2020-08-07 kl 14:54
Markedspris
108,12
%
Langsiktig pris
104,80
%
Indeksnivå
103,90
%
Utbetalte kuponger
4,80
%
03.04.2020
24.04.2025
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
ELECTROLUX B ORD +57,51
NOKIA OYJ +51,25
HENNES & MAURITZ B ORD +20,61
OUTOKUMPU OYJ +3,90

GS AC No Sel Low Trigger 3884 NOK

ISIN NO0010876329
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv
Indeksstart 03.04.2020
Forfall 24.04.2025
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Utbetalande kupong: 4,8 %
Inlösenkupong: 4,8 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Innløsningsbarriere 80%
Kupongbarriere 70%
Risikobarriere 50%
Utgitt 24.04.2020
Utsteder
  • Goldman Sachs International, London UK
Markedsplass OMX STO Structured Products

Viktige egenskaper

  • Det finns tre grenseverdier, eller barrierer, som bestemmer det endelige utfallet og disse barrierene måles mot utviklingen til underliggende eksponering med svakest utvikling.
  • Plasseringen avsluttes førtidig og løses inn om alle underliggende eksponeringer er på eller over innløsningsbarrieren på en observasjonsdag, forutsatt at plasseringen iht. vilkårene kan løses inn på den gitte observasjonsdag.
  • Eventuelt tilbakebetalt beløp er avhengig at utsteder ikke blir insolvent eller går konkurs hvilket kan lede til at hele eller deler av investeringen går tapt.
  • Kupong betales ut om underliggende eksponering med svakest utvikling er på eller over kupongbarrieren på en observasjonsdag.
  • Tapte kuponger kan etterbetales om vilkårene for kupong oppfylles ved en senere observasjonsdato under løpetiden.
  • Plasseringen har en barriereavhengig beskyttelse/risiko (risikobarriere) som måles mot den underliggende eksponeringen med svakest utvikling fram til løpetidens slutt, dvs. på siste observasjonsdato.
  • Utbetalt beløp per andel ved forfall eller ved salg beregnes som markedskurs i % multiplisert med andel. 

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.