2020-11-05 kl 14:58
Markedspris
113,10
%
Langsiktig pris
113,10
%
Indeksnivå
101,38
%
Utbetalte kuponger
0,00
%
04.11.2019
20.11.2024
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
HEX25 INDEX +2,14
STO OMX INDEX +1,38

UBS AC Nordiske Indekser 3776 NOK

ISIN NO0010864812
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv
Indeksstart 04.11.2019
Forfall 20.11.2024
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Utbetalande kupong: 13,1 %
Inlösenkupong: 13,1 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Innløsningsbarriere 100%
Kupongbarriere 100%
Risikobarriere 75%
Utgitt 22.11.2019
Utsteder
Markedsplass Structured Products NOK

Viktige egenskaper

Informasjon savnes Autocall - Worst Of - StepUp

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.