2020-02-25 03:26
Garantum

GS AC No Sel. Comb Skydd 2996 NOK

ISIN NO0010787138
Risikokategori Kapitalbeskyttelse
Status Innløst

Viktige egenskaper

  • Det finns två gränsvärden, eller barriärer (inlösen och kupongbarriär), som bestämmer det slutliga utfallet och dessa barriärer mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst. Placeringen ger möjlighet till två olika kuponger.
  • En utbetalande kupong betalas ut om underliggande tillgång med sämst utveckling är på eller över kupongbarriären men under inlösenbarriären på en observationsdag.
  • Placeringen avslutas i förtid och löses in om alla underliggande tillgångar är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag, förutsatt att placeringen enligt villkoren kan lösas in vid den givna observationsdagen.
  • Avslutas placeringen i förtid erhålls inte den utbetalande kupongen. Istället utbetalas placeringens andra kupong som endast kan erhållas vid inlösen.
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
Utsteder:
  • Goldman Sachs International, London UK
Förfallokurs
112,00%
Langsiktig pris:
112,00%
Indeksnivå:
108,20%
Utb. kuponger:
2,00%
Indeksstart:
07.04.2017
Forfall:
25.04.2025
Løpetid:
8 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
100%
Kapitalbeskyttelse:
100%
Utbetalande kupong
2,00%
Inlösenkupong:
6,00%
Innløsningsbarriere:
100%
Kupongbarriere:
80%
Underliggende Startverdi Autocallbarriere Kupongbarriere Risikobarriere Justert spotverdi Justert utvikling
DNBNOR ORD 135,80 135,80 108,64 165,20 21,65%
EQUINOR ASA 149,10 149,10 119,28 197,30 32,33%
TELENOR 136,25 136,25 109,00 172,85 26,86%
YARA INTERNATIONAL ASA 340,00 340,00 272,00 367,90 8,21%
11,62%
Fixing dato Utbetales Utbetalande Innløsning Exit barriär Kupong betalt Automatisk innløst
09.04.2018 24.04.2018 2% 6% 100% Ja Nei
08.04.2019 29.04.2019 2% 12% 100% Nei Ja
07.04.2020 27.04.2020 2% 18% 100%
07.04.2021 27.04.2021 2% 24% 100%
07.04.2022 27.04.2022 2% 30% 100%
11.04.2023 27.04.2023 2% 36% 100%
08.04.2024 29.04.2024 2% 42% 100%
07.04.2025 25.04.2025 2% 48% 100%