2021-03-04 07:42
Garantum

GS AC Svenske Sel PM 3278 NOK

ISIN NO0010811557
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv

Viktige egenskaper

  • Det finns tre grenseverdier, eller barrierer, som bestemmer det endelige utfallet og disse barrierene måles mot utviklingen til underliggende eksponering med svakest utvikling.
  • Plasseringen avsluttes førtidig og løses inn om alle underliggende eksponeringer er på eller over innløsningsbarrieren på en observasjonsdag, forutsatt at plasseringen iht. vilkårene kan løses inn på den gitte observasjonsdag.
  • Eventuelt tilbakebetalt beløp er avhengig at utsteder ikke blir insolvent eller går konkurs hvilket kan lede til at hele eller deler av investeringen går tapt.
  • Kupong betales ut om underliggende eksponering med svakest utvikling er på eller over kupongbarrieren på en observasjonsdag.
  • Tapte kuponger kan etterbetales om vilkårene for kupong oppfylles ved en senere observasjonsdato under løpetiden.
  • Plasseringen har en barriereavhengig beskyttelse/risiko (risikobarriere) som måles mot den underliggende eksponeringen med svakest utvikling fram til løpetidens slutt, dvs. på siste observasjonsdato.
  • Utbetalt beløp per andel ved forfall eller ved salg beregnes som markedskurs i % multiplisert med andel. 
Utsteder:
  • Goldman Sachs International, London, UK
  • Goldman Sachs International, London UK
Markedspris
133,91%
Langsiktig pris:
104,55%
Indeksnivå:
86,69%
Utb. kuponger:
13,65%
Indeksstart:
22.12.2017
Forfall:
09.01.2023
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
100%
Kapitalbeskyttelse:
0%
Utbetalande kupong
4,55%
Inlösenkupong:
4,55%
Innløsningsbarriere:
90%
Kupongbarriere:
80%
Risikobarriere:
60%
Underliggende Startverdi Autocallbarriere Kupongbarriere Risikobarriere Justert spotverdi Justert utvikling
ERICSSON B ORD 55,40 49,86 44,32 33,24 106,25 91,79%
FORTUM OYJ 16,53 14,88 13,22 9,92 20,66 24,98%
HENNES & MAURITZ B ORD 170,70 153,63 136,56 102,42 202,70 18,75%
SSAB A ORD 44,40 39,96 35,52 26,64 38,49 -13,31%
-13,31%
Fixing dato Utbetales Utbetalande Barriär Innløsning Exit barriär Kupong betalt Automatisk innløst
22.03.2018 11.04.2018 4,55% 80% 4,55% % Nei Nei
25.06.2018 10.07.2018 9,1% 80% 9,1% % Ja Nei
24.09.2018 09.10.2018 4,55% 80% 4,55% % Ja Nei
27.12.2018 11.01.2019 4,55% 80% 4,55% 90% Nei Nei
22.03.2019 11.04.2019 9,1% 80% 9,1% 90% Nei Nei
24.06.2019 11.07.2019 13,65% 80% 13,65% 90% Nei Nei
23.09.2019 11.10.2019 18,2% 80% 18,2% 90% Nei Nei
23.12.2019 13.01.2020 22,75% 80% 22,75% 90% Nei Nei
23.03.2020 14.04.2020 27,3% 80% 27,3% 90% Nei Nei
22.06.2020 13.07.2020 31,85% 80% 31,85% 90% Nei Nei
22.09.2020 12.10.2020 36,4% 80% 36,4% 90% Nei Nei
22.12.2020 11.01.2021 40,95% 80% 40,95% 90% Nei Nei
22.03.2021 12.04.2021 45,5% 80% 45,5% 90%
22.06.2021 12.07.2021 4,55% 80% 4,55% 90%
22.09.2021 11.10.2021 4,55% 80% 4,55% 90%
22.12.2021 11.01.2022 4,55% 80% 4,55% 90%
22.03.2022 11.04.2022 4,55% 80% 4,55% 90%
22.06.2022 11.07.2022 4,55% 80% 4,55% 90%
22.09.2022 11.10.2022 4,55% 80% 4,55% 90%
22.12.2022 09.01.2023 4,55% 80% 4,55% 90%