2022-01-27 23:50
Garantum

GS SPR Europeiska banker 3763 NOK

ISIN NO0010864564
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En sprinter kan ha en eller flera underliggande tillgångar som placeringens värdeutveckling är knuten till, där möjlighet finns att delta i underliggande tillgång med mer än 1,0 (deltagandegrad).
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgången fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgången.
Utsteder:
Goldman Sachs London
Markedspris:
166,79%
Langsiktig pris:
181,52%
Indeksnivå:
120,64%
Indeksstart:
23.09.2019
Forfall:
10.10.2024
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
395%
Kapitalbeskyttelse:
0%
Risikobarriere:
70%
Gjennomsnitt start:
23.09.2024
Gjennomsnitt slutt:
23.09.2024
Måleintervall:
Daglig
Underliggende Vekt Startkurs Risikobarriere Oppdatert kurs Oppdatert utvikling
STXE 600 Banks € Pr 100,00% 130,82 91,57 158,67 21,29%
21,29%