NDA AC Nor Sel LT 4085 NOK

Siste tegningsdag 26 februar 2021

AUTOCALL NORDISKE SELSKAPER KVARTALSVIS LOW TRIGGER NR 4085
4% kvartalsvis akkumulerende kupong (indik.)

Kupong -/ og innløsningsbarriere (fra kvartal nr. 4): 85% av startkurs
Risikobarriere (kvartal nr. 20): 60% av startkurs
Underliggende: Elextrolux, Fortum, JM, ICA
Levetid: 1 - 5 år

ISIN
NO0010923139
Beskyttelse
Barriärberoende
Løpetid
5 år
Pris
100%
Vilkår
4 %
Marked
Norden
Emittent
Nordea Finland Abp

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.