2021-12-01 17:02
Garantum

UBS AC Nordisk Konsum PM 2961 NOK

ISIN NO0010782964
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.
Utsteder:
UBS AG, London
Markedspris:
76,84%
Langsiktig pris:
68,75%
Indeksnivå:
68,75%
Utb. kuponger:
66,30%
Indeksstart:
10.03.2017
Forfall:
28.03.2022
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
100%
Kapitalbeskyttelse:
0%
Kupong
66,30%
Innløsningsbarriere:
90%
Kupongbarriere:
80%
Risikobarriere:
70%
Gjennomsnitt start:
10.03.2022
Gjennomsnitt slutt:
10.03.2022
Måleintervall:
Daglig
Underliggende Startkurs Autocall Barrier Kupongbarriär Riskbarriär Justerad kurs Justerad utveckling
CARLSBERG B ORD 612,00 550,80 489,60 428,40 1 032,50 68,71%
ORKLA ORD 71,37 64,23 57,09 49,96 82,52 15,63%
ELECTROLUX B ORD 186,73 168,06 149,39 130,71 206,60 10,64%
HENNES & MAURITZ B ORD 241,70 217,53 193,36 169,19 166,16 -31,25%
-31,25%
Fixing dato Utbetales Kupong Barriär Exit barriär Kupong betalt Automatisk innløst
12.06.2017 30.06.2017 3,9% 80% % Ja Nei Mer informasjon
11.09.2017 27.09.2017 3,9% 80% % Ja Nei Mer informasjon
11.12.2017 29.12.2017 3,9% 80% % Ja Nei Mer informasjon
12.03.2018 03.04.2018 3,9% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
11.06.2018 02.07.2018 7,8% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
10.09.2018 01.10.2018 11,7% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
10.12.2018 02.01.2019 15,6% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
11.03.2019 01.04.2019 19,5% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
11.06.2019 01.07.2019 23,4% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
10.09.2019 30.09.2019 27,3% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
10.12.2019 30.12.2019 31,2% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
10.03.2020 30.03.2020 35,1% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
10.06.2020 30.06.2020 39% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
10.09.2020 30.09.2020 42,9% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
10.12.2020 30.12.2020 46,8% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
10.03.2021 26.03.2021 50,7% 80% 90% Ja Nei Mer informasjon
10.06.2021 28.06.2021 3,9% 80% 90% Ja Nei Mer informasjon
10.09.2021 30.09.2021 3,9% 80% 90% Nei Nei Mer informasjon
10.12.2021 30.12.2021 7,8% 80% 90% Nei Nei
10.03.2022 28.03.2022 3,9% 80% 90% Nei Nei