Riskbedömningen för befintligt innehav i Garantums rådgivningsstöd ungefärlig och avsikten är att ge en övergripande bild av nuvarande risknivå.

Under steget "Ekonomiska förhållanden" i rådgivningsstödet används nedan schablonvärden för beräkna risken för kundens befintliga tillgångar. Fälten/valen 1-6 använder högsta spann i volatilitet för varje respektive riskklass. Eftersom riskklass 7 saknar övre gräns erbjuder vi tre olika val/värden gör att ge möjlighet till något mer precis beräkning.

        Volatilitet
1.   Lividitetsfond, bankkonto, kapitalskyddad placering   0,49%
2.   Ränte-/obligationsfond, traditionell försäkring, kapitalskyddad placering   1,99%
3.   Ränte-/obligationsfond, hedgefond, kapitalskyddad placering   4,99%
4.   Blandfond, högräntefond, hedgefond   9,99%
5.   Aktiefond, defensiv autocall/sprinter, kreditobligation   14,99%
6.   Aktiefond, noterad aktie, autocall/sprinter, kreditobligation   24,99%
7.   Småbolags-/tillväxtmarknadsfond, onoterad aktie etc.   35%
7.   Offensiv autocall/sprinter, keditobligation   60%
7.   Warranter   120%

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.