21.10.2021 15:06:51
Markedspris
91,36
%
Langsiktig pris
103,00
%
Indeksnivå
95,46
%
Utbetalte kuponger
6,00
%
25.02.2021
25.02.2026
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
MOWI ASA 26,01%
Aker ASA 8,56%
TELENOR -3,03%
ORKLA ORD -4,54%

GS AC Norske Sel LT 4066 NOK

ISIN NO0010915382
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv
Indeksstart 12.02.2021
Forfall 25.02.2026
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Kupong: 3 %
Innløsningsbarriere 80%
Kupongbarriere 80%
Risikobarriere 60%
Utgitt 25.02.2021
Utsteder Goldman Sachs London
Markedsplass NASDAQ STOCKHOLM AB

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.