2021-03-03 kl 15:12
Markedspris
105,74
%
Langsiktig pris
111,60
%
Indeksnivå
102,26
%
Utbetalte kuponger
34,80
%
05.04.2019
23.04.2024
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
FORTUM OYJ +8,06
NORDEA BANK AB +4,07
ELECTROLUX B ORD +3,08
SSAB A ORD +2,74

UBS AC Nordiske Sel PM 3644 NOK

ISIN NO0010844368
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv
Indeksstart 05.04.2019
Forfall 23.04.2024
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Utbetalande kupong: 5,8 %
Inlösenkupong: 5,8 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Innløsningsbarriere 90%
Kupongbarriere 80%
Risikobarriere 60%
Utgitt 26.04.2019
Utsteder
  • UBS AG, London Branch
Markedsplass Structured Products NOK

Viktige egenskaper

  • Det finns tre grenseverdier, eller barrierer, som bestemmer det endelige utfallet og disse barrierene måles mot utviklingen til underliggende eksponering med svakest utvikling.
  • Plasseringen avsluttes førtidig og løses inn om alle underliggende eksponeringer er på eller over innløsningsbarrieren på en observasjonsdag, forutsatt at plasseringen iht. vilkårene kan løses inn på den gitte observasjonsdag.
  • Eventuelt tilbakebetalt beløp er avhengig at utsteder ikke blir insolvent eller går konkurs hvilket kan lede til at hele eller deler av investeringen går tapt.
  • Kupong betales ut om underliggende eksponering med svakest utvikling er på eller over kupongbarrieren på en observasjonsdag.
  • Tapte kuponger kan etterbetales om vilkårene for kupong oppfylles ved en senere observasjonsdato under løpetiden.
  • Plasseringen har en barriereavhengig beskyttelse/risiko (risikobarriere) som måles mot den underliggende eksponeringen med svakest utvikling fram til løpetidens slutt, dvs. på siste observasjonsdato.
  • Utbetalt beløp per andel ved forfall eller ved salg beregnes som markedskurs i % multiplisert med andel. 

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.