2022-01-27 23:44
Garantum

UBS AC Nordisk Konsum PM 2940 NOK

ISIN NO0010781289
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.
Utsteder:
UBS AG, London
Markedspris:
89,52%
Langsiktig pris:
100,00%
Indeksnivå:
72,80%
Utb. kuponger:
56,10%
Indeksstart:
03.02.2017
Forfall:
21.02.2022
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
100%
Kapitalbeskyttelse:
0%
Kupong
56,10%
Innløsningsbarriere:
90%
Kupongbarriere:
80%
Risikobarriere:
70%
Gjennomsnitt start:
03.02.2022
Gjennomsnitt slutt:
03.02.2022
Måleintervall:
Daglig
Underliggende Startkurs Autocall Barriere Kupongbarriere Risikobarriere Oppdatert kurs Oppdatert utvikling
CARLSBERG B ORD 627,00 564,30 501,60 438,90 1 066,00 70,02%
ORKLA ORD 73,72 66,34 58,97 51,60 85,30 15,71%
ELECTROLUX B ORD 177,69 159,92 142,15 124,38 191,25 7,63%
HENNES & MAURITZ B ORD 245,40 220,86 196,32 171,78 176,42 -28,11%
-28,11%
Observasjon Utbetales Kupong Kup.bet Innløst
03.05.2017 23.05.2017 3,3% Ja Nei link
03.08.2017 21.08.2017 3,3% Ja Nei link
03.11.2017 21.11.2017 3,3% Ja Nei link
05.02.2018 23.02.2018 3,3% Nei Nei link
03.05.2018 23.05.2018 6,6% Nei Nei link
03.08.2018 23.08.2018 9,9% Nei Nei link
05.11.2018 23.11.2018 13,2% Nei Nei link
04.02.2019 25.02.2019 16,5% Nei Nei link
03.05.2019 23.05.2019 19,8% Nei Nei link
05.08.2019 23.08.2019 23,1% Nei Nei link
04.11.2019 20.11.2019 26,4% Ja Nei link
03.02.2020 19.02.2020 3,3% Ja Nei link
04.05.2020 25.05.2020 3,3% Nei Nei link
03.08.2020 24.08.2020 6,6% Nei Nei link
03.11.2020 23.11.2020 9,9% Nei Nei link
03.02.2021 23.02.2021 13,2% Nei Nei link
03.05.2021 21.05.2021 16,5% Ja Nei link
03.08.2021 23.08.2021 3,3% Nei Nei link
03.11.2021 23.11.2021 6,6% Nei Nei link
03.02.2022 21.02.2022 9,9%