2021-06-24 08:15
Garantum

BNP AC Sykliske Sel LT 4108 NOK

ISIN NO0010945165
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen-kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.
Utsteder:
BNP Arb. Iss. B.V.
Markedspris:
94,62%
Langsiktig pris:
112,76%
Indeksnivå:
87,35%
Indeksstart:
31.03.2021
Forfall:
20.04.2026
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
100%
Kapitalbeskyttelse:
0%
Kupong
0,00%
Innløsningsbarriere:
80%
Kupongbarriere:
80%
Risikobarriere:
60%
Gjennomsnitt start:
31.03.2026
Gjennomsnitt slutt:
31.03.2026
Måleintervall:
Daglig
Underliggende Startkurs Autocall Barrier Kupongbarriär Riskbarriär Justerad kurs Justerad utveckling
YARA INTERNATIONAL ASA 444,80 355,84 355,84 266,88 473,00 6,34%
NORSK HYDRO ORD 54,76 43,81 43,81 32,86 52,96 -3,29%
SANDVIK 236,45 189,16 189,16 141,87 217,20 -8,14%
SSAB A ORD 46,17 36,94 36,94 27,70 40,33 -12,65%
-12,65%
Fixing dato Utbetales Kupong Barriär Exit barriär Kupong betalt Automatisk innløst
31.03.2022 25.04.2022 12,76% 80% 80%
30.06.2022 25.07.2022 3,19% 80% 80%
30.09.2022 24.10.2022 3,19% 80% 80%
02.01.2023 23.01.2023 3,19% 80% 80%
31.03.2023 24.04.2023 3,19% 80% 80%
30.06.2023 24.07.2023 3,19% 80% 80%
02.10.2023 23.10.2023 3,19% 80% 80%
02.01.2024 23.01.2024 3,19% 80% 80%
02.04.2024 23.04.2024 3,19% 80% 80%
01.07.2024 23.07.2024 3,19% 80% 80%
30.09.2024 23.10.2024 3,19% 80% 80%
02.01.2025 23.01.2025 3,19% 80% 80%
31.03.2025 23.04.2025 3,19% 80% 80%
30.06.2025 23.07.2025 3,19% 80% 80%
30.09.2025 23.10.2025 3,19% 80% 80%
02.01.2026 23.01.2026 3,19% 80% 80%
31.03.2026 20.04.2026 3,19% 80% 80%