2021-03-04 08:03
Garantum

GS AC Svenske Sel PM 3312 NOK

ISIN NO0010812688
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv

Viktige egenskaper

  • Det finns tre grenseverdier, eller barrierer, som bestemmer det endelige utfallet og disse barrierene måles mot utviklingen til underliggende eksponering med svakest utvikling.
  • Plasseringen avsluttes førtidig og løses inn om alle underliggende eksponeringer er på eller over innløsningsbarrieren på en observasjonsdag, forutsatt at plasseringen iht. vilkårene kan løses inn på den gitte observasjonsdag.
  • Eventuelt tilbakebetalt beløp er avhengig at utsteder ikke blir insolvent eller går konkurs hvilket kan lede til at hele eller deler av investeringen går tapt.
  • Kupong betales ut om underliggende eksponering med svakest utvikling er på eller over kupongbarrieren på en observasjonsdag.
  • Tapte kuponger kan etterbetales om vilkårene for kupong oppfylles ved en senere observasjonsdato under løpetiden.
  • Plasseringen har en barriereavhengig beskyttelse/risiko (risikobarriere) som måles mot den underliggende eksponeringen med svakest utvikling fram til løpetidens slutt, dvs. på siste observasjonsdato.
  • Utbetalt beløp per andel ved forfall eller ved salg beregnes som markedskurs i % multiplisert med andel. 
Utsteder:
  • Goldman Sachs International, London, UK
  • Goldman Sachs International, London UK
Markedspris
133,66%
Langsiktig pris:
104,98%
Indeksnivå:
86,32%
Utb. kuponger:
14,94%
Indeksstart:
09.02.2018
Forfall:
01.03.2023
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
100%
Kapitalbeskyttelse:
0%
Utbetalande kupong
4,98%
Inlösenkupong:
4,98%
Innløsningsbarriere:
90%
Kupongbarriere:
80%
Risikobarriere:
60%
Underliggende Startverdi Autocallbarriere Kupongbarriere Risikobarriere Justert spotverdi Justert utvikling
ERICSSON B ORD 51,78 46,60 41,42 31,07 106,25 105,20%
FORTUM OYJ 16,88 15,19 13,50 10,12 20,66 22,43%
HENNES & MAURITZ B ORD 138,94 125,05 111,15 83,36 202,70 45,89%
SSAB A ORD 44,59 40,13 35,67 26,75 38,49 -13,68%
-13,68%
Fixing dato Utbetales Utbetalande Barriär Innløsning Exit barriär Kupong betalt Automatisk innløst
09.05.2018 01.06.2018 4,98% 80% 4,98% % Ja Nei
09.08.2018 29.08.2018 4,98% 80% 4,98% % Ja Nei
09.11.2018 29.11.2018 4,98% 80% 4,98% % Ja Nei
11.02.2019 01.03.2019 4,98% 80% 4,98% 90% Nei Nei
09.05.2019 03.06.2019 9,96% 80% 9,96% 90% Nei Nei
09.08.2019 02.09.2019 14,94% 80% 14,94% 90% Nei Nei
11.11.2019 02.12.2019 19,92% 80% 19,92% 90% Nei Nei
10.02.2020 02.03.2020 24,9% 80% 24,9% 90% Nei Nei
11.05.2020 01.06.2020 29,88% 80% 29,88% 90% Nei Nei
10.08.2020 01.09.2020 34,86% 80% 34,86% 90% Nei Nei
09.11.2020 01.12.2020 39,84% 80% 39,84% 90% Nei Nei
09.02.2021 01.03.2021 44,82% 80% 44,82% 90% Nei Nei
10.05.2021 01.06.2021 49,8% 80% 49,8% 90%
09.08.2021 01.09.2021 4,98% 80% 4,98% 90%
09.11.2021 01.12.2021 4,98% 80% 4,98% 90%
09.02.2022 01.03.2022 4,98% 80% 4,98% 90%
09.05.2022 01.06.2022 4,98% 80% 4,98% 90%
09.08.2022 01.09.2022 4,98% 80% 4,98% 90%
09.11.2022 01.12.2022 4,98% 80% 4,98% 90%
09.02.2023 01.03.2023 4,98% 80% 4,98% 90%