2021-05-14 13:22
Garantum

UBS AC Nordiske Sel PM 3644 NOK

ISIN NO0010844368
Risikokategori Barriereavhengig
Status Forfalt

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.
Utsteder:
UBS AG, London
Förfallokurs:
111,60%
Langsiktig pris:
111,60%
Indeksnivå:
114,43%
Utb. kuponger:
46,40%
Indeksstart:
05.04.2019
Forfall:
23.04.2024
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
100%
Kapitalbeskyttelse:
0%
Kupong
46,40%
Innløsningsbarriere:
90%
Kupongbarriere:
80%
Risikobarriere:
60%
Gjennomsnitt start:
05.04.2024
Gjennomsnitt slutt:
05.04.2024
Måleintervall:
Daglig
Underliggende Startkurs Autocall Barrier Kupongbarriär Riskbarriär Justerad kurs Justerad utveckling
SSAB A ORD 37,64 33,88 30,11 22,58 46,91 24,63%
ELECTROLUX B ORD 201,01 180,91 160,80 120,60 246,50 22,63%
FORTUM OYJ 19,10 17,19 15,28 11,46 22,00 15,18%
NORDEA BANK AB 76,42 68,78 61,14 45,85 86,97 13,81%
Fixing dato Utbetales Kupong Barriär Exit barriär Kupong betalt Automatisk innløst
05.07.2019 23.07.2019 5,8% 80% % Ja Nei Mer informasjon
07.10.2019 28.10.2019 5,8% 80% % Nei Nei Mer informasjon
07.01.2020 27.01.2020 11,6% 80% % Ja Nei Mer informasjon
06.04.2020 27.04.2020 5,8% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
06.07.2020 27.07.2020 11,6% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
05.10.2020 21.10.2020 17,4% 80% 90% Ja Nei Mer informasjon
05.01.2021 26.01.2021 5,8% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
06.04.2021 22.04.2021 11,6% 80% 90% Ja Ja Forfallsvilkår
05.07.2021 26.07.2021 5,8% 80% 90%
05.10.2021 26.10.2021 5,8% 80% 90%
05.01.2022 26.01.2022 5,8% 80% 90%
05.04.2022 26.04.2022 5,8% 80% 90%
05.07.2022 26.07.2022 5,8% 80% 90%
05.10.2022 26.10.2022 5,8% 80% 90%
05.01.2023 26.01.2023 5,8% 80% 90%
05.04.2023 26.04.2023 5,8% 80% 90%
05.07.2023 26.07.2023 5,8% 80% 90%
05.10.2023 26.10.2023 5,8% 80% 90%
05.01.2024 26.01.2024 5,8% 80% 90%
05.04.2024 23.04.2024 5,8% 80% 90%