2021-12-01 16:59
Garantum

GS AC Norske Sel LT 4066 NOK

ISIN NO0010915382
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.
Utsteder:
Goldman Sachs London
Markedspris:
89,81%
Langsiktig pris:
103,00%
Indeksnivå:
94,68%
Utb. kuponger:
9,00%
Indeksstart:
12.02.2021
Forfall:
25.02.2026
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
100%
Kapitalbeskyttelse:
0%
Kupong
9,00%
Innløsningsbarriere:
80%
Kupongbarriere:
80%
Risikobarriere:
60%
Gjennomsnitt start:
12.02.2026
Gjennomsnitt slutt:
12.02.2026
Måleintervall:
Daglig
Underliggende Startkurs Autocall Barrier Kupongbarriär Riskbarriär Justerad kurs Justerad utveckling
Aker ASA 730,50 584,40 584,40 438,30 828,50 13,42%
MOWI ASA 190,39 152,32 152,32 114,24 207,60 9,04%
ORKLA ORD 81,06 64,85 64,85 48,64 82,52 1,80%
TELENOR 141,90 113,52 113,52 85,14 134,35 -5,32%
-5,32%
Fixing dato Utbetales Kupong Barriär Exit barriär Kupong betalt Automatisk innløst
12.05.2021 28.05.2021 3% 80% % Ja Nei Mer informasjon
12.08.2021 25.08.2021 3% 80% % Ja Nei Mer informasjon
12.11.2021 25.11.2021 3% 80% % Ja Nei Mer informasjon
14.02.2022 25.02.2022 3% 80% 80% Nei Nei
12.05.2022 25.05.2022 3% 80% 80% Nei Nei
12.08.2022 25.08.2022 3% 80% 80% Nei Nei
14.11.2022 25.11.2022 3% 80% 80% Nei Nei
13.02.2023 27.02.2023 3% 80% 80% Nei Nei
12.05.2023 25.05.2023 3% 80% 80% Nei Nei
14.08.2023 25.08.2023 3% 80% 80% Nei Nei
13.11.2023 27.11.2023 3% 80% 80% Nei Nei
12.02.2024 26.02.2024 3% 80% 80% Nei Nei
13.05.2024 27.05.2024 3% 80% 80% Nei Nei
12.08.2024 26.08.2024 3% 80% 80% Nei Nei
12.11.2024 25.11.2024 3% 80% 80% Nei Nei
12.02.2025 25.02.2025 3% 80% 80% Nei Nei
12.05.2025 26.05.2025 3% 80% 80% Nei Nei
12.08.2025 25.08.2025 3% 80% 80% Nei Nei
12.11.2025 25.11.2025 3% 80% 80% Nei Nei
12.02.2026 25.02.2026 3% 80% 80% Nei Nei