2021-04-16 22:31
Garantum

UBS AC Nordisk Konsum PM 2961 NOK

ISIN NO0010782964
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv

Viktige egenskaper

  • Det finns tre grenseverdier, eller barrierer, som bestemmer det endelige utfallet og disse barrierene måles mot utviklingen til underliggende eksponering med svakest utvikling.
  • Plasseringen avsluttes førtidig og løses inn om alle underliggende eksponeringer er på eller over innløsningsbarrieren på en observasjonsdag, forutsatt at plasseringen iht. vilkårene kan løses inn på den gitte observasjonsdag.
  • Eventuelt tilbakebetalt beløp er avhengig at utsteder ikke blir insolvent eller går konkurs hvilket kan lede til at hele eller deler av investeringen går tapt.
  • Kupong betales ut om underliggende eksponering med svakest utvikling er på eller over kupongbarrieren på en observasjonsdag.
  • Tapte kuponger kan etterbetales om vilkårene for kupong oppfylles ved en senere observasjonsdato under løpetiden.
  • Plasseringen har en barriereavhengig beskyttelse/risiko (risikobarriere) som måles mot den underliggende eksponeringen med svakest utvikling fram til løpetidens slutt, dvs. på siste observasjonsdato.
  • Utbetalt beløp per andel ved forfall eller ved salg beregnes som markedskurs i % multiplisert med andel. 
Utsteder:
  • UBS AG, London Branch
Markedspris
92,86%
Langsiktig pris:
103,90%
Indeksnivå:
85,37%
Utb. kuponger:
62,40%
Indeksstart:
10.03.2017
Forfall:
28.03.2022
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
100%
Kapitalbeskyttelse:
0%
Utbetalande kupong
3,90%
Inlösenkupong:
3,90%
Innløsningsbarriere:
90%
Kupongbarriere:
80%
Risikobarriere:
70%
Underliggende Startverdi Autocallbarriere Kupongbarriere Risikobarriere Justert spotverdi Justert utvikling
CARLSBERG B ORD 612,00 550,80 489,60 428,40 1053,00 72,06%
ELECTROLUX B ORD 204,02 183,62 163,22 142,81 247,20 21,16%
HENNES & MAURITZ B ORD 241,70 217,53 193,36 169,19 206,35 -14,63%
ORKLA ORD 71,37 64,23 57,09 49,96 81,92 14,79%
-14,63%
Fixing dato Utbetales Utbetalande Barriär Innløsning Exit barriär Kupong betalt Automatisk innløst
12.06.2017 30.06.2017 3,9% 80% 3,9% % Ja Nei
11.09.2017 27.09.2017 3,9% 80% 3,9% % Ja Nei
11.12.2017 29.12.2017 3,9% 80% 3,9% % Ja Nei
12.03.2018 03.04.2018 3,9% 80% 3,9% 90% Nei Nei
11.06.2018 02.07.2018 7,8% 80% 7,8% 90% Nei Nei
10.09.2018 01.10.2018 11,7% 80% 11,7% 90% Nei Nei
10.12.2018 02.01.2019 15,6% 80% 15,6% 90% Nei Nei
11.03.2019 01.04.2019 19,5% 80% 19,5% 90% Nei Nei
11.06.2019 01.07.2019 23,4% 80% 23,4% 90% Nei Nei
10.09.2019 30.09.2019 27,3% 80% 27,3% 90% Nei Nei
10.12.2019 30.12.2019 31,2% 80% 31,2% 90% Nei Nei
10.03.2020 30.03.2020 35,1% 80% 35,1% 90% Nei Nei
10.06.2020 30.06.2020 39% 80% 39% 90% Nei Nei
10.09.2020 30.09.2020 42,9% 80% 42,9% 90% Nei Nei
10.12.2020 30.12.2020 46,8% 80% 46,8% 90% Nei Nei
10.03.2021 26.03.2021 50,7% 80% 50,7% 90% Ja Nei
10.06.2021 30.06.2021 3,9% 80% 3,9% 90%
10.09.2021 30.09.2021 3,9% 80% 3,9% 90%
10.12.2021 30.12.2021 3,9% 80% 3,9% 90%
10.03.2022 28.03.2022 3,9% 80% 3,9% 90%