2021-03-04 07:21
Garantum

GS AC Nordiske Sel PM 3613 NOK

ISIN NO0010842552
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv
Produktegenskaper:
Kupong: 5,75 % p.a., kvartalsvis utbetalning

Viktige egenskaper

  • Det finns tre grenseverdier, eller barrierer, som bestemmer det endelige utfallet og disse barrierene måles mot utviklingen til underliggende eksponering med svakest utvikling.
  • Plasseringen avsluttes førtidig og løses inn om alle underliggende eksponeringer er på eller over innløsningsbarrieren på en observasjonsdag, forutsatt at plasseringen iht. vilkårene kan løses inn på den gitte observasjonsdag.
  • Eventuelt tilbakebetalt beløp er avhengig at utsteder ikke blir insolvent eller går konkurs hvilket kan lede til at hele eller deler av investeringen går tapt.
  • Kupong betales ut om underliggende eksponering med svakest utvikling er på eller over kupongbarrieren på en observasjonsdag.
  • Tapte kuponger kan etterbetales om vilkårene for kupong oppfylles ved en senere observasjonsdato under løpetiden.
  • Plasseringen har en barriereavhengig beskyttelse/risiko (risikobarriere) som måles mot den underliggende eksponeringen med svakest utvikling fram til løpetidens slutt, dvs. på siste observasjonsdato.
  • Utbetalt beløp per andel ved forfall eller ved salg beregnes som markedskurs i % multiplisert med andel. 
Utsteder:
  • Goldman Sachs International, London UK
Markedspris
94,55%
Langsiktig pris:
105,75%
Indeksnivå:
97,53%
Utb. kuponger:
40,25%
Indeksstart:
08.03.2019
Forfall:
02.04.2024
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
100%
Kapitalbeskyttelse:
0%
Utbetalande kupong
5,75%
Inlösenkupong:
5,75%
Innløsningsbarriere:
90%
Kupongbarriere:
80%
Risikobarriere:
60%
Underliggende Startverdi Autocallbarriere Kupongbarriere Risikobarriere Justert spotverdi Justert utvikling
ELECTROLUX B ORD 198,74 178,87 159,00 119,25 207,20 4,25%
FORTUM OYJ 19,61 17,65 15,69 11,77 20,64 5,25%
NORDEA BANK AB 81,63 73,47 65,30 48,98 79,53 -2,57%
SSAB A ORD 33,79 30,41 27,03 20,27 38,67 14,44%
-2,57%
Fixing dato Utbetales Utbetalande Barriär Innløsning Exit barriär Kupong betalt Automatisk innløst
10.06.2019 28.06.2019 5,75% 80% 5,75% % Ja Nei
09.09.2019 27.09.2019 5,75% 80% 5,75% % Ja Nei
09.12.2019 02.01.2020 5,75% 80% 5,75% % Ja Nei
09.03.2020 30.03.2020 5,75% 80% 5,75% 90% Nei Nei
08.06.2020 29.06.2020 11,5% 80% 11,5% 90% Nei Nei
08.09.2020 28.09.2020 17,25% 80% 17,25% 90% Ja Nei
08.12.2020 30.12.2020 5,75% 80% 5,75% 90% Ja Nei
08.03.2021 29.03.2021 5,75% 80% 5,75% 90%
08.06.2021 28.06.2021 5,75% 80% 5,75% 90%
08.09.2021 28.09.2021 5,75% 80% 5,75% 90%
08.12.2021 28.12.2021 5,75% 80% 5,75% 90%
08.03.2022 28.03.2022 5,75% 80% 5,75% 90%
08.06.2022 28.06.2022 5,75% 80% 5,75% 90%
08.09.2022 28.09.2022 5,75% 80% 5,75% 90%
08.12.2022 28.12.2022 5,75% 80% 5,75% 90%
08.03.2023 28.03.2023 5,75% 80% 5,75% 90%
08.06.2023 28.06.2023 5,75% 80% 5,75% 90%
08.09.2023 28.09.2023 5,75% 80% 5,75% 90%
08.12.2023 28.12.2023 5,75% 80% 5,75% 90%
08.03.2024 02.04.2024 5,75% 80% 5,75% 90%