2021-03-04 07:59
Garantum

GS AC Svenske Sel PM 3240 NOK

ISIN NO0010809528
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv

Viktige egenskaper

  • Det finns tre grenseverdier, eller barrierer, som bestemmer det endelige utfallet og disse barrierene måles mot utviklingen til underliggende eksponering med svakest utvikling.
  • Plasseringen avsluttes førtidig og løses inn om alle underliggende eksponeringer er på eller over innløsningsbarrieren på en observasjonsdag, forutsatt at plasseringen iht. vilkårene kan løses inn på den gitte observasjonsdag.
  • Eventuelt tilbakebetalt beløp er avhengig at utsteder ikke blir insolvent eller går konkurs hvilket kan lede til at hele eller deler av investeringen går tapt.
  • Kupong betales ut om underliggende eksponering med svakest utvikling er på eller over kupongbarrieren på en observasjonsdag.
  • Tapte kuponger kan etterbetales om vilkårene for kupong oppfylles ved en senere observasjonsdato under løpetiden.
  • Plasseringen har en barriereavhengig beskyttelse/risiko (risikobarriere) som måles mot den underliggende eksponeringen med svakest utvikling fram til løpetidens slutt, dvs. på siste observasjonsdato.
  • Utbetalt beløp per andel ved forfall eller ved salg beregnes som markedskurs i % multiplisert med andel. 
Utsteder:
  • Goldman Sachs International, London, UK
  • Goldman Sachs International, London UK
Markedspris
114,38%
Langsiktig pris:
122,65%
Indeksnivå:
94,62%
Utb. kuponger:
36,24%
Indeksstart:
08.12.2017
Forfall:
27.12.2022
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
100%
Kapitalbeskyttelse:
0%
Utbetalande kupong
4,53%
Inlösenkupong:
4,53%
Innløsningsbarriere:
90%
Kupongbarriere:
80%
Risikobarriere:
60%
Underliggende Startverdi Autocallbarriere Kupongbarriere Risikobarriere Justert spotverdi Justert utvikling
ERICSSON B ORD 52,90 47,61 42,32 31,74 106,25 100,85%
FORTUM OYJ 17,21 15,49 13,77 10,33 20,66 20,05%
HENNES & MAURITZ B ORD 198,30 178,47 158,64 118,98 202,70 2,22%
SSAB A ORD 40,68 36,61 32,54 24,41 38,49 -5,38%
-5,38%
Fixing dato Utbetales Utbetalande Barriär Innløsning Exit barriär Kupong betalt Automatisk innløst
08.03.2018 28.03.2018 4,53% 80% 4,53% % Nei Nei
08.06.2018 28.06.2018 9,06% 80% 9,06% % Nei Nei
10.09.2018 28.09.2018 13,59% 80% 13,59% % Nei Nei
10.12.2018 28.12.2018 18,12% 80% 18,12% 90% Nei Nei
08.03.2019 28.03.2019 22,65% 80% 22,65% 90% Nei Nei
11.06.2019 28.06.2019 27,18% 80% 27,18% 90% Nei Nei
09.09.2019 30.09.2019 31,71% 80% 31,71% 90% Nei Nei
09.12.2019 30.12.2019 36,24% 80% 36,24% 90% Ja Nei
09.03.2020 30.03.2020 4,53% 80% 4,53% 90% Nei Nei
08.06.2020 29.06.2020 9,06% 80% 9,06% 90% Nei Nei
08.09.2020 28.09.2020 13,59% 80% 13,59% 90% Nei Nei
08.12.2020 28.12.2020 18,12% 80% 18,12% 90% Nei Nei
08.03.2021 29.03.2021 22,65% 80% 22,65% 90%
08.06.2021 28.06.2021 4,53% 80% 4,53% 90%
08.09.2021 28.09.2021 4,53% 80% 4,53% 90%
08.12.2021 28.12.2021 4,53% 80% 4,53% 90%
08.03.2022 28.03.2022 4,53% 80% 4,53% 90%
08.06.2022 28.06.2022 4,53% 80% 4,53% 90%
08.09.2022 28.09.2022 4,53% 80% 4,53% 90%
08.12.2022 27.12.2022 4,53% 80% 4,53% 90%