2021-12-01 16:46
Garantum

GS AC Svenske Sel PM 3567 NOK

ISIN NO0010837842
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.
Utsteder:
Goldman Sachs London
Markedspris:
96,00%
Langsiktig pris:
105,17%
Indeksnivå:
93,33%
Utb. kuponger:
56,87%
Indeksstart:
21.12.2018
Forfall:
12.01.2024
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
100%
Kapitalbeskyttelse:
0%
Kupong
56,87%
Innløsningsbarriere:
90%
Kupongbarriere:
80%
Risikobarriere:
60%
Gjennomsnitt start:
21.12.2023
Gjennomsnitt slutt:
21.12.2023
Måleintervall:
Daglig
Underliggende Startkurs Autocall Barrier Kupongbarriär Riskbarriär Justerad kurs Justerad utveckling
SSAB A ORD 31,31 28,18 25,05 18,79 45,33 44,78%
ELECTROLUX B ORD 143,38 129,05 114,71 86,03 206,60 44,09%
FORTUM OYJ 19,37 17,43 15,49 11,62 25,52 31,78%
SWEDBANK A ORD 197,20 177,48 157,76 118,32 184,04 -6,67%
-6,67%
Fixing dato Utbetales Kupong Barriär Exit barriär Kupong betalt Automatisk innløst
21.03.2019 09.04.2019 5,17% 80% % Ja Nei Mer informasjon
24.06.2019 15.07.2019 5,17% 80% % Nei Nei Mer informasjon
23.09.2019 15.10.2019 10,34% 80% % Nei Nei Mer informasjon
23.12.2019 15.01.2020 15,51% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
23.03.2020 15.04.2020 20,68% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
22.06.2020 15.07.2020 25,85% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
21.09.2020 15.10.2020 31,02% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
21.12.2020 15.01.2021 36,19% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
22.03.2021 13.04.2021 41,36% 80% 90% Ja Nei Mer informasjon
21.06.2021 15.07.2021 5,17% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
21.09.2021 08.10.2021 10,34% 80% 90% Ja Nei Mer informasjon
21.12.2021 17.01.2022 5,17% 80% 90% Nei Nei
21.03.2022 19.04.2022 5,17% 80% 90% Nei Nei
21.06.2022 15.07.2022 5,17% 80% 90% Nei Nei
21.09.2022 17.10.2022 5,17% 80% 90% Nei Nei
21.12.2022 16.01.2023 5,17% 80% 90% Nei Nei
21.03.2023 17.04.2023 5,17% 80% 90% Nei Nei
21.06.2023 17.07.2023 5,17% 80% 90% Nei Nei
21.09.2023 16.10.2023 5,17% 80% 90% Nei Nei
21.12.2023 12.01.2024 5,17% 80% 90% Nei Nei