Riskindikator - FAQ

 

Hvordan kan noen autocalls få nivå 7 i risikoskalaen, når warranter også får 7?

Risikonivå 7 fanger opp plasseringer med stor variasjon i volatilitet. En autocall med 25,3% i beregnet volatilitet får altså samme risikonivå som er warrant med en beregnet volatilitet 105%. Dette innebærer at to plasseringer med risikonivå 7 kan ha stor forskjell i risiko.

Hvorfor finnes ”risikonivå ekstremutfall” og hva betyr det?

Risikonivå ekstremutfall viser risikoen i plasseringen ved et ekstremt utfall for plasseringens underliggende aktiva. Målingen viser således hvor følsom plasseringen er ved store negative kursbevegelser. Risikonivået er basert på en ekstremutfallsberegning som beskriver det høyeste beregnede tapet som ikke overskrides i 99 av 100 tilfeller.  

Risikonivå ekstremutfall er et supplement til risikonivå normalutfall og har som mål og ytterligere beskrive risikoen i plasseringen.

 

Hvordan måles nivået for kredittrisiko som tas mot den part som emitterer plasseringen?

Emittentrisiko / Kredittrisiko viser risikoen for at motparten ikke kan fullføre sine forpliktelser mot investor. Med forpliktelser menes tilbakebetaling på forfallsdagen i henhold til plasseringsvilkårene. Om emittenten skulle bli insolvent risikerer investor å tape hele eller store deler av sin investering uavhengig av hvordan den underliggende eksponeringen har utviklet seg. En måte å vurdere kredittverdigheten til emittenten er å se på kredittratingen av Standard & Poor´s (AAA representerer den høyeste mulige ratingen mens D er den laveste, skalaen har 12 grader) og Moody´s (Aaa representerer den høyeste mulige ratingen mens C er den laveste, skalaen har 9 grader). Se figur nedenfor.

Cookies på nettsiden vår

Noen av våre informasjonskapsler er nødvendige for at nettstedet skal fungere skikkelig. Andre informasjonskapsler er ikke obligatoriske og brukes for eksempel til analyse og markedsføring. Les mer her  om hvordan cookies fungerer.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere tilfredsstillende og som er grunnleggende for at din opplevelse med oss ​​skal bli så god som mulig. Du kan stille inn nettleseren din til å blokkere disse informasjonskapslene, men deler av nettsiden vår slutter da å fungere.

Cookies för statistiska ändamål

Statistikk er nødvendig for at vi skal kunne forbedre nettsiden vår og din opplevelse når du besøker oss. Disse informasjonskapslene gir oss informasjon om hvordan nettstedet vårt brukes og hjelper oss å forbedre hvordan det fungerer. Vi får blant annet verdifull informasjon om hvordan besøkende beveger seg på nettsiden og hvilke sider som er mest eller minst besøkt. Uten disse informasjonskapslene får vi et dårligere grunnlag for å kunne utvikle våre tjenester, men nettsidens funksjonalitet påvirkes ikke.

Cookies för marknadsföringssyften

Disse informasjonskapslene brukes for å kunne tilby tjenester fra eksterne parter, som funksjoner i sosiale medier. Vi bruker også disse informasjonskapslene for å vise tilpassede tilbud og reklame når du surfer på andre nettsteder.