14.05.2021 11:13:03
Markedspris
89,14
%
Langsiktig pris
104,00
%
Indeksnivå
86,72
%
11.05.2021
19.05.2026
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
BOLIDEN 5,40%
STORA ENSO R OYJ -3,32%
SSAB A ORD -7,33%
OUTOKUMPU OYJ -13,28%

UBS AC Sykliske Sel 4136 NOK

ISIN NO0010969124
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv
Indeksstart 29.04.2021
Forfall 19.05.2026
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Kupong: 4 %
Inlösenkupong: 13,2 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Innløsningsbarriere 90%
Kupongbarriere 60%
Risikobarriere 60%
Utgitt 11.05.2021
Utsteder UBS AG, London
Markedsplass Structured Products NOK

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Möjlighet till både en utbetalande kupong eller en ackumulerande kupong.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.