2021-12-01 17:15
Garantum

GS AC Europeiske Sel PM 3352 NOK

ISIN NO0010817083
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.
Utsteder:
Goldman Sachs London
Markedspris:
79,79%
Langsiktig pris:
100,00%
Indeksnivå:
75,05%
Utb. kuponger:
54,60%
Indeksstart:
13.04.2018
Forfall:
27.04.2023
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
100%
Kapitalbeskyttelse:
0%
Kupong
54,60%
Innløsningsbarriere:
90%
Kupongbarriere:
80%
Risikobarriere:
60%
Gjennomsnitt start:
13.04.2023
Gjennomsnitt slutt:
13.04.2023
Måleintervall:
Daglig
Underliggende Startkurs Autocall Barrier Kupongbarriär Riskbarriär Justerad kurs Justerad utveckling
ADIDAS N ORD 210,60 189,54 168,48 126,36 262,30 24,55%
AIRBUS GROUP 91,50 82,35 73,20 54,90 101,98 11,45%
Volkswagen AG Pref 177,28 159,55 141,82 106,37 168,34 -5,04%
BBVA ORD 6,41 5,77 5,13 3,85 4,81 -24,95%
-24,95%
Fixing dato Utbetales Kupong Barriär Exit barriär Kupong betalt Automatisk innløst
13.07.2018 27.07.2018 3,9% 80% % Ja Nei Mer informasjon
15.10.2018 29.10.2018 3,9% 80% % Ja Nei Mer informasjon
14.01.2019 28.01.2019 3,9% 80% % Nei Nei Mer informasjon
15.04.2019 06.05.2019 7,8% 80% 90% Ja Nei Mer informasjon
15.07.2019 29.07.2019 3,9% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
15.10.2019 28.10.2019 7,8% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
14.01.2020 27.01.2020 11,7% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
14.04.2020 27.04.2020 15,6% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
13.07.2020 27.07.2020 19,5% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
13.10.2020 27.10.2020 23,4% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
13.01.2021 27.01.2021 27,3% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
13.04.2021 27.04.2021 31,2% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
13.07.2021 27.07.2021 35,1% 80% 90% Ja Nei Mer informasjon
13.10.2021 27.10.2021 3,9% 80% 90% Ja Nei Mer informasjon
13.01.2022 27.01.2022 3,9% 80% 90% Nei Nei
13.04.2022 27.04.2022 3,9% 80% 90% Nei Nei
13.07.2022 27.07.2022 3,9% 80% 90% Nei Nei
13.10.2022 27.10.2022 3,9% 80% 90% Nei Nei
13.01.2023 27.01.2023 3,9% 80% 90% Nei Nei
13.04.2023 27.04.2023 3,9% 80% 90% Nei Nei