2021-12-01 16:39
Garantum

GS AC Nordisk Finans PM 3510 NOK

ISIN NO0010833411
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.
Utsteder:
Goldman Sachs London
Markedspris:
103,70%
Langsiktig pris:
103,70%
Indeksnivå:
93,17%
Utb. kuponger:
44,40%
Indeksstart:
02.11.2018
Forfall:
22.11.2023
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
100%
Kapitalbeskyttelse:
0%
Kupong
44,40%
Innløsningsbarriere:
90%
Kupongbarriere:
80%
Risikobarriere:
60%
Gjennomsnitt start:
02.11.2023
Gjennomsnitt slutt:
02.11.2023
Måleintervall:
Daglig
Underliggende Startkurs Autocall Barrier Kupongbarriär Riskbarriär Justerad kurs Justerad utveckling
DNBNOR ORD 155,40 139,86 124,32 93,24 207,50 33,53%
NORDEA BANK AB 79,88 71,89 63,90 47,93 105,96 32,65%
SAMPO OYJ 40,02 36,01 32,01 24,01 46,19 15,43%
SWEDBANK A ORD 205,30 184,77 164,24 123,18 187,50 -8,67%
-6,83%
Fixing dato Utbetales Kupong Barriär Exit barriär Kupong betalt Automatisk innløst
04.02.2019 22.02.2019 3,7% 80% % Ja Nei Mer informasjon
02.05.2019 22.05.2019 3,7% 80% % Nei Nei Mer informasjon
02.08.2019 22.08.2019 7,4% 80% % Nei Nei Mer informasjon
04.11.2019 22.11.2019 11,1% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
03.02.2020 24.02.2020 14,8% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
04.05.2020 22.05.2020 18,5% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
03.08.2020 24.08.2020 22,2% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
02.11.2020 23.11.2020 25,9% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
02.02.2021 22.02.2021 29,6% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
03.05.2021 25.05.2021 33,3% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
02.08.2021 20.08.2021 37% 80% 90% Ja Nei Mer informasjon
02.11.2021 22.11.2021 3,7% 80% 90% Ja Ja Forfallsvilkår
02.02.2022 22.02.2022 3,7% 80% 90% Nei Nei
02.05.2022 23.05.2022 3,7% 80% 90% Nei Nei
02.08.2022 22.08.2022 3,7% 80% 90% Nei Nei
02.11.2022 22.11.2022 3,7% 80% 90% Nei Nei
02.02.2023 22.02.2023 3,7% 80% 90% Nei Nei
02.05.2023 22.05.2023 3,7% 80% 90% Nei Nei
02.08.2023 22.08.2023 3,7% 80% 90% Nei Nei
02.11.2023 22.11.2023 3,7% 80% 90% Nei Nei