2021-12-01 16:31
Garantum

GS AC Norske Sel PM 3414 NOK

ISIN NO0010822117
Risikokategori Barriereavhengig
Status Innløst

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.
Utsteder:
Goldman Sachs London
Förfallokurs:
103,30%
Langsiktig pris:
103,30%
Indeksnivå:
90,54%
Utb. kuponger:
42,90%
Indeksstart:
08.06.2018
Forfall:
28.06.2023
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
100%
Kapitalbeskyttelse:
0%
Kupong
42,90%
Innløsningsbarriere:
90%
Kupongbarriere:
80%
Risikobarriere:
60%
Gjennomsnitt start:
08.06.2023
Gjennomsnitt slutt:
08.06.2023
Måleintervall:
Daglig
Underliggende Startkurs Autocall Barrier Kupongbarriär Riskbarriär Justerad kurs Justerad utveckling
YARA INTERNATIONAL ASA 325,64 293,07 260,51 195,38 409,50 25,75%
NORSK HYDRO ORD 53,72 48,35 42,98 32,23 63,68 18,54%
STOREBRAND ASA 68,32 61,49 54,66 40,99 78,34 14,67%
TELENOR 167,01 150,30 133,60 100,20 151,90 -9,04%
Fixing dato Utbetales Kupong Barriär Exit barriär Kupong betalt Automatisk innløst
10.09.2018 28.09.2018 3,3% 80% % Ja Nei Mer informasjon
10.12.2018 28.12.2018 3,3% 80% % Nei Nei Mer informasjon
08.03.2019 28.03.2019 6,6% 80% % Nei Nei Mer informasjon
11.06.2019 28.06.2019 9,9% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
09.09.2019 30.09.2019 13,2% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
09.12.2019 30.12.2019 16,5% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
09.03.2020 30.03.2020 19,8% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
08.06.2020 29.06.2020 23,1% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
08.09.2020 28.09.2020 26,4% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
08.12.2020 28.12.2020 29,7% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
08.03.2021 26.03.2021 33% 80% 90% Ja Nei Mer informasjon
08.06.2021 28.06.2021 3,3% 80% 90% Ja Nei Mer informasjon
08.09.2021 28.09.2021 3,3% 80% 90% Ja Ja Forfallsvilkår
08.12.2021 28.12.2021 3,3% 80% 90% Nei Nei
08.03.2022 28.03.2022 3,3% 80% 90% Nei Nei
08.06.2022 28.06.2022 3,3% 80% 90% Nei Nei
08.09.2022 28.09.2022 3,3% 80% 90% Nei Nei
08.12.2022 28.12.2022 3,3% 80% 90% Nei Nei
08.03.2023 28.03.2023 3,3% 80% 90% Nei Nei
08.06.2023 28.06.2023 3,3% 80% 90% Nei Nei