2021-12-01 16:10
Garantum

GS AC Norske Sel LT 4048 NOK

ISIN NO0010907538
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.
Utsteder:
Goldman Sachs London
Markedspris:
89,78%
Langsiktig pris:
103,00%
Indeksnivå:
91,39%
Utb. kuponger:
9,00%
Indeksstart:
18.12.2020
Forfall:
13.01.2026
Løpetid:
5 år
Multippel:
10 000 NOK
Tegningskurs:
100%
Deltakergrad:
100%
Kapitalbeskyttelse:
0%
Kupong
9,00%
Innløsningsbarriere:
80%
Kupongbarriere:
80%
Risikobarriere:
60%
Gjennomsnitt start:
18.12.2025
Gjennomsnitt slutt:
18.12.2025
Måleintervall:
Daglig
Underliggende Startkurs Autocall Barrier Kupongbarriär Riskbarriär Justerad kurs Justerad utveckling
Aker ASA 535,00 428,00 428,00 321,00 828,50 54,86%
MOWI ASA 180,74 144,59 144,59 108,45 207,60 14,86%
ORKLA ORD 85,50 68,40 68,40 51,30 82,52 -3,49%
TELENOR 147,00 117,60 117,60 88,20 134,35 -8,61%
-8,61%
Fixing dato Utbetales Kupong Barriär Exit barriär Kupong betalt Automatisk innløst
18.03.2021 12.04.2021 3% 80% % Ja Nei Mer informasjon
18.06.2021 12.07.2021 3% 80% % Ja Nei Mer informasjon
18.09.2021 12.10.2021 3% 80% % Ja Nei Mer informasjon
20.12.2021 12.01.2022 3% 80% 80% Nei Nei
18.03.2022 12.04.2022 3% 80% 80% Nei Nei
18.06.2022 12.07.2022 3% 80% 80% Nei Nei
18.09.2022 12.10.2022 3% 80% 80% Nei Nei
18.12.2022 12.01.2023 3% 80% 80% Nei Nei
18.03.2023 12.04.2023 3% 80% 80% Nei Nei
18.06.2023 12.07.2023 3% 80% 80% Nei Nei
18.09.2023 12.10.2023 3% 80% 80% Nei Nei
18.12.2023 12.01.2024 3% 80% 80% Nei Nei
18.03.2024 12.04.2024 3% 80% 80% Nei Nei
18.06.2024 12.07.2024 3% 80% 80% Nei Nei
18.09.2024 12.10.2024 3% 80% 80% Nei Nei
18.12.2024 12.01.2025 3% 80% 80% Nei Nei
18.03.2025 12.04.2025 3% 80% 80% Nei Nei
18.06.2025 12.07.2025 3% 80% 80% Nei Nei
18.09.2025 12.10.2025 3% 80% 80% Nei Nei
18.12.2025 13.01.2026 3% 80% 80% Nei Nei