2021-06-24 08:38
Garantum

BNP AC Green Energy 4109 NOK

ISIN NO0010945181
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen-kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.
Utsteder:
BNP Arb. Iss. B.V.
Markedspris:
88,28%
Langsiktig pris:
100,00%
Indeksnivå:
84,24%
Indeksstart:
31.03.2021
Forfall:
20.04.2026
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
100%
Kapitalbeskyttelse:
0%
Kupong
0,00%
Innløsningsbarriere:
100%
Kupongbarriere:
100%
Risikobarriere:
60%
Gjennomsnitt start:
31.03.2026
Gjennomsnitt slutt:
31.03.2026
Måleintervall:
Daglig
Underliggende Startkurs Autocall Barrier Kupongbarriär Riskbarriär Justerad kurs Justerad utveckling
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 260,40 260,40 260,40 156,24 228,30 -12,33%
Orsted AS 1024,50 1 024,50 1 024,50 614,70 863,00 -15,76%
-15,76%
Fixing dato Utbetales Kupong Barriär Exit barriär Kupong betalt Automatisk innløst
31.03.2022 23.04.2022 19,84% 100% %
30.06.2022 23.07.2022 4,96% 100% %
30.09.2022 23.10.2022 4,96% 100% %
31.12.2022 23.01.2023 4,96% 100% 100%
31.03.2023 23.04.2023 4,96% 100% 100%
30.06.2023 23.07.2023 4,96% 100% 100%
30.09.2023 23.10.2023 4,96% 100% 100%
31.12.2023 23.01.2024 4,96% 100% 100%
31.03.2024 23.04.2024 4,96% 100% 100%
30.06.2024 23.07.2024 4,96% 100% 100%
30.09.2024 23.10.2024 4,96% 100% 100%
31.12.2024 23.01.2025 4,96% 100% 100%
31.03.2025 23.04.2025 4,96% 100% 100%
30.06.2025 23.07.2025 4,96% 100% 100%
30.09.2025 23.10.2025 4,96% 100% 100%
31.12.2025 23.01.2026 4,96% 100% 100%
31.03.2026 20.04.2026 4,96% 100% 100%