14.05.2021 12:13:47
Markedspris
88,86
%
Langsiktig pris
100,00
%
Indeksnivå
87,72
%
11.05.2021
13.05.2026
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
Orsted AS -6,01%
VESTAS WIND SYSTEMS ORD -12,28%

BNP AC Green Energy 4134 NOK

ISIN NO0010969132
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv
Indeksstart 29.04.2021
Forfall 13.05.2026
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Kupong: 18 %
Innløsningsbarriere 100%
Kupongbarriere 100%
Risikobarriere 60%
Utgitt 11.05.2021
Utsteder BNP Arb. Iss. B.V.
Markedsplass OMX STO Structured Products

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.