14.05.2021 13:13:17
Markedspris
100,16
%
Langsiktig pris
120,68
%
Indeksnivå
101,50
%
11.05.2021
12.05.2026
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
VODAFONE GROUP ORD 2,94%
ORANGE 1,50%

GS AC Telekom Sel 4133 NOK

ISIN NO0010968423
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv
Indeksstart 29.04.2021
Forfall 12.05.2026
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Kupong: 20,68 %
Inlösenkupong: 20,68 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Innløsningsbarriere 100%
Kupongbarriere 100%
Risikobarriere 60%
Utgitt 11.05.2021
Utsteder Goldman Sachs London
Markedsplass Structured Products NOK

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen-kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.