2021-12-01 17:22
Garantum

GS AC Norske Sel LT 4049 NOK

ISIN NO0010907694
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.
Utsteder:
Goldman Sachs London
Markedspris:
88,54%
Langsiktig pris:
103,00%
Indeksnivå:
92,21%
Utb. kuponger:
9,00%
Indeksstart:
28.12.2020
Forfall:
15.01.2026
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
100%
Kapitalbeskyttelse:
0%
Kupong
9,00%
Innløsningsbarriere:
80%
Kupongbarriere:
80%
Risikobarriere:
60%
Gjennomsnitt start:
29.12.2025
Gjennomsnitt slutt:
29.12.2025
Måleintervall:
Daglig
Underliggende Startkurs Autocall Barrier Kupongbarriär Riskbarriär Justerad kurs Justerad utveckling
Aker ASA 560,00 448,00 448,00 336,00 828,50 47,95%
MOWI ASA 185,35 148,28 148,28 111,21 207,60 12,01%
ORKLA ORD 86,18 68,94 68,94 51,71 82,52 -4,25%
TELENOR 145,70 116,56 116,56 87,42 134,35 -7,79%
-7,79%
Fixing dato Utbetales Kupong Barriär Exit barriär Kupong betalt Automatisk innløst
29.03.2021 19.04.2021 3% 80% % Ja Nei Mer informasjon
28.06.2021 14.07.2021 3% 80% % Ja Nei Mer informasjon
28.09.2021 14.10.2021 3% 80% % Ja Nei Mer informasjon
29.12.2021 14.01.2022 3% 80% 80% Nei Nei
28.03.2022 14.04.2022 3% 80% 80% Nei Nei
28.06.2022 14.07.2022 3% 80% 80% Nei Nei
28.09.2022 14.10.2022 3% 80% 80% Nei Nei
28.12.2022 16.01.2023 3% 80% 80% Nei Nei
28.03.2023 14.04.2023 3% 80% 80% Nei Nei
28.06.2023 14.07.2023 3% 80% 80% Nei Nei
28.09.2023 16.10.2023 3% 80% 80% Nei Nei
28.12.2023 15.01.2024 3% 80% 80% Nei Nei
28.03.2024 15.04.2024 3% 80% 80% Nei Nei
28.06.2024 15.07.2024 3% 80% 80% Nei Nei
30.09.2024 14.10.2024 3% 80% 80% Nei Nei
30.12.2024 14.01.2025 3% 80% 80% Nei Nei
28.03.2025 14.04.2025 3% 80% 80% Nei Nei
30.06.2025 14.07.2025 3% 80% 80% Nei Nei
29.09.2025 14.10.2025 3% 80% 80% Nei Nei
29.12.2025 15.01.2026 3% 80% 80% Nei Nei