21.10.2021 13:36:44
Markedspris
93,77
%
Langsiktig pris
112,20
%
Indeksnivå
93,04
%
28.07.2021
27.07.2026
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
EQUINOR ASA 31,52%
DNBNOR ORD 13,88%
MOWI ASA 8,30%
YARA INTERNATIONAL ASA -6,96%

UBS AC Norske Sel LT 4196 NOK

ISIN NO0011015943
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv
Indeksstart 09.07.2021
Forfall 27.07.2026
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Kupong: 12,2 %
Innløsningsbarriere 85%
Kupongbarriere 85%
Risikobarriere 60%
Utgitt 28.07.2021
Utsteder UBS AG, London
Markedsplass NASDAQ STOCKHOLM AB

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen-kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.