2020-06-03 01:37
Garantum

GS AO Norden 3700 NOK

ISIN NO0010851579
Risikokategori Kapitalbeskyttelse
Status Aktiv

Viktige egenskaper

  • Plasseringen er kapitalbeskyttet hvilket innebærer at utsteder forplikter seg til å tilbakebetale kapitalbeskyttet beløp på forfallsdagen. Tilbakebetalingen er avhengig av at utsteder ikke blir insolvent eller går konkurs hvilket kan lede til at hele eller deler av investeringen går tapt.
Utsteder:
  • Goldman Sachs International, London UK
Markedspris
98,51%
Langsiktig pris:
100,00%
Indeksnivå:
97,03%
Indeksstart:
Forfall:
26.06.2024
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
110%
Kapitalbeskyttelse:
100%
Gjennomsnitt start:
Gjennomsnitt slutt:
Måleintervall:
Underliggende Vekt Startverdi Justert spotverdi Justert utvikling
FORTUM OYJ 12,50% 19,42 17,50 -9,89%
NORDEA BANK AB 12,50% 68,91 67,10 -2,63%
SAMPO OYJ 12,50% 40,07 33,48 -16,45%
SKANSKA B ORD 12,50% 163,35 190,40 16,56%
SWEDBANK A ORD 12,50% 139,45 125,20 -10,22%
TELE2 B ORD 12,50% 125,58 127,30 1,37%
TELIA Co AB 12,50% 40,65 32,40 -20,30%
UPM KYMMENE OYJ 12,50% 22,45 26,45 17,82%
-2,97%