14.05.2021 12:13:48
Förfallokurs
111,60
%
Langsiktig pris
111,60
%
Indeksnivå
114,43
%
Utbetalte kuponger
46,40
%
26.04.2019
23.04.2024
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
SSAB A ORD 24,63%
ELECTROLUX B ORD 22,63%
FORTUM OYJ 15,18%
NORDEA BANK AB 13,81%

UBS AC Nordiske Sel PM 3644 NOK

ISIN NO0010844368
Risikokategori Barriereavhengig
Status Forfalt
Indeksstart 05.04.2019
Forfall 23.04.2024
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Kupong: 5,8 %
Innløsningsbarriere 90%
Kupongbarriere 80%
Risikobarriere 60%
Utgitt 26.04.2019
Utsteder UBS AG, London
Markedsplass Structured Products NOK

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.