2021-03-04 08:18
Garantum

UBS AC Nordiske Sel PM 3644 NOK

ISIN NO0010844368
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv

Viktige egenskaper

  • Det finns tre grenseverdier, eller barrierer, som bestemmer det endelige utfallet og disse barrierene måles mot utviklingen til underliggende eksponering med svakest utvikling.
  • Plasseringen avsluttes førtidig og løses inn om alle underliggende eksponeringer er på eller over innløsningsbarrieren på en observasjonsdag, forutsatt at plasseringen iht. vilkårene kan løses inn på den gitte observasjonsdag.
  • Eventuelt tilbakebetalt beløp er avhengig at utsteder ikke blir insolvent eller går konkurs hvilket kan lede til at hele eller deler av investeringen går tapt.
  • Kupong betales ut om underliggende eksponering med svakest utvikling er på eller over kupongbarrieren på en observasjonsdag.
  • Tapte kuponger kan etterbetales om vilkårene for kupong oppfylles ved en senere observasjonsdato under løpetiden.
  • Plasseringen har en barriereavhengig beskyttelse/risiko (risikobarriere) som måles mot den underliggende eksponeringen med svakest utvikling fram til løpetidens slutt, dvs. på siste observasjonsdato.
  • Utbetalt beløp per andel ved forfall eller ved salg beregnes som markedskurs i % multiplisert med andel. 
Utsteder:
  • UBS AG, London Branch
Markedspris
105,74%
Langsiktig pris:
111,60%
Indeksnivå:
102,26%
Utb. kuponger:
34,80%
Indeksstart:
05.04.2019
Forfall:
23.04.2024
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
100%
Kapitalbeskyttelse:
0%
Utbetalande kupong
5,80%
Inlösenkupong:
5,80%
Innløsningsbarriere:
90%
Kupongbarriere:
80%
Risikobarriere:
60%
Underliggende Startverdi Autocallbarriere Kupongbarriere Risikobarriere Justert spotverdi Justert utvikling
ELECTROLUX B ORD 201,01 180,91 160,80 120,60 207,20 3,08%
FORTUM OYJ 19,10 17,19 15,28 11,46 20,64 8,06%
NORDEA BANK AB 76,42 68,78 61,14 45,85 79,53 4,07%
SSAB A ORD 37,64 33,88 30,11 22,58 38,67 2,74%
2,74%
Fixing dato Utbetales Utbetalande Barriär Innløsning Exit barriär Kupong betalt Automatisk innløst
05.07.2019 23.07.2019 5,8% 80% 5,8% % Ja Nei
07.10.2019 28.10.2019 5,8% 80% 5,8% % Nei Nei
07.01.2020 27.01.2020 11,6% 80% 11,6% % Ja Nei
06.04.2020 27.04.2020 5,8% 80% 5,8% 90% Nei Nei
06.07.2020 27.07.2020 11,6% 80% 11,6% 90% Nei Nei
05.10.2020 21.10.2020 17,4% 80% 17,4% 90% Ja Nei
05.01.2021 26.01.2021 5,8% 80% 5,8% 90% Nei Nei
06.04.2021 26.04.2021 11,6% 80% 11,6% 90%
05.07.2021 26.07.2021 5,8% 80% 5,8% 90%
05.10.2021 26.10.2021 5,8% 80% 5,8% 90%
05.01.2022 26.01.2022 5,8% 80% 5,8% 90%
05.04.2022 26.04.2022 5,8% 80% 5,8% 90%
05.07.2022 26.07.2022 5,8% 80% 5,8% 90%
05.10.2022 26.10.2022 5,8% 80% 5,8% 90%
05.01.2023 26.01.2023 5,8% 80% 5,8% 90%
05.04.2023 26.04.2023 5,8% 80% 5,8% 90%
05.07.2023 26.07.2023 5,8% 80% 5,8% 90%
05.10.2023 26.10.2023 5,8% 80% 5,8% 90%
05.01.2024 26.01.2024 5,8% 80% 5,8% 90%
05.04.2024 23.04.2024 5,8% 80% 5,8% 90%