23.06.2021 20:00:10
Markedspris
94,62
%
Langsiktig pris
112,76
%
Indeksnivå
87,35
%
23.04.2021
20.04.2026
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
YARA INTERNATIONAL ASA 6,34%
NORSK HYDRO ORD -3,29%
SANDVIK -8,14%
SSAB A ORD -12,65%

BNP AC Sykliske Sel LT 4108 NOK

ISIN NO0010945165
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv
Indeksstart 31.03.2021
Forfall 20.04.2026
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Kupong: 12,76 %
Innløsningsbarriere 80%
Kupongbarriere 80%
Risikobarriere 60%
Utgitt 23.04.2021
Utsteder BNP Arb. Iss. B.V.
Markedsplass OMX STO Structured Products

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen-kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.