78% 80% 4,78% 90%
02.12.2021 22.12.2021 4,78% 80% 4,78% 90%
02.03.2022 22.03.2022 4,78% 80% 4,78% 90%
02.06.2022 22.06.2022 4,78% 80% 4,78% 90%