2020-08-10 01:06
Garantum

GS AC Nordiske Sel PM 3045 NOK

ISIN NO0010790173
Risikokategori Barriereavhengig
Status Innløst

Viktige egenskaper

  • Det finns tre grenseverdier, eller barrierer, som bestemmer det endelige utfallet og disse barrierene måles mot utviklingen til underliggende eksponering med svakest utvikling.
  • Plasseringen avsluttes førtidig og løses inn om alle underliggende eksponeringer er på eller over innløsningsbarrieren på en observasjonsdag, forutsatt at plasseringen iht. vilkårene kan løses inn på den gitte observasjonsdag.
  • Eventuelt tilbakebetalt beløp er avhengig at utsteder ikke blir insolvent eller går konkurs hvilket kan lede til at hele eller deler av investeringen går tapt.
  • Kupong betales ut om underliggende eksponering med svakest utvikling er på eller over kupongbarrieren på en observasjonsdag.
  • Tapte kuponger kan etterbetales om vilkårene for kupong oppfylles ved en senere observasjonsdato under løpetiden.
  • Plasseringen har en barriereavhengig beskyttelse/risiko (risikobarriere) som måles mot den underliggende eksponeringen med svakest utvikling fram til løpetidens slutt, dvs. på siste observasjonsdato.
  • Utbetalt beløp per andel ved forfall eller ved salg beregnes som markedskurs i % multiplisert med andel. 
Utsteder:
  • Goldman Sachs International, London UK
Förfallokurs
100,80%
Langsiktig pris:
100,80%
Indeksnivå:
92,91%
Utb. kuponger:
25,60%
Indeksstart:
08.05.2017
Forfall:
30.05.2022
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
100%
Kapitalbeskyttelse:
0%
Utbetalande kupong
0,80%
Inlösenkupong:
0,80%
Innløsningsbarriere:
90%
Kupongbarriere:
80%
Risikobarriere:
70%
Underliggende Startverdi Autocallbarriere Kupongbarriere Risikobarriere Justert spotverdi Justert utvikling
ABB ORD 217,00 195,30 173,60 151,90 234,70 8,16%
CARLSBERG B ORD 699,00 629,10 559,20 489,30 1002,50 43,42%
HENNES & MAURITZ B ORD 219,20 197,28 175,36 153,44 204,30 -6,80%
VOLVO B ORD 139,31 125,38 111,44 97,51 172,90 24,12%
-21,53%
Fixing dato Utbetales Kupong Barriere Innløsning Exit barriere Kupong betalt Automatisk innløst
08.06.2017 29.06.2017 0,8% 80% 0,8% % Ja Nei
10.07.2017 31.07.2017 0,8% 80% 0,8% % Ja Nei
08.08.2017 25.08.2017 0,8% 80% 0,8% % Ja Nei
08.09.2017 27.09.2017 0,8% 80% 0,8% % Ja Nei
09.10.2017 27.10.2017 0,8% 80% 0,8% % Ja Nei
08.11.2017 27.11.2017 0,8% 80% 0,8% % Ja Nei
08.12.2017 29.12.2017 0,8% 80% 0,8% % Ja Nei
08.01.2018 29.01.2018 0,8% 80% 0,8% % Nei Nei
08.02.2018 28.02.2018 1,6% 80% 1,6% % Nei Nei
08.03.2018 29.03.2018 2,4% 80% 2,4% % Nei Nei
09.04.2018 30.04.2018 3,2% 80% 3,2% % Nei Nei
08.05.2018 29.05.2018 4% 80% 4% 90% Nei Nei
08.06.2018 29.06.2018 4,8% 80% 4,8% 90% Nei Nei
09.07.2018 30.07.2018 5,6% 80% 5,6% 90% Nei Nei
08.08.2018 29.08.2018 6,4% 80% 6,4% 90% Nei Nei
10.09.2018 01.10.2018 7,2% 80% 7,2% 90% Nei Nei
08.10.2018 29.10.2018 8% 80% 8% 90% Nei Nei
08.11.2018 29.11.2018 8,8% 80% 8,8% 90% Nei Nei
10.12.2018 02.01.2019 9,6% 80% 9,6% 90% Nei Nei
08.01.2019 29.01.2019 10,4% 80% 10,4% 90% Nei Nei
08.02.2019 28.02.2019 11,2% 80% 11,2% 90% Nei Nei
08.03.2019 29.03.2019 12% 80% 12% 90% Nei Nei
08.04.2019 29.04.2019 12,8% 80% 12,8% 90% Nei Nei
08.05.2019 29.05.2019 13,6% 80% 13,6% 90% Nei Nei
11.06.2019 01.07.2019 14,4% 80% 14,4% 90% Nei Nei
08.07.2019 29.07.2019 15,2% 80% 15,2% 90% Nei Nei
08.08.2019 29.08.2019 16% 80% 16% 90% Nei Nei
09.09.2019 26.09.2019 16,8% 80% 16,8% 90% Ja Nei
08.10.2019 25.10.2019 0,8% 80% 0,8% 90% Ja Nei
08.11.2019 27.11.2019 0,8% 80% 0,8% 90% Ja Nei
09.12.2019 31.12.2019 0,8% 80% 0,8% 90% Ja Nei
08.01.2020 27.01.2020 0,8% 80% 0,8% 90% Ja Nei
10.02.2020 27.02.2020 0,8% 80% 0,8% 90% Ja Ja
09.03.2020 30.03.2020 0,8% 80% 0,8% 90%
08.04.2020 29.04.2020 1,6% 80% 1,6% 90%
08.05.2020 29.05.2020 2,4% 80% 2,4% 90%
08.06.2020 29.06.2020 3,2% 80% 3,2% 90%
08.07.2020 29.07.2020 4% 80% 4% 90%
10.08.2020 31.08.2020 4,8% 80% 4,8% 90%
08.09.2020 29.09.2020 0,8% 80% 0,8% 90%
08.10.2020 29.10.2020 0,8% 80% 0,8% 90%
09.11.2020 30.11.2020 0,8% 80% 0,8% 90%
08.12.2020 29.12.2020 0,8% 80% 0,8% 90%
08.01.2021 29.01.2021 0,8% 80% 0,8% 90%
08.02.2021 01.03.2021 0,8% 80% 0,8% 90%
08.03.2021 29.03.2021 0,8% 80% 0,8% 90%
08.04.2021 29.04.2021 0,8% 80% 0,8% 90%
10.05.2021 31.05.2021 0,8% 80% 0,8% 90%
08.06.2021 29.06.2021 0,8% 80% 0,8% 90%
08.07.2021 29.07.2021 0,8% 80% 0,8% 90%
09.08.2021 30.08.2021 0,8% 80% 0,8% 90%
08.09.2021 29.09.2021 0,8% 80% 0,8% 90%
08.10.2021 29.10.2021 0,8% 80% 0,8% 90%
08.11.2021 29.11.2021 0,8% 80% 0,8% 90%
08.12.2021 29.12.2021 0,8% 80% 0,8% 90%
10.01.2022 31.01.2022 0,8% 80% 0,8% 90%
08.02.2022 28.02.2022 0,8% 80% 0,8% 90%
08.03.2022 29.03.2022 0,8% 80% 0,8% 90%
08.04.2022 29.04.2022 0,8% 80% 0,8% 90%
09.05.2022 30.05.2022 0,8% 80% 0,8% 90%