2021-10-21 17:27
Garantum

UBS AC Norske Sel PM 3614 NOK

ISIN NO0010842586
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.
Utsteder:
UBS AG, London
Markedspris:
96,87%
Langsiktig pris:
104,55%
Indeksnivå:
80,14%
Utb. kuponger:
45,50%
Indeksstart:
08.03.2019
Forfall:
26.03.2024
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
100%
Kapitalbeskyttelse:
0%
Kupong
45,50%
Innløsningsbarriere:
90%
Kupongbarriere:
80%
Risikobarriere:
60%
Gjennomsnitt start:
08.03.2024
Gjennomsnitt slutt:
08.03.2024
Måleintervall:
Daglig
Underliggende Startkurs Autocall Barrier Kupongbarriär Riskbarriär Justerad kurs Justerad utveckling
NORSK HYDRO ORD 33,63 30,27 26,90 20,18 65,76 95,54%
YARA INTERNATIONAL ASA 312,63 281,37 250,10 187,58 423,30 35,40%
STOREBRAND ASA 66,30 59,67 53,04 39,78 88,38 33,30%
TELENOR 171,70 154,53 137,36 103,02 137,60 -19,86%
-19,86%
Fixing dato Utbetales Kupong Barriär Exit barriär Kupong betalt Automatisk innløst
11.06.2019 27.06.2019 4,55% 80% % Ja Nei Mer informasjon
09.09.2019 25.09.2019 4,55% 80% % Ja Nei Mer informasjon
09.12.2019 30.12.2019 4,55% 80% % Ja Nei Mer informasjon
09.03.2020 30.03.2020 4,55% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
08.06.2020 24.06.2020 9,1% 80% 90% Ja Nei Mer informasjon
08.09.2020 28.09.2020 4,55% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
08.12.2020 28.12.2020 9,1% 80% 90% Ja Nei Mer informasjon
08.03.2021 24.03.2021 4,55% 80% 90% Ja Nei Mer informasjon
08.06.2021 24.06.2021 4,55% 80% 90% Ja Nei Mer informasjon
08.09.2021 24.09.2021 4,55% 80% 90% Ja Nei Mer informasjon
08.12.2021 28.12.2021 4,55% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
08.03.2022 28.03.2022 4,55% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
08.06.2022 28.06.2022 4,55% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
08.09.2022 28.09.2022 4,55% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
08.12.2022 28.12.2022 4,55% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
08.03.2023 28.03.2023 4,55% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
08.06.2023 28.06.2023 4,55% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
08.09.2023 28.09.2023 4,55% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
08.12.2023 28.12.2023 4,55% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
08.03.2024 26.03.2024 4,55% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon