2021-12-01 16:14
Garantum

UBS AC Norske Sel LT 4196 NOK

ISIN NO0011015943
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen-kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.
Utsteder:
UBS AG, London
Markedspris:
91,95%
Langsiktig pris:
112,20%
Indeksnivå:
94,09%
Indeksstart:
09.07.2021
Forfall:
27.07.2026
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
100%
Kapitalbeskyttelse:
0%
Kupong
0,00%
Innløsningsbarriere:
85%
Kupongbarriere:
85%
Risikobarriere:
60%
Gjennomsnitt start:
09.07.2026
Gjennomsnitt slutt:
09.07.2026
Måleintervall:
Daglig
Underliggende Startkurs Autocall Barrier Kupongbarriär Riskbarriär Justerad kurs Justerad utveckling
EQUINOR ASA 177,66 151,01 151,01 106,60 230,65 29,83%
DNBNOR ORD 186,95 158,91 158,91 112,17 202,50 8,32%
YARA INTERNATIONAL ASA 454,96 386,72 386,72 272,98 448,00 -1,53%
MOWI ASA 220,65 187,55 187,55 132,39 207,60 -5,91%
-5,91%
Fixing dato Utbetales Kupong Barriär Exit barriär Kupong betalt Automatisk innløst
11.07.2022 28.07.2022 12,2% 85% % Nei Nei
10.10.2022 28.10.2022 3,05% 85% % Nei Nei
09.01.2023 30.01.2023 3,05% 85% % Nei Nei
11.04.2023 28.04.2023 3,05% 85% 85% Nei Nei
10.07.2023 28.07.2023 3,05% 85% 85% Nei Nei
09.10.2023 30.10.2023 3,05% 85% 85% Nei Nei
09.01.2024 29.01.2024 3,05% 85% 85% Nei Nei
09.04.2024 29.04.2024 3,05% 85% 85% Nei Nei
09.07.2024 29.07.2024 3,05% 85% 85% Nei Nei
09.10.2024 28.10.2024 3,05% 85% 85% Nei Nei
09.01.2025 28.01.2025 3,05% 85% 85% Nei Nei
09.04.2025 28.04.2025 3,05% 85% 85% Nei Nei
09.07.2025 28.07.2025 3,05% 85% 85% Nei Nei
09.10.2025 28.10.2025 3,05% 85% 85% Nei Nei
09.01.2026 28.01.2026 3,05% 85% 85% Nei Nei
09.04.2026 28.04.2026 3,05% 85% 85% Nei Nei
09.07.2026 27.07.2026 3,05% 85% 85% Nei Nei